***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 14:19

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -24.766 -311.334 448.805 2.112.705 2.112.705
Transferler
448.805 -448.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846 671.506 676.352 676.352
Dönem Karı (Zararı)
671.506 671.506 671.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846 4.846 4.846
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 671.506 2.789.057 2.789.057
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756
Transferler
152.587 676.618 -829.205 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
616.633 616.633 616.633
Dönem Karı (Zararı)
616.633 616.633 616.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-771.501 -771.501 -771.501
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 616.633 2.791.888 2.791.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.351.989 491.244
Dönem Karı (Zararı)
616.633 671.506
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
616.633 671.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-841.775 158.124
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 6.750
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.105 19.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.105 12.415
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.781
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.242 132.178
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-892.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.149.608 -246.261
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.265.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
156.422 -141.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
156.422 -141.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.177 -15.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275 -5.886
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-275 -5.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.128 -69.625
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.657 -14.359
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.657 -14.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.374.750 583.369
Ödenen Temettüler
-771.501
Alınan Temettüler
652.911
Alınan Faiz
239.211 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.869 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-89.991 -92.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -194.850
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -194.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.351.989 296.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.351.989 296.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.590.996 2.175.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.239.007 2.471.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.239.007 2.590.996
Finansal Yatırımlar
7 1.491.707 226.600
Ticari Alacaklar
8.a 128.863 285.285
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 128.863 129.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 0 155.786
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 27.177 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 27.177 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 43.195
ARA TOPLAM
2.929.949 3.102.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.929.949 3.102.881
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.c 25.930 20.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.930 20.548
TOPLAM VARLIKLAR
2.955.879 3.123.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 2.301 2.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.301 2.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 30.768 47.896
Diğer Borçlar
9.b 11.804 8.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 11.804 8.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.a 0 16.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 58.453 42.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 58.453 42.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
103.326 117.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.326 117.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 60.665 59.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 60.665 59.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.665 59.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.991 176.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.791.888 2.946.756
Ödenmiş Sermaye
22.a 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
152.587
Yasal Yedekler
22.b 152.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d 42.588 137.471
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 616.633 829.205
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.791.888 2.946.756
TOPLAM KAYNAKLAR
2.955.879 3.123.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 11.784.304 2.923.810 2.160.327 493.575
Satışların Maliyeti
23.b -11.086.177 -1.599.000 -1.792.847 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
698.127 1.324.810 367.480 493.575
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
698.127 1.324.810 367.480 493.575
Genel Yönetim Giderleri
24.a -748.450 -654.884 -246.651 -204.880
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.b -52.019 -5.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 7.870 0 1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -155.775 -16.242 -54.643 -10.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-250.247 653.684 60.608 278.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 652.911 150.000 34.527 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
402.664 803.684 95.135 278.349
Finansman Gelirleri
27.a 239.211 71.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
641.875 803.684 166.237 278.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.242 -132.178 -40.189 -57.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.b -30.624 -136.431 -30.624 -57.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.b 5.382 4.253 -9.565 351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
616.633 671.506 126.048 221.324
DÖNEM KARI (ZARARI)
616.633 671.506 126.048 221.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
616.633 671.506 126.048 221.324
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 4.846 0 -1.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 6.058 0 -2.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.212 0 418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.212 0 418
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 4.846 0 -1.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
616.633 676.352 126.048 219.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
616.633 676.352 126.048 219.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.824 Değişim: -1,01% Hacim : 1.356 Mio.TL Son veri saati : 10:28
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,6684 Değişim: -1,62%
Düşük 5,5692 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,4134 Değişim: -1,63%
Düşük 6,2974 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
240,22 Değişim: -1,30%
Düşük 235,75 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.