KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 14:40
KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 717.351 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.753 -84.814 -59.061 -59.061
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.753 -84.814 -59.061 -59.061
Yeni Bakiye
650.000 127.083 1.064 0 5.332 -125.189 658.290 658.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.406 -104.406 -104.406
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
573 573 573
Kar Dağıtımı
-125.189 125.189
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-125.189 125.189
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 1.894 1.637 0 5.332 -104.406 554.457 554.457
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 1.894 2.616 5.332 -265.183 394.659 394.659
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
650.000 1.894 2.616 5.332 -265.183 394.659 394.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.768 -146.768 -146.768
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-46 102 2.807 2.863 2.863
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 1.848 2.718 2.807 5.332 -265.183 -146.768 250.754 250.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
934.204 1.029.448 1.963.652 899.516 1.038.961 1.938.477
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 728.449 860.786 1.589.235 811.853 773.262 1.585.115
Teminat Mektupları
728.449 288.280 1.016.729 811.853 332.282 1.144.135
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
7.861 184 8.045 7.821 210 8.031
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
37.198 56.154 93.352 35.984 49.263 85.247
Diğer Teminat Mektupları
683.390 231.942 915.332 768.048 282.809 1.050.857
Banka Kredileri
0 803 803 0 739 739
İthalat Kabul Kredileri
0 803 803 0 739 739
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 44.014 44.014 0 47.770 47.770
Belgeli Akreditifler
0 44.014 44.014 0 47.770 47.770
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 465.423 465.423 0 333.052 333.052
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 465.423 465.423 0 333.052 333.052
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 62.266 62.266 0 59.419 59.419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 42.835 7.617 50.452 45.264 10.788 56.052
Cayılamaz Taahhütler
42.835 7.617 50.452 45.264 10.788 56.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.641 7.617 15.258 9.551 10.788 20.339
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.668 0 1.668 2.592 0 2.592
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
33.526 0 33.526 32.496 0 32.496
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 625 0 625
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
162.920 161.045 323.965 42.399 254.911 297.310
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
162.920 161.045 323.965 42.399 254.911 297.310
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.019 1.820 3.839 5.023 4.766 9.789
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.011 910 1.921 2.518 2.383 4.901
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.008 910 1.918 2.505 2.383 4.888
Para ve Faiz Swap İşlemleri
127.177 126.551 253.728 0 211.943 211.943
Swap Para Alım İşlemleri
0 126.551 126.551 0 105.940 105.940
Swap Para Satım İşlemleri
127.177 0 127.177 0 106.003 106.003
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
33.724 32.674 66.398 37.376 38.202 75.578
Para Alım Opsiyonları
16.862 16.337 33.199 18.688 19.101 37.789
Para Satım Opsiyonları
16.862 16.337 33.199 18.688 19.101 37.789
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.039.023 2.727.653 15.766.676 13.393.151 2.495.634 15.888.785
EMANET KIYMETLER
491.099 27.792 518.891 228.577 19.256 247.833
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
190.860 518 191.378 302 477 779
Tahsile Alınan Çekler
294.770 26.584 321.354 221.642 17.348 238.990
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.469 690 6.159 6.633 1.431 8.064
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
12.547.924 2.699.861 15.247.785 13.164.574 2.476.378 15.640.952
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
25.405 1.382 26.787 30.878 1.547 32.425
Emtia
1.646 0 1.646 1.646 0 1.646
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.644.866 104.014 1.748.880 1.796.126 111.842 1.907.968
Diğer Rehinli Kıymetler
10.876.007 2.594.465 13.470.472 11.335.924 2.362.989 13.698.913
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
13.973.227 3.757.101 17.730.328 14.292.667 3.534.595 17.827.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-108.220 -375.366
Alınan Faizler
255.855 197.728
Ödenen Faizler
-235.285 -214.114
Alınan Temettüler
10 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.120 14.231
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.355 23.909
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
18.454 49.645
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.678 -45.026
Ödenen Vergiler
0 -4.575
Diğer
-127.051 -397.164
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
169.913 304.884
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-26.839 38.651
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.584 123.658
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
42.702 12.909
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-29.916 191.334
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-28.364 -255.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
168.005 -96.918
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
55.909 290.620
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
61.693 -70.482
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
33.128 -1.479
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.762 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-16.476 -2.712
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.910 2.998
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
47.014 45
Diğer
-1.558 -1.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.967 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
2.967 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.338 81.363
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
110.126 9.402
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
424.002 562.404
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
534.128 571.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-146.768 -104.406
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.909 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.909 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.926 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-143.859 -104.406 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
76.535 658.386 734.921 114.139 484.217 598.356
Nakit ve Nakit Benzerleri
75.812 658.380 734.192 113.347 484.096 597.443
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 75.828 219.649 295.477 113.319 197.092 310.411
Bankalar
I-3 37 438.731 438.768 28 287.004 287.032
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-53 0 -53 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 6 144 138 6 144
Devlet Borçlanma Senetleri
0 6 6 0 6 6
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 585 0 585 654 115 769
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
585 0 585 654 115 769
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.218.812 435.649 2.654.461 2.365.522 422.563 2.788.085
Krediler
I-5 1.894.257 435.649 2.329.906 1.890.446 422.563 2.313.009
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 932.369 0 932.369 1.011.588 0 1.011.588
Devlet Borçlanma Senetleri
932.369 0 932.369 1.011.588 0 1.011.588
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-607.814 0 -607.814 -536.512 0 -536.512
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 100.721 0 100.721 107.551 0 107.551
Satış Amaçlı
100.721 0 100.721 107.551 0 107.551
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-7 7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
İştirakler (Net)
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.659 0 7.659 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 50.746 0 50.746 11.031 0 11.031
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 9.621 0 9.621 10.327 0 10.327
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.621 0 9.621 10.327 0 10.327
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 41 0 41
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 62.261 0 62.261 69.179 0 69.179
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 19.127 1.094 20.221 34.795 130 34.925
VARLIKLAR TOPLAMI
2.545.482 1.095.129 3.640.611 2.717.482 906.910 3.624.392
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.916.363 1.002.710 2.919.073 1.901.987 992.982 2.894.969
ALINAN KREDİLER
II-3 4.253 2.399 6.652 1.583 9.560 11.143
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
139.310 0 139.310 169.335 0 169.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 1.202 0 1.202 665 209 874
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.202 0 1.202 665 209 874
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 37.762 1.930 39.692 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-8 41.836 1.803 43.639 37.500 1.659 39.159
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.643 0 11.643 11.943 0 11.943
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
30.193 1.803 31.996 25.557 1.659 27.216
CARİ VERGİ BORCU
II-9 11.498 0 11.498 10.505 0 10.505
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 173.352 173.352 0 0 0
Krediler
0 173.352 173.352 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 39.355 16.084 55.439 77.822 25.926 103.748
ÖZKAYNAKLAR
II-10 250.754 0 250.754 394.659 0 394.659
Ödenmiş Sermaye
650.000 0 650.000 650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.431 0 25.431 25.476 0 25.476
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.431 0 25.431 25.476 0 25.476
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.525 0 5.525 2.616 0 2.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
-18.251 0 -18.251 -18.250 0 -18.250
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332 5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.324 0 4.324 31.347 0 31.347
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 0 -27.907 -54.929 0 -54.929
Kar veya Zarar
-411.951 0 -411.951 -265.183 0 -265.183
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-265.183 0 -265.183 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-146.768 0 -146.768 -265.183 0 -265.183
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.442.333 1.198.278 3.640.611 2.594.056 1.030.336 3.624.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 248.989 285.788 124.457 145.718
Kredilerden Alınan Faizler
158.784 205.009 79.223 104.177
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.955 5.037 3.502 2.699
Bankalardan Alınan Faizler
5.303 2.455 2.835 1.238
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
78 43 67 43
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
75.724 69.237 37.910 36.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 22 0 22
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
75.724 69.215 37.910 36.659
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.145 4.007 920 880
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -232.633 -209.240 -117.199 -108.345
Mevduata Verilen Faizler
-216.404 -173.936 -109.346 -87.915
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.017 -2.327 -929 -1.136
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-11.028 -32.969 -4.851 -19.294
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-4.108 0 -2.042 0
Diğer Faiz Giderleri
-76 -8 -31 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.356 76.548 7.258 37.373
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.762 14.068 7.734 6.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.471 15.011 8.155 7.264
Gayri Nakdi Kredilerden
12.999 12.639 7.575 6.110
Diğer
IV-10 1.472 2.372 580 1.154
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-709 -943 -421 -474
Gayri Nakdi Kredilere
-111 -69 -55 -42
Diğer
IV-10 -598 -874 -366 -432
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 10 0 10 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -9.965 -2.308 -11.672 -3.212
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-8.305 -6 -8.305 -6
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-7.248 -5.682 -8.781 -5.155
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
5.588 3.380 5.414 1.949
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 4.834 5.008 1.265 1.672
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.997 93.316 4.595 42.623
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -68.325 -140.776 -35.569 -121.410
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-43.811 -42.323 -23.776 -21.634
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -52.711 -44.275 -24.311 -20.398
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.850 -134.058 -79.061 -120.819
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-139.850 -134.058 -79.061 -120.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-8 -6.918 29.652 0 34.426
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.918 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 29.652 0 34.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-146.768 -104.406 -79.061 -86.393
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-9 -146.768 -104.406 -79.061 -86.393
Grubun Karı (Zararı)
-146.768 -104.406 -79.061 -86.393
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781660


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7884 Değişim: 0,66%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4007 Değişim: 0,15%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
272,00 Değişim: -0,33%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.