KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 20:16
KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 67.000.000 -76.904 162.758 -3.194.660 9.334.222 73.225.416 73.225.416
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
952.715 8.381.507 -9.334.222 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
5.563.351 5.563.351 5.563.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.840.267 -5.840.267 -5.840.267
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 67.000.000 -76.904 1.115.473 -653.420 5.563.351 72.948.500 72.948.500
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 67.000.000 -105.077 1.115.473 -653.420 -15.805.356 51.551.620 51.551.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
772.786 -16.578.142 15.805.356 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-949.921 -949.921 -949.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 67.000.000 -105.077 1.888.259 -17.231.562 -949.921 50.601.699 50.601.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.723.543 -133.139.917
Dönem Karı (Zararı)
-949.921 5.563.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.752.293 10.024.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 2.791.818 2.237.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.578 94.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 133.292 94.999
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -83.714 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.289.440 6.456.652
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.660.809 -640.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 12.950.249 7.097.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.056.045 -350.963
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.056.045 -350.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -223.253 1.586.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.245 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -99.245 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.792.086 -148.505.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.407.599 11.041.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.687 -5.516.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.389.912 16.558.447
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
78.074.823 -133.095.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.074.118 -1.599.321
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
736.179 -4.593.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.203.519 4.651.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.939.698 -9.244.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.488 -198.744
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-23.511.621 350.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-18.013 -38.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.055.923 -20.373.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.589.361 -21.382.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
466.562 1.008.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.594.458 -132.917.419
Alınan Faiz
1.241.666 639.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -112.581 -27.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -834.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-719.184 -335.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 761.358 35.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 9 -1.480.542 -370.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.163.233 76.699.274
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
144.166.189 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.981.243 117.900.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 35.981.243 117.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.340.808 -31.400.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -83.340.808 -31.400.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -604.984 0
Ödenen Temettüler
0 -5.840.267
Ödenen Faiz
-9.038.407 -3.960.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.167.592 -56.776.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.167.592 -56.776.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 55.557.267 68.565.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 208.724.859 11.789.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 209.144.002 55.557.267
Ticari Alacaklar
26.182.696 15.775.097
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 18.296 609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.164.400 15.774.488
Diğer Alacaklar
3.963.927 2.198.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.963.927 2.198.980
Stoklar
7 50.018.546 128.093.369
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.060.489 7.107.371
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 213.930 592.347
Diğer Dönen Varlıklar
14 84.741 14.060.632
ARA TOPLAM
300.668.331 223.385.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.668.331 223.385.063
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 4.110.169 4.008.087
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.224.637 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.377.623 4.890.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.377.623 4.890.326
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 9.269.880 9.046.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.982.309 17.945.040
TOPLAM VARLIKLAR
319.650.640 241.330.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.944.896 130.221.783
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
428.491 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 428.491 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.516.405 130.221.783
Banka Kredileri
4 86.493.913 130.221.783
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 22.492 0
Ticari Borçlar
17.464.837 16.728.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 352.564 1.556.083
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.112.273 15.172.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 127.735 191.223
Diğer Borçlar
150.504.111 5.778.055
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 144.166.189 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.337.922 5.778.055
Türev Araçlar
24 10.626.510 35.194.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
187.019 205.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
523.986 575.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 324.370 291.912
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 199.616 283.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 416.647 509.952
ARA TOPLAM
266.795.741 189.404.121
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.795.741 189.404.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.890.585 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.845.417 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.845.417 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.168 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 45.168 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
362.615 374.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 362.615 374.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.253.200 374.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
269.048.941 189.778.483
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.601.699 51.551.620
Ödenmiş Sermaye
17 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-105.077 -105.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.077 -105.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.077 -105.077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.888.259 1.115.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.231.562 -653.420
Net Dönem Karı veya Zararı
-949.921 -15.805.356
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.601.699 51.551.620
TOPLAM KAYNAKLAR
319.650.640 241.330.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 131.404.474 111.456.021
Satışların Maliyeti
18 -105.455.602 -96.191.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.948.872 15.264.387
BRÜT KAR (ZARAR)
25.948.872 15.264.387
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.416.738 -4.368.691
Pazarlama Giderleri
19 -10.902.937 -9.775.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 23.215.275 16.880.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -22.123.442 -4.104.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.721.030 13.896.726
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.721.030 13.896.726
Finansman Gelirleri
21 1.056.045 350.963
Finansman Giderleri
21 -12.950.249 -7.097.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.173.174 7.150.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
223.253 -1.586.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.366.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 223.253 -220.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-949.921 5.563.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
-949.921 5.563.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-949.921 5.563.351
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-949.921 5.563.351
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-949.921 5.563.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781428


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2952 Değişim: 1,35%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7448 Değişim: 0,89%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
504,95 Değişim: 0,65%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.