KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2020 - 18:12
KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.083 1.439.664 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 388.778 724.042 -5.944 718.098
Dönem Karı (Zararı)
388.778 388.778 9.379 398.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 335.264 -15.323 319.941
Kar Payları
8 -757.587 -757.587 -31.106 -788.693
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.288 -13.288 10.667 -2.621
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 0 -54.570 76.811 -140.825 3.729.585 -293.763 -99.380 -68.462 408.390 1.899.738 388.778 6.209.583 -63.249 6.146.334
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 -1.070.796 60.583 -29.910 30.673
Dönem Karı (Zararı)
-1.070.796 -1.070.796 4.620 -1.066.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 1.131.379 -34.530 1.096.849
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -12.763 -405.254
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.775 25.775 -25.775 -25.775 0 -25.775
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-42.141 -149.201 -191.342 -12.702 586.055
BRÜT KAR (ZARAR)
252.390 977.642 -12.702 586.055
Genel Yönetim Giderleri
-499.537 -514.416 -234.802 -243.788
Pazarlama Giderleri
-3.144 -7.596 -1.175 -4.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 179.836 168.992 97.303 89.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -106.217 -60.293 -40.703 48.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-176.672 564.329 -192.079 475.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.407 44.908 19.256 26.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -323.416 29.939 -191.750 94.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-463.681 639.176 -364.573 596.408
Finansman Gelirleri
0 17.825 0 17.825
Finansman Giderleri
-486.086 -463.070 -313.471 -342.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-949.767 193.931 -678.044 271.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.264 -90.933 -54.373 -37.642
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -40.129 -59.097 -32.125 -31.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -53.135 -31.836 -22.248 -6.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.043.031 102.998 -732.417 234.012
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.145 295.159 32.648 24.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.066.176 398.157 -699.769 258.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 4.620 9.379 -5.669 15.779
Ana Ortaklık Payları
18 -1.070.796 388.778 -694.100 243.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.262.762 473.615 569.628 183.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.961 -45.055 21.148 -44.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-55.393 37.080 -72.091 21.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
528 -3.282 -285 2.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-55.921 40.362 -71.806 18.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.301.328 471.923 625.423 197.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.134 9.667 -4.852 8.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.906 9.011 -4.765 8.894
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-228 656 -87 -477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-165.913 -153.674 -19.737 -132.742
Yabancı Para Çevrim Farkları
-96.571 -37.372 -18.930 -64.250
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.467 -59.497 10.752 -27.778
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.467 -59.497 10.752 -27.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-77.570 -72.251 -11.649 -47.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.760 -51.596 -6.194 -32.264
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-34.810 -20.655 -5.455 -15.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.695 15.446 90 6.953
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.752 14.101 -649 6.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
7.943 1.345 739 84
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.096.849 319.941 549.891 50.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.673 718.098 -149.878 309.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29.910 -5.944 -32.936 27.438
Ana Ortaklık Payları
60.583 724.042 -116.942 281.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861709


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.