KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2019 - 15:16

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -691.533 1.076.477 14.024.070 10.127.101 10.452.358 92.188.936 92.188.936
Transferler
759.187 9.693.171 -10.452.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
207.952 -1.127.035 20.054.161 19.135.078 19.135.078
Dönem Karı (Zararı)
20.054.161 20.054.161 20.054.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
207.952 -1.127.035 -919.083 -919.083
Kar Payları
15 -9.031.556 -9.031.556 -9.031.556
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Transferler
2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.488 -42.914 31.584.161 31.374.759 31.374.759
Dönem Karı (Zararı)
31.584.161 31.584.161 31.584.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.488 -42.914 -209.402 -209.402
Kar Payları
15 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.067.425 -25.389.870
Dönem Karı (Zararı)
31.584.161 20.054.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.584.161 20.054.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.711.549 20.165.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.400.509 1.488.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 7.695.916 5.531.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.341.199 4.508.125
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
253.150 1.022.891
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
101.567 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.324.675 8.463.528
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.856.925 -2.520.881
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.181.600 10.984.409
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.775.870 613.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-126.086 -384.675
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-126.086 -384.675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.640.665 4.453.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.388.004 -60.071.227
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -1.341.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.382.192 -60.116.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.683 -59.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.436.875 -60.056.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.830.675 -958.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.830.675 -958.103
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.029.180 3.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
743.492 1.763.048
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
97.871 47.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
645.621 1.715.872
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.434.318 24.275
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.434.318 24.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.143 554.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-312.143 554.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.683.714 -19.851.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.814.555 -1.553.571
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.801.734 -3.984.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.572.977 531.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.519.199 -810.060
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.012.637 -334.945
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-506.562 -475.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.778 1.341.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.442.589 28.742.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.379.982.000 13.851.041.452
Kredilerden Nakit Girişleri
20.379.982.000 13.851.041.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.425.862.000 -13.806.019.219
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.425.862.000 -13.806.019.219
Ödenen Temettüler
-16.214.671 -9.031.557
Ödenen Faiz
-21.204.842 -9.769.190
Alınan Faiz
4.856.924 2.521.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-948.141 3.884.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.775.870 -613.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.724.011 3.270.874
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.774.574 1.503.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.050.563 4.774.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.485.371 52.969.545
Ticari Alacaklar
7 135.183.292 171.667.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 333.052 278.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
134.850.240 171.388.682
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.389.995 435.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.389.995 435.108
Diğer Dönen Varlıklar
14 80.583 34.181
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
80.583 34.181
ARA TOPLAM
200.139.241 225.105.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.139.241 225.105.885
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 2
Diğer Alacaklar
8 31.858.000 21.252.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.858.000 21.252.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 5.530.187 5.404.101
Maddi Duran Varlıklar
10 1.872.763 1.940.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.241.716 1.109.314
Peşin Ödenmiş Giderler
14 85.996 11.703
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
85.996 11.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.610.885 1.845.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.199.549 31.564.002
TOPLAM VARLIKLAR
243.338.790 256.669.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 42.434.210 89.337.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.434.210 89.337.452
Ticari Borçlar
7 2.922.281 2.730.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 561.925 464.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.360.356 2.266.942
Diğer Borçlar
8 64.382.926 49.156.565
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
64.382.926 49.156.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.622.293 2.062.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.183.528 6.047.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.864.837 4.705.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.318.691 1.342.055
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.279.795 1.568.574
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 302.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.279.795 1.266.035
ARA TOPLAM
121.825.033 150.903.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.825.033 150.903.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.061.211 3.474.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.061.211 3.474.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.061.211 3.474.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.886.244 154.377.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.452.546 102.292.458
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-650.069 -483.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.069 -483.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -650.069 -483.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-93.472 -50.558
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15 -93.472 -50.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 17.147.148 14.783.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.264.315 10.788.716
Net Dönem Karı veya Zararı
31.584.161 20.054.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.452.546 102.292.458
TOPLAM KAYNAKLAR
243.338.790 256.669.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 202.615.131 157.499.511
Satışların Maliyeti
16 -75.991.640 -63.745.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.623.491 93.754.022
BRÜT KAR (ZARAR)
126.623.491 93.754.022
Genel Yönetim Giderleri
17 -55.051.240 -47.829.874
Pazarlama Giderleri
17 -20.657.661 -15.342.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.701 1.191.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-53.778 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.891.513 31.773.610
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.077.684 1.058.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.969.197 32.831.970
Finansman Gelirleri
18 13.384.882 3.072.128
Finansman Giderleri
19 -25.129.253 -11.396.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.224.826 24.507.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.640.665 -4.453.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.361.640 -5.354.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 720.975 901.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.584.161 20.054.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.584.161 20.054.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.584.161 20.054.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-166.488 207.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-213.446 259.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.958 -51.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
46.958 -51.988
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.914 -1.127.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-55.018 -1.187.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.104 60.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12.104 60.160
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-209.402 -919.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.374.759 19.135.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.374.759 19.135.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738080


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.795 Değişim: -0,63% Hacim : 2.566 Mio.TL Son veri saati : 13:08
Düşük 97.537 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8230 Değişim: 0,53%
Düşük 5,7811 21.10.2019 Yüksek 5,8355
Açılış: 5,7922
6,5026 Değişim: 0,47%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,5231
Açılış: 6,4721
279,22 Değişim: 0,58%
Düşük 277,29 21.10.2019 Yüksek 279,75
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.