KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 02:40
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -655.702 14.624.139 5.738.254 29.520.269 7.826.603 154.714.466 50.297 154.764.763
Transferler
1.722.100 6.104.503 -7.826.603
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-482.138 4.850.703 6.262.569 10.631.134 280 10.631.414
Kar Payları
15 -2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177
Transferler
148.469 6.114.100 -6.262.569 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-429.417 27.834.469 0 0 -3.303.610 24.101.442 -12.211 24.089.231
Kar Payları
15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.289.646 -21.152.875
Dönem Karı (Zararı)
-3.303.610 6.262.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.465.841 -1.273.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.741.086 2.477.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
88.076 669.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 350.624 75.308
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,17 -262.548 593.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-795.376 -1.123.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-795.376 -1.123.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -2.312.483 -110.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -3.187.144 -3.187.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.724.573 -31.155.433
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-145.271.862 -16.017.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.628.754 -106.152.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-674.905 -276.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.303.659 -105.876.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.004.278 -6.381.940
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.538 -4.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.038.816 -6.377.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.092.489 92.749.443
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.484.253 -1.484.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.576.742 94.233.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
125.153.738 -27.531.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -516.852 -324.960
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.065.189 2.094.635
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.065.189 2.094.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.695.329 30.409.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.695.329 30.409.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.494.024 -26.166.518
Alınan Temettüler
18 3.062.019 5.169.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-857.641 -155.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.901.157 -1.667.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
296.893 52.842
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 296.893 52.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.198.050 -1.720.814
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.595.708 -574.215
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.602.342 -1.146.599
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.120.145 -826.894
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.322.468
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
46.322.468
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 797.677 1.173.106
Ödenen Temettüler
15 -2.000.000 -2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.070.658 -23.647.741
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.090.297 3.341.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23 -2.980.361 -20.306.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.653.807 29.960.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.673.446 9.653.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.277.014 27.919.393
Finansal Yatırımlar
4 134.907.809 40.067.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
134.907.809 40.067.693
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 134.907.809 40.067.693
Ticari Alacaklar
132.605.621 161.452.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.22 1.258.949 584.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 131.346.672 160.868.455
Diğer Alacaklar
12.374.127 31.588.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.22 45.965 11.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.328.162 31.577.554
Peşin Ödenmiş Giderler
604.221 821.035
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 604.221 821.035
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.20 857.641 707.670
Diğer Dönen Varlıklar
910.670 541.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
910.670 541.008
ARA TOPLAM
315.537.103 263.098.279
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
315.537.103 263.098.279
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 110.424.532 72.044.456
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
110.424.532 72.044.456
Diğer Alacaklar
6.079.172 8.868.596
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.029.172 8.868.596
Maddi Duran Varlıklar
8 24.214.446 23.429.945
Binalar
18.585.040 18.309.104
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.900.254 2.285.772
Taşıtlar
38.886 51.617
Mobilya ve Demirbaşlar
38.466 188.343
Özel Maliyetler
2.651.800 2.595.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.397.274 2.014.264
Bilgisayar Yazılımları
2.397.274 2.014.264
Peşin Ödenmiş Giderler
466.649 258.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
466.649 258.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.582.073 106.616.105
TOPLAM VARLIKLAR
459.119.176 369.714.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
156.827.979 31.415.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 156.827.979 31.415.166
Banka Kredileri
110.505.511 27.435.149
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.980.017
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
46.322.468
Ticari Borçlar
91.174.686 151.267.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.22 4.386 1.488.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 91.170.300 149.778.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.704 99.462
Diğer Borçlar
2.891.621 2.562.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.891.621 2.562.316
Ertelenmiş Gelirler
3.187.144 3.187.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.187.144 3.187.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.947.758 2.037.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 611.128 453.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.336.630 1.584.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.555 9.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.555 9.562
ARA TOPLAM
256.106.447 190.578.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.106.447 190.578.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.329.032 5.588.107
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.329.032 5.588.107
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.329.032 5.588.107
Ertelenmiş Gelirler
1.420.785 4.249.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.420.785 4.249.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.408.642 1.071.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.408.642 1.071.840
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 9.368.862 4.830.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.527.321 15.739.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
273.633.768 206.318.207
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.447.042 163.345.600
Ödenmiş Sermaye
15 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.567.257 -1.137.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567.257 -1.137.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567.257 -1.137.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.309.311 19.474.842
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
47.309.311 19.474.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
47.309.311 19.474.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.608.823 7.460.354
Yasal Yedekler
7.608.823 7.460.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.738.872 33.624.772
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.303.610 6.262.569
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 38.366 50.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.485.408 163.396.177
TOPLAM KAYNAKLAR
459.119.176 369.714.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 23.563.394.276 21.307.898.072
Satışların Maliyeti
16 -23.533.965.474 -21.268.848.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.428.802 39.049.817
BRÜT KAR (ZARAR)
29.428.802 39.049.817
Genel Yönetim Giderleri
17 -56.261.352 -44.925.828
Pazarlama Giderleri
17 -8.571.706 -6.272.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 77.132.263 43.039.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -21.612.145 -13.819.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.115.862 17.071.938
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.115.862 17.071.938
Finansman Giderleri
19 -25.744.166 -10.919.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.628.304 6.152.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.312.483 110.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.312.483 110.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.315.821 6.262.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.315.821 6.262.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.211 280
Ana Ortaklık Payları
-3.303.610 6.262.569
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-429.417 -482.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-536.771 -602.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107.354 120.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
107.354 120.534
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.834.469 4.850.703
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
34.793.086 6.063.379
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
34.793.086 6.063.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.958.617 -1.212.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.958.617 -1.212.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.405.052 4.368.565
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.089.231 10.631.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.211 280
Ana Ortaklık Payları
24.101.442 10.631.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747328


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,00% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0078 Değişim: 0,03%
Düşük 7,9847 25.11.2020 Yüksek 8,0084
Açılış: 8,0054
9,5347 Değişim: 0,11%
Düşük 9,4830 25.11.2020 Yüksek 9,5369
Açılış: 9,5244
464,69 Değişim: -0,11%
Düşük 463,24 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.