KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:24

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -134 312.850 32.242 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408
Yeni Bakiye
100.000 -134 316.258 32.242 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7 17.107 17.100
Dağıtılan Temettü
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -141 348.500 17.107 465.466


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 1.900.002 3.164.182 5.064.184
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
259.681 259.681
Cayılamaz Taahhütler
259.681 259.681
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
259.681 259.681
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.640.321 3.164.182 4.804.503
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.640.321 3.164.182 4.804.503
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
623.321 1.857.393 2.480.714
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
86.879 1.152.114 1.238.993
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
536.442 705.279 1.241.721
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.017.000 1.306.789 2.323.789
Swap Faiz Alım İşlemleri
907.000 255.706 1.162.706
Swap Faiz Satım İşlemleri
110.000 1.051.083 1.161.083
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.902.690 3.164.182 5.066.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.107
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.100


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 44.542 22.192
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.090 679
Bankalardan Alınan Faizler
30.425 16.222
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.027 5.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.027 5.291
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -10.434 -5.963
Mevduata Verilen Faizler
-10.380 -5.941
Diğer Faiz Giderleri
-54 -22
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
34.108 16.229
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.058 10.901
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.107 10.928
Diğer
10 19.107 10.928
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-49 -27
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -1
Diğer
-47 -26
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.928 -5.910
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 2.155 6.464
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-15.147 -8.678
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
26.268 13.459
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.966 1.683
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 577 410
FAALİYET BRÜT KÂRI
44.970 28.094
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -3.843 -1.824
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -17.063 -9.053
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.064 17.217
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.064 17.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -6.957 -4.177
Cari Vergi Karşılığı
-6.392 -4.493
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.525 -644
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
960 960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.107 13.040
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
17.107 13.040
Grubun Karı (Zararı)
0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
17.107 13.040
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
54.348 1.621.806 1.676.154 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.941 252.857 255.798 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 2.883 248.899 251.782 0
Bankalar
4 58 3.958 4.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 51.408 1.362.784 1.414.192 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
51.408 1.362.784 1.414.192 0
Türev Finansal Varlıklar
3 0 6.167 6.167
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.167 6.167
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1 -2 -3
KREDİLER (Net)
0 0 0
Krediler
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.209 2.209
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.408 2.408
Diğer
2.408 2.408
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 736 736
DİĞER AKTİFLER
17 2.499 5.450 7.949
VARLIKLAR TOPLAMI
62.200 1.627.256 1.689.456 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 5.891 1.199.042 1.204.933
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 5.844 5.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.844 5.844
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
6.364 6.364
Çalışan Hakları Karşılığı
5.463 5.463
Diğer Karşılıklar
901 901
CARİ VERGİ BORCU
10 6.199 6.199
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 650 650
ÖZKAYNAKLAR
11 465.466 465.466
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-141 -141
Kar veya Zarar
365.607 365.607
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
348.500 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.107 17.107
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
484.570 1.204.886 1.689.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
17.993
Alınan Faizler
37.184
Ödenen Faizler
-10.434
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.107
Elde Edilen Diğer Kazançlar
577
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.612
Ödenen Vergiler
-3.548
Diğer
-12.281
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-110.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.255.699
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.174
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.993
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.157.619
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-11.887
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-92.793
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-707
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.243
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.440
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-92.060
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
250.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703284


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7827 Değişim: -0,74%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4562 Değişim: -0,49%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,31 Değişim: -0,77%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.