KAP ***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:45

***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
50.212
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
244.949
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-169.599
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
34.024
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.619
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.210
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.682
Ödenen Vergiler
0
Diğer
-30.309
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-39.378
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-4.723
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-7.880
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-12.394
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.812
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-29.936
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.743
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
9,10 -9.573
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
12
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
30.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.641
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.641
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
109
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 140
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 -31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.365 33 2.398
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.365 33 2.398
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 0 0 0
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0 0 0
KREDİLER (Net)
7 615.795 24 615.819
Faktoring Alacakları
7 615.499 24 615.523
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
615.499 24 615.523
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar (Net)
8 296 0 296
Takipteki Faktoring Alacakları
25.072 0 25.072
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-24.776 0 -24.776
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 15.765 0 15.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 9.137 0 9.137
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 7.783 0 7.783
DİĞER AKTİFLER
13 23.118 190 23.308
ARA TOPLAM
673.963 247 674.210
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
12 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
673.963 247 674.210
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
14 186.903 0 186.903
FAKTORİNG BORÇLARI
15 377.295 0 377.295
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
16 5.102 0 5.102
Finansal Kiralama Borçları
5.774 0 5.774
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-672 0 -672
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
18 0 0 0
KARŞILIKLAR
19 4.787 0 4.787
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.346 0 4.346
Genel Karşılıklar
0 0 0
Diğer Karşılıklar
441 0 441
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
20 9.248 0 9.248
ARA TOPLAM
583.335 0 583.335
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
90.875 0 90.875
Ödenmiş Sermaye
22 116.820 0 116.820
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
145 0 145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
0 0 0
Yasal Yedekler
0 0 0
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-26.090 0 -26.090
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-40.731 0 -40.731
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.641 0 14.641
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
PASİF TOPLAMI
674.210 0 674.210


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
107.320 36 -55.326 14.595 66.625
Yeni Bakiye
107.320 36 -55.326 14.595 66.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109 109
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
9.500 9.500
Dönem Net Karı (Zararı)
14.641 14.641
Kar Dağıtımı
14.595 -14.595 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.595 -14.595 0
Dönem Sonu Bakiyeler
116.820 145 -40.731 14.641 0 90.875


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
23 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
24 47.791 101 47.892
ALINAN TEMİNATLAR
25 20.925.897 0 20.925.897
VERİLEN TEMİNATLAR
26 42.799 0 42.799
TAAHHÜTLER
27 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET KIYMETLER
29 709.032 0 709.032
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
21.725.519 101 21.725.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744294


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.082 Değişim: 0,84% Hacim : 2.432 Mio.TL Son veri saati : 12:25
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.147
Açılış: 95.462
5,7384 Değişim: 1,40%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3615 Değişim: 1,38%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
277,32 Değişim: 1,82%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.