KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2019 - 23:45

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
859 236.031 -236.890
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.035 307.776 306.741 306.741
Dönem Karı (Zararı)
307.776 307.776 307.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.035 -1.035 -1.035
Kar Payları
18 -16.320 -16.302 -16.302
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Transferler
13.492 294.284 -307.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-874 427.671 426.797 426.797
Dönem Karı (Zararı)
427.671 427.671 427.671
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-874 -874 -874
Kar Payları
4.273 -63.130 -58.857 -58.857
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.565 299.387
Dönem Karı (Zararı)
427.671 307.776
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
427.671 307.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
181.136 169.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 137.419 126.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.216 1.141
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.153 2.239
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 63 -1.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.316 28.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 39.590 30.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.725 1.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.001 -3.346
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.058 -39.567
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -33.965 -41.320
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 5.574 3.036
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -667 -1.283
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-102.319 -18.847
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.089 -282
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.089 -282
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 121.025 73.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.552 -1.550
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.552 -1.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-296.209 -86.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.861 -97.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 135 -43
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -319.996 -97.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.308 346
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -7.308 346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -154.780 -2.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -20.946 -59.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.616 48.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 1.004 2.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 46.612 46.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.395 -16.495
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.395 -16.495
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 2.796 -416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.879 41.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 154.879 41.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
312.598 390.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -25.404 -21.675
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-209 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -124.420 -69.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.141 -242.006
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
25 746.341 263.974
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
25 -785.890 -332.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9-21 5.013 3.686
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.923 3.686
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-393.570 -218.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -391.620 -215.482
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.950 -3.129
Alınan Faiz
21 33.965 41.320
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.988 -16.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.845 0
Kredilerden Nakit Girişleri
80.845 0
Ödenen Temettüler
3 -58.857 -16.302
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.588 41.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.833 6.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.755 47.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
344.292 297.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 146.537 344.292


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 146.537 344.292
Finansal Yatırımlar
376.949 248.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25 376.782 247.836
Ticari Alacaklar
4 739.343 433.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
739.343 433.074
Diğer Alacaklar
5 7.978 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.978 761
Stoklar
7 256.948 102.231
Peşin Ödenmiş Giderler
16 33.057 9.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.057 9.069
ARA TOPLAM
1.560.812 1.137.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.560.812 1.137.565
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 262 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
262 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.688 1.439
Maddi Duran Varlıklar
9 682.469 430.123
Arazi ve Arsalar
13.831 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.448 5.474
Binalar
51.770 37.668
Tesis, Makine ve Cihazlar
321.525 177.920
Taşıtlar
8.285 8.491
Mobilya ve Demirbaşlar
268.438 167.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.172 31.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.549 6.454
Diğer Haklar
7.549 6.454
Peşin Ödenmiş Giderler
16 64.973 68.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.973 68.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 20.884 17.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
777.825 523.875
TOPLAM VARLIKLAR
2.338.637 1.661.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 80.845 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.845 0
Banka Kredileri
80.845 0
Ticari Borçlar
4 213.327 166.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 4.746 3.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
208.581 162.636
Diğer Borçlar
5 38.556 37.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.556 37.161
Ertelenmiş Gelirler
16 3.200 404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.200 404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 12.756 21.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.016 98.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 49.758 38.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 67.258 59.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 426.761 271.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
426.761 271.882
ARA TOPLAM
892.461 595.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
892.461 595.704
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.209 15.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 20.209 15.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 20.547 12.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.756 28.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
933.217 623.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.405.420 1.037.480
Ödenmiş Sermaye
15 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
15 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.588 -2.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.588 -2.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.588 -2.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.642 877
Yasal Yedekler
15 18.642 877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 362.420 131.266
Net Dönem Karı veya Zararı
427.671 307.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.405.420 1.037.480
TOPLAM KAYNAKLAR
2.338.637 1.661.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.699.543 1.235.831
Satışların Maliyeti
18 -794.042 -532.832
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
905.501 702.999
BRÜT KAR (ZARAR)
905.501 702.999
Genel Yönetim Giderleri
19 -72.083 -55.201
Pazarlama Giderleri
19 -416.853 -314.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 69.255 12.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -62.378 -15.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
423.442 331.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 272.090 113.020
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -125.832 -50.919
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
569.700 393.138
Finansman Giderleri
22 -21.004 -11.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
548.696 381.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-121.025 -73.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -115.775 -70.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.250 -3.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
427.671 307.776
DÖNEM KARI (ZARARI)
427.671 307.776
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
427.671 307.776
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir KarAna Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 24 1,33000000 0,95000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-874 -1.035
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.092 -1.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
218 259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 218 259
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-874 -1.035
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
426.797 306.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
426.797 306.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740718


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.129 Değişim: 1,27% Hacim : 3.548 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.289
Açılış: 98.799
5,7753 Değişim: -0,57%
Düşük 5,7742 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4204 Değişim: -0,67%
Düşük 6,4202 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
277,26 Değişim: -0,22%
Düşük 277,00 23.10.2019 Yüksek 278,31
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.