KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

28.03.2019 - 18:12
KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -134 312.850 32.242 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408
Yeni Bakiye
100.000 -134 316.258 32.242 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65 42.484 42.419
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
160 0 160 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
160 160 0
Cayılamaz Taahhütler
160 160 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
160 160 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 0
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.848 0 2.848 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.484
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-65
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 119.205
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.861
Bankalardan Alınan Faizler
72.287
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
105
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
44.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
44.952
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -23.340
Mevduata Verilen Faizler
-21.719
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.559
Diğer Faiz Giderleri
-62
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
95.865
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.188
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.308
Diğer
10 35.308
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-120
Gayri Nakdi Kredilere
-6
Diğer
-114
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -25.748
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 10.993
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-14.123
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-247.897
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
273.013
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 799
FAALİYET BRÜT KÂRI
117.097
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -1.398
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -62.717
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.982
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -10.498
Cari Vergi Karşılığı
-11.639
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
42.484
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
42.484
Grubun Karı (Zararı)
42.484
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
460.755 51.132 511.887
Nakit ve Nakit Benzerleri
418.048 51.140 469.188
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 663 45.214 45.877
Bankalar
4 417.385 5.926 423.311
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 42.764 42.764
Devlet Borçlanma Senetleri
42.764 42.764
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-57 -8 -65
KREDİLER (Net)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14 5.498 0 5.498
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15 3.896 0 3.896
Diğer
3.896 0 3.896
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 2.457 0 2.457
DİĞER AKTİFLER
19 828 4.244 5.072
VARLIKLAR TOPLAMI
473.434 55.376 528.810
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 22.080 0 22.080
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
9 12.263 0 12.263
Çalışan Hakları Karşılığı
11.348 0 11.348
Diğer Karşılıklar
915 0 915
CARİ VERGİ BORCU
10 3.216 0 3.216
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 466 0 466
ÖZKAYNAKLAR
13 490.785 0 490.785
Ödenmiş Sermaye
100.000 0 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-199 0 -199
Kar veya Zarar
390.984 0 390.984
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
348.500 0 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
42.484 0 42.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
528.810 0 528.810


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
43.879
Alınan Faizler
120.639
Ödenen Faizler
-23.379
Alınan Ücret ve Komisyonlar
35.308
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.792
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-52.325
Ödenen Vergiler
-41.519
Diğer
(V-1) -6.637
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
113.961
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-82.737
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.679
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-35.787
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.880
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-1) -221
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
53.654
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.165
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.044
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
536
Diğer
3.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
75.512
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
126.001
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
469.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750582


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.747 Değişim: -0,65% Hacim : 13.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 122.369 22.01.2020 Yüksek 124.537
Açılış: 124.216
5,9224 Değişim: -0,21%
Düşük 5,9159 22.01.2020 Yüksek 5,9445
Açılış: 5,9346
6,5674 Değişim: -0,21%
Düşük 6,5558 22.01.2020 Yüksek 6,5906
Açılış: 6,5814
296,47 Değişim: -0,34%
Düşük 295,91 22.01.2020 Yüksek 297,69
Açılış: 297,47
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.