KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:34

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.875.000 4.533.391 10.274.661 11.389 -3.553.590 -378.267 16.762.584
Transferler
17 -478.855 100.588 378.267
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.816 -3.118.592 -3.113.776
Dönem Sonu Bakiyeler
5.875.000 4.533.391 9.795.806 16.205 -3.453.002 -3.118.592 13.648.808 13.648.808
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.875.000 4.533.391 9.795.806 16.205 -3.453.002 -3.118.592 13.648.808
Transferler
-428.319 -2.690.273 3.118.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -4.050 33.693 29.643
Sermaye Arttırımı
1.205.000 1.915.950 3.120.950
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.367.487 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 16.799.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.293.930 2.419.940
Dönem Karı (Zararı)
33.693 -3.118.592
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.693 -3.118.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.066.940 1.289.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.490.067 1.502.078
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-30.973 26.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.973 26.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-250.115 -14.841
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.061 -9.050
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-38.184 -67.664
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10.123 58.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
721.714 319.255
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
721.714 319.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
170.079 -407.950
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.771 -126.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.394.563 4.249.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.610 1.287.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-730 7.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.708.720 246.589
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.002.989 -69.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.323.264 194.074
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.377.396 3.021.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.939.926 -438.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.293.930 2.419.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-723.417 -1.078.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.701 909.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-786.118 -1.987.800
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-786.118 -1.987.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.033.334 -2.324.450
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.120.950
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.885.183 7.436.944
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.972.799 -9.761.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.987 -982.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.987 -982.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.225 985.199
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.212 2.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18.212 2.225
Ticari Alacaklar
499.893 557.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35.029 83.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
464.864 474.573
Diğer Alacaklar
8.163 7.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.163 7.433
Stoklar
2.770.848 1.062.128
Canlı Varlıklar
408.700 177.625
Peşin Ödenmiş Giderler
508.408 1.328.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
456.680 1.801.096
ARA TOPLAM
4.675.782 4.941.251
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.675.782 4.941.251
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
2.104.516 2.054.316
Maddi Duran Varlıklar
25.354.772 26.114.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.700 6.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.079.038 1.141.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.543.026 29.315.914
TOPLAM VARLIKLAR
33.218.808 34.257.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.019.467 2.560.081
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.177.887 2.203.101
Ticari Borçlar
1.082.910 2.444.358
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.082.910 2.444.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
137.897 64.916
Diğer Borçlar
2.973.336 5.350.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.973.336 5.350.732
Ertelenmiş Gelirler
48.744 11.400
Kısa Vadeli Karşılıklar
255.422
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
743.855 78.475
ARA TOPLAM
10.184.096 12.968.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.184.096 12.968.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.956.121 4.477.909
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.054 21.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.054 21.684
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.247.136 3.140.279
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.235.311 7.639.872
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.419.407 20.608.357
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.799.401 13.648.808
Ödenmiş Sermaye
7.080.000 5.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.449.341 4.533.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.379.642 9.812.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.379.642 9.812.011
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.367.487 9.795.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.155 16.205
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.143.275 -3.453.002
Net Dönem Karı veya Zararı
33.693 -3.118.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.799.401 13.648.808
TOPLAM KAYNAKLAR
33.218.808 34.257.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.688.728 5.306.594
Satışların Maliyeti
21 -2.922.045 -6.009.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
766.683 -703.155
BRÜT KAR (ZARAR)
766.683 -703.155
Genel Yönetim Giderleri
22 -376.022 -711.558
Pazarlama Giderleri
-47.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.896.771 729.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -871.737 -1.365.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.367.780 -2.050.435
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.367.780 -2.050.435
Finansman Gelirleri
2.802 96.635
Finansman Giderleri
26 -1.166.810 -1.572.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.772 -3.526.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-170.079 407.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -170.079 407.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.693 -3.118.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.693 -3.118.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.693 -3.118.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç 36 0,00500000 -0,53100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.050 4.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -5.063 6.020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.013 -1.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 1.013 -1.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.050 4.816
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.643 -3.113.776
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.643 -3.113.776



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667794


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8273 Değişim: -0,97%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4886 Değişim: -0,47%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,52 Değişim: -0,85%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.