KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2019 - 18:31
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 7.080.000 6.449.341 9.367.486 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 16.799.401
Transferler
-336.926 33.693 -33.693 -336.926 -336.926
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 33.808 -6.109.582 343.575 16.827.701 16.827.701
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.754 14.235.493 14.235.493
Transferler
-2.243.754 2.243.754 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.363 -3.540.049 -3.527.686 -3.527.686
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 41.921 -8.353.336 -3.540.049 10.707.807 10.707.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-565.394 -259.399
Dönem Karı (Zararı)
-3.540.049 343.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
242.874 770.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
727.653 740.871
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-281.407 -242.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-203.372 272.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.731.781 -1.373.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.759.571 -762.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.604
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
405.169 -158.146
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.105.440 -571.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
553.515 405.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.185.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
427.228 -2.224.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-565.394 -259.399
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-256.755 888.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.233.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.755 -345.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-256.755 -345.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
827.606 -599.828
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.240.625 1.171.297
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.413.020 -1.771.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.457 29.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.457 29.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.902 18.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.359 47.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.359 33.902
Ticari Alacaklar
6 2.450.372 690.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6/a 124.569 118.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6/b 2.325.803 572.155
Diğer Alacaklar
8 242.323 242.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8/a 229.703 229.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8/b 12.620 12.620
Stoklar
9 387.436 792.605
Canlı Varlıklar
10 0 185.440
Peşin Ödenmiş Giderler
11/a 1.413.699 1.360.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11/b 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
28/a 1.226.497 790.966
ARA TOPLAM
5.764.564 4.101.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.764.564 4.101.397
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 0 2.920.000
Maddi Duran Varlıklar
13 22.881.765 23.408.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.900 3.500
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.672.540 1.906.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.557.205 28.238.570
TOPLAM VARLIKLAR
30.321.769 32.339.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 67.908 4.480.928
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.616.133 754.717
Ticari Borçlar
1.806.788 1.253.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6/c 1.806.788 1.253.273
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
124.999 125.317
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
124.999 125.317
Diğer Borçlar
6.840.801 6.840.801
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8/c 6.840.801 6.840.801
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11/c 89.457 35.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.855 118.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28/b 459.218 344.385
ARA TOPLAM
11.124.159 13.953.877
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1 1
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.124.160 13.953.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.245.121 865.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26/a 4.745 17.562
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 3.239.936 3.267.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.489.802 4.150.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.613.962 18.104.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.707.807 14.235.493
Ödenmiş Sermaye
29/a 7.080.000 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29/b 6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.071.851 9.059.488
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.071.851 9.059.488
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29/c 9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29/d 41.291 28.928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29/e -8.353.336 -6.109.582
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.540.049 -2.243.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.707.807 14.235.493
TOPLAM KAYNAKLAR
30.321.769 32.339.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 1.948.359 3.230.641
Satışların Maliyeti
30 -4.466.138 -1.667.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.517.779 1.562.981
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.517.779 1.562.981
Genel Yönetim Giderleri
32 -111.802 -186.137
Pazarlama Giderleri
32 -11.643 -16.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 200.647 402.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -304.286 -1.057.912
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.744.862 704.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.744.862 704.842
Finansman Giderleri
35 -591.816 -633.455
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.336.677 71.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-203.372 272.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -203.372 272.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.540.049 343.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.540.049 343.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.540.049 343.575
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26 37.805 39.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 41.291 33.808
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -3.486 6.107
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -3.486 6.107
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.805 39.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.502.244 383.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 -3.502.244 383.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9783 Değişim: 0,14%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9863
Açılış: 7,9671
9,4410 Değişim: -0,09%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
487,04 Değişim: -0,03%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.