KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:16
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Transferler
175.256 -175.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.159 3.572.888 3.561.729 3.561.729
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -203.437 1.175.808 17.069.271 3.572.888 36.014.412 36.014.412
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Transferler
4.825.325 -4.825.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.394 -552.947 -506.553 -506.553
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 2.892.325 -168.446 1.197.109 19.729.149 -552.947 37.057.190 37.057.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.984.441 73.463
Dönem Karı (Zararı)
-552.947 3.572.888
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-552.947 3.572.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
767.031 1.471.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 374.590 391.900
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 101.103 72.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.103 72.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -16.959 1.007.690
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
308.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-770.312 -4.789.951
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -20.158.787 -8.107.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -17.374.704 13.866.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.032.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.374.704 12.833.635
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 -7.004.998 -3.658.590
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.932.427 2.425.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.072.571 -6.083.901
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 43.931.920 -7.186.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.912.734 -35.162
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.019.186 -7.151.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 -163.349 295.899
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-163.349 295.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-556.228 254.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-56.564 -92.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.371.649 -88.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.931 -130.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -28.343 -130.090
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.343 -22.090
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.592.646 3.972.017
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 8.592.646 3.972.017
Kredilerden Nakit Girişleri
8.592.646 3.972.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.600.274 3.915.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.600.274 3.915.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.186.090 1.886.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.786.364 5.801.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.786.364 4.186.090
Finansal Yatırımlar
5 76.003.459 55.844.671
Ticari Alacaklar
6 55.409.380 38.034.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.409.380 38.034.282
Diğer Alacaklar
7 18.375.378 10.206.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 12.257.765 5.650.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.117.613 4.556.212
Peşin Ödenmiş Giderler
8 247.527 177.557
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 159.813 1.400.944
ARA TOPLAM
160.981.921 109.850.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.981.921 109.850.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.498 38.499
Diğer Alacaklar
7 223.218 215.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 223.218 215.741
Maddi Duran Varlıklar
9 6.532.144 6.839.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 152.773 212.509
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 152.773 212.509
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 51.027 47.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.997.660 7.352.969
TOPLAM VARLIKLAR
167.979.581 117.203.209
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 81.175.087 72.582.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 0 0
Ticari Borçlar
6 48.946.763 5.014.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 13.839.982 927.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.106.781 4.087.595
Diğer Borçlar
7 10.689 2.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.689 2.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.371.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 103.255 113.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 101.487 57.870
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.768 55.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 310.154 427.100
ARA TOPLAM
130.545.948 79.512.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.545.948 79.512.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 376.443 435.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 376.443 435.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.443 435.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.922.391 79.947.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.057.190 37.255.446
Ödenmiş Sermaye
16 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.892.325 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-168.446 -214.840
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-168.446 -214.840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.729.149 17.047.970
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -552.947 4.825.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.057.190 37.255.446
TOPLAM KAYNAKLAR
167.979.581 117.203.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 218.344.699 115.282.595 172.559.385 36.612.992
Satışların Maliyeti
17 -211.908.757 -105.169.890 -167.689.064 -32.654.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.435.942 10.112.705 4.870.321 3.958.000
BRÜT KAR (ZARAR)
6.435.942 10.112.705 4.870.321 3.958.000
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.900.290 -3.366.735 -2.014.483 -1.772.196
Pazarlama Giderleri
18 -340.562 -292.977 -138.679 -128.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 254.312 177.138 71.751 103.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -18.711 0 177.153 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.430.691 6.630.131 2.966.063 2.161.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.430.691 6.630.131 2.966.063 2.161.259
Finansman Gelirleri
21 12.681.117 7.914.981 7.268.504 5.681.081
Finansman Giderleri
21 -15.681.714 -9.964.534 -8.913.936 -6.344.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-569.906 4.580.578 1.320.631 1.498.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.959 -1.007.690 2.274 -328.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -989.082 0 -309.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 16.959 -18.608 2.274 -18.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-552.947 3.572.888 1.322.905 1.169.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
-552.947 3.572.888 1.322.905 1.169.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-552.947 3.572.888 1.322.905 1.169.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.394 -18.025 77.289 -6.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.479 -23.109 99.088 -8.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.085 5.084 -21.799 1.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.085 5.084 -21.799 1.937
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.394 -18.025 77.289 -6.866
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-506.553 3.554.863 1.400.194 1.162.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-506.553 3.554.863 1.400.194 1.162.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781899


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.113 Değişim: -1,24% Hacim : 5.461 Mio.TL Son veri saati : 11:04
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3283 Değişim: 0,48%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3406
Açılış: 8,2883
9,7294 Değişim: 0,50%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7457
Açılış: 9,6809
501,51 Değişim: 0,83%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,43
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.