KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.11.2019 - 20:52
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 0 717.351 0 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061
Yeni Bakiye
650.000 127.083 1.064 0 5.332 -125.189 0 658.290 0 658.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -184.566 -184.566 0 -184.566
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 781 0 0 0 0 781 0 781
Kar Dağıtımı
0 -125.189 0 0 0 125.189 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 -125.189 0 0 0 125.189 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 1.894 1.845 0 5.332 0 -184.566 474.505 0 474.505
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -193.162 -193.162 0 -193.162
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -46 261 2.807 0 163.799 0 166.821 0 166.821
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 1.848 2.877 2.807 5.332 -101.384 -193.162 368.318 0 368.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
885.774 905.712 1.791.486 899.516 1.038.961 1.938.477
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 681.385 705.472 1.386.857 811.853 773.262 1.585.115
Teminat Mektupları
681.385 206.273 887.658 811.853 332.282 1.144.135
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
7.191 186 7.377 7.821 210 8.031
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
36.651 54.398 91.049 35.984 49.263 85.247
Diğer Teminat Mektupları
637.543 151.689 789.232 768.048 282.809 1.050.857
Banka Kredileri
0 0 0 0 739 739
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 739 739
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 42.679 42.679 0 47.770 47.770
Belgeli Akreditifler
0 42.679 42.679 0 47.770 47.770
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 412.532 412.532 0 333.052 333.052
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 412.532 412.532 0 333.052 333.052
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 43.988 43.988 0 59.419 59.419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 32.822 3.897 36.719 45.264 10.788 56.052
Cayılamaz Taahhütler
32.822 3.897 36.719 45.264 10.788 56.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.747 3.897 5.644 9.551 10.788 20.339
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.507 0 1.507 2.592 0 2.592
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
29.568 0 29.568 32.496 0 32.496
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 625 0 625
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
171.567 196.343 367.910 42.399 254.911 297.310
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
171.567 196.343 367.910 42.399 254.911 297.310
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 5.023 4.766 9.789
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 2.518 2.383 4.901
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 2.505 2.383 4.888
Para ve Faiz Swap İşlemleri
169.567 194.347 363.914 0 211.943 211.943
Swap Para Alım İşlemleri
0 178.980 178.980 0 105.940 105.940
Swap Para Satım İşlemleri
169.567 15.367 184.934 0 106.003 106.003
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.000 1.996 3.996 37.376 38.202 75.578
Para Alım Opsiyonları
1.000 998 1.998 18.688 19.101 37.789
Para Satım Opsiyonları
1.000 998 1.998 18.688 19.101 37.789
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
12.421.727 2.550.545 14.972.272 13.393.151 2.495.634 15.888.785
EMANET KIYMETLER
357.330 16.034 373.364 228.577 19.256 247.833
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
48.576 508 49.084 302 477 779
Tahsile Alınan Çekler
303.162 15.000 318.162 221.642 17.348 238.990
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.592 526 6.118 6.633 1.431 8.064
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
12.064.397 2.534.511 14.598.908 13.164.574 2.476.378 15.640.952
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
18.759 908 19.667 30.878 1.547 32.425
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.550.385 53.363 1.603.748 1.796.126 111.842 1.907.968
Diğer Rehinli Kıymetler
10.493.607 2.480.240 12.973.847 11.335.924 2.362.989 13.698.913
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
13.307.501 3.456.257 16.763.758 14.292.667 3.534.595 17.827.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-324.371 -477.307
Alınan Faizler
354.704 467.202
Ödenen Faizler
-348.145 -336.783
Alınan Temettüler
10 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.320 19.534
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19.134 24.993
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
49.081 58.006
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-65.275 -67.632
Ödenen Vergiler
0 -4.575
Diğer
-356.200 -638.052
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
66.352 219.569
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-35.925 130.621
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
224.755 331.859
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.785 30.120
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-179.236 12.100
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-70.935 -564.084
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.366 -112.337
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
151.844 391.290
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-258.019 -257.738
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
28.552 -57.769
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.762 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.886 -5.200
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.910 3.793
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
47.014 -54.214
Diğer
-1.724 -2.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
505.533 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
505.533 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.297 192.860
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
288.363 -122.647
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
424.002 562.404
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
712.365 439.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-193.162 -184.566
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.068 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.068 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.085 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-190.094 -184.566 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
108.361 812.485 920.846 114.139 484.217 598.356
Nakit ve Nakit Benzerleri
108.223 812.453 920.676 113.347 484.096 597.443
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 83.193 243.878 327.071 113.319 197.092 310.411
Bankalar
I-3 80 568.575 568.655 28 287.004 287.032
Para Piyasalarından Alacaklar
25.010 0 25.010 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-60 0 -60 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 6 144 138 6 144
Devlet Borçlanma Senetleri
0 6 6 0 6 6
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 0 26 26 654 115 769
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 26 26 654 115 769
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.121.743 407.968 2.529.711 2.365.522 422.563 2.788.085
Krediler
I-5 1.645.493 407.968 2.053.461 1.890.446 422.563 2.313.009
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 961.869 0 961.869 1.011.588 0 1.011.588
Devlet Borçlanma Senetleri
961.869 0 961.869 1.011.588 0 1.011.588
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-485.619 0 -485.619 -536.512 0 -536.512
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 145.263 0 145.263 107.551 0 107.551
Satış Amaçlı
145.263 0 145.263 107.551 0 107.551
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-7 7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
İştirakler (Net)
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 50.211 0 50.211 11.031 0 11.031
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 8.660 0 8.660 10.327 0 10.327
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.660 0 8.660 10.327 0 10.327
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 41 0 41
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 62.261 0 62.261 69.179 0 69.179
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 43.025 953 43.978 34.795 130 34.925
VARLIKLAR TOPLAMI
2.547.183 1.221.406 3.768.589 2.717.482 906.910 3.624.392
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.858.321 1.351.992 3.210.313 1.901.987 992.982 2.894.969
ALINAN KREDİLER
II-3 5.616 2.293 7.909 1.583 9.560 11.143
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 169.335 0 169.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 5.650 0 5.650 665 209 874
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.650 0 5.650 665 209 874
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 36.158 1.827 37.985 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-8 41.366 1.768 43.134 37.500 1.659 39.159
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.105 0 11.105 11.943 0 11.943
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
30.261 1.768 32.029 25.557 1.659 27.216
CARİ VERGİ BORCU
II-9 12.486 0 12.486 10.505 0 10.505
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 66.475 16.319 82.794 77.822 25.926 103.748
ÖZKAYNAKLAR
II-10 368.318 0 368.318 394.659 0 394.659
Ödenmiş Sermaye
650.000 0 650.000 650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.476 0 25.476
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 0 25.430 25.476 0 25.476
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.684 0 5.684 2.616 0 2.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-18.250 0 -18.250 -18.250 0 -18.250
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.325 0 4.325 31.347 0 31.347
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -54.929 0 -54.929
Kar veya Zarar
-294.546 0 -294.546 -265.183 0 -265.183
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-101.384 0 -101.384 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-193.162 0 -193.162 -265.183 0 -265.183
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.394.390 1.374.199 3.768.589 2.594.056 1.030.336 3.624.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 369.411 452.729 120.422 166.941
Kredilerden Alınan Faizler
237.245 317.728 78.461 112.719
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9.601 7.944 2.646 2.907
Bankalardan Alınan Faizler
7.015 3.843 1.712 1.388
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.106 145 1.028 102
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
111.591 117.621 35.867 48.384
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 22 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
111.591 117.599 35.867 48.384
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.853 5.448 708 1.441
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -342.906 -334.567 -110.273 -125.327
Mevduata Verilen Faizler
-321.963 -275.562 -105.559 -101.626
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-456 -2.547 561 -220
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.333 -56.450 -3.305 -23.481
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.063 0 -1.955 0
Diğer Faiz Giderleri
-91 -8 -15 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
26.505 118.162 10.149 41.614
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.303 19.801 6.541 5.733
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.428 21.253 6.957 6.242
Gayri Nakdi Kredilerden
19.450 18.081 6.451 5.442
Diğer
IV-10 1.978 3.172 506 800
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.125 -1.452 -416 -509
Gayri Nakdi Kredilere
-167 -106 -56 -37
Diğer
IV-10 -958 -1.346 -360 -472
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 10 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -16.303 -1.576 -6.338 732
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-8.305 -948 0 -942
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-18.480 -2.761 -11.232 2.921
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.482 2.133 4.894 -1.247
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 5.456 5.590 622 582
FAALİYET BRÜT KÂRI
35.971 141.977 10.974 48.661
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -85.063 -229.065 -16.738 -88.289
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-62.997 -61.867 -19.186 -19.544
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -74.155 -80.955 -21.444 -36.680
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-186.244 -229.910 -46.394 -95.852
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-186.244 -229.910 -46.394 -95.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-8 -6.918 45.344 0 15.692
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.918 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 45.344 0 15.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-193.162 -184.566 -46.394 -80.160
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-9 -193.162 -184.566 -46.394 -80.160
Grubun Karı (Zararı)
-193.162 -184.566 -46.394 -80.160
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798789


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,71% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1661 Değişim: 1,02%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,2088
Açılış: 8,0834
9,6661 Değişim: 1,19%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,7169
Açılış: 9,5522
501,36 Değişim: 1,40%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 502,92
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.