KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 20:36
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Transferler
18 70.335.221 -70.335.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.018 13.376.019 7.246.266 20.612.267 8.287.055 28.899.322
Dönem Sonu Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -32.874 32.021.428 5.199.245 313.462.730 7.246.266 411.989.503 42.287.973 454.277.476
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.981 494.732.571
Transferler
18 147.289 48.898.577 -49.045.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.339 15.321.727 -7.332.562 8.019.504 -348.284 7.671.220
Dönem Sonu Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 5.916 61.511.714 5.346.534 342.189.784 -7.332.562 455.814.094 46.589.697 502.403.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.245.170 16.686.665
Dönem Karı (Zararı)
-7.680.845 9.255.817
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.680.845 9.255.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.132.936 4.390.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 14.567 148.698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.308.764 -1.113.366
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.985.409 3.350.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 9.985.409 3.350.384
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.321.727 -237.535
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 609.690
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 609.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.119.997 1.512.758
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 120.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.793.079 3.040.219
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.434.987 -28.060.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.604.161 -1.099.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.790.767 -10.096.623
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
946.823 -1.590.977
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.398.346 5.251.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.220.035 421.797
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16.419.564 38.214.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.245.170 16.686.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.776.125 -5.862.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -51.776.125 -6.811.850
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 949.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.035.767 -26.345.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.234.771 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.010.207 -23.057.805
Ödenen Faiz
-9.985.409 -3.287.587
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.388 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.504.812 -15.521.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.504.812 -15.521.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.136.799 23.283.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.641.611 7.762.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.641.611 4.136.799
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
7 30.357.635 41.441.410
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 3.389.186 1.847.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.968.449 39.593.912
Diğer Alacaklar
8 490.788 2.468.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
62.000 76.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
428.788 2.392.300
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.599.396 30.058.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.135.228 3.714.527
ARA TOPLAM
72.224.658 81.820.390
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.224.658 81.820.390
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 33.525.650 23.876.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.525.650 23.876.862
Stoklar
11 50.000.931 39.210.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 888.013.789 836.237.664
Maddi Duran Varlıklar
209.780 221.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.242.149 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.006 32.654
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 1.487.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
973.119.305 901.162.147
TOPLAM VARLIKLAR
1.045.343.963 982.982.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 404.221 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
404.221 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 404.221 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 42.239.058 72.249.265
Ticari Borçlar
7 32.477.885 19.079.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 11.381.024 6.424.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.096.861 12.655.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 139.994 91.544
Diğer Borçlar
8 6.582.246 60.681.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.426.271 25.729.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
155.975 34.952.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.099.576 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 362.232 2.753.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 284.247 226.029
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 77.985 2.527.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 12.999.559 9.660.331
ARA TOPLAM
107.304.771 164.516.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.304.771 164.516.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 239.399.614 164.164.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
239.399.614 164.164.843
Banka Kredileri
238.512.280 164.164.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 887.334 0
Ticari Borçlar
7 390.314 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 390.314 0
Diğer Borçlar
8 26.805.359 803.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.805.359 803.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 98.398.282 94.078.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
210.223 158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 210.223 158.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 70.431.609 64.529.030
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.635.401 323.733.956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
542.940.172 488.249.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
455.814.094 447.794.590
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.916 -24.423
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.916 -24.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 5.916 -24.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.511.714 46.189.987
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.511.714 46.189.987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.346.534 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
342.189.784 293.291.207
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.332.562 49.045.866
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.589.697 46.937.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
502.403.791 494.732.570
TOPLAM KAYNAKLAR
1.045.343.963 982.982.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 44.917.098 42.710.844 23.527.615 22.371.280
Satışların Maliyeti
19 -19.837.167 -15.686.848 -9.884.262 -9.322.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.079.931 27.023.996 13.643.353 13.048.665
BRÜT KAR (ZARAR)
25.079.931 27.023.996 13.643.353 13.048.665
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.013.293 -4.820.774 -3.149.555 -766.121
Pazarlama Giderleri
20 -4.892.503 -2.807.939 -407.422 -2.501.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
788.175 728.746 634.703 154.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.859.149 -435.532 -7.159.462 -368.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.103.161 19.688.497 3.561.617 9.567.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.103.161 19.688.497 3.561.617 9.567.614
Finansman Giderleri
22 -11.664.009 -8.919.922 -4.376.468 -5.530.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.560.848 10.768.575 -814.851 4.036.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.119.997 -1.512.758 -577.941 -710.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 46.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.119.997 -1.512.758 -577.941 -757.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.680.845 9.255.817 -1.392.792 3.325.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.680.845 9.255.817 -1.392.792 3.325.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-348.283 2.009.551 -63.346 1.061.265
Ana Ortaklık Payları
-7.332.562 7.246.266 -1.329.446 2.264.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,14100000 0,13940000 -0,02560000 0,04350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.339 -10.018 27.889 -13.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.339 -10.018 27.889 -13.206
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.321.727 19.653.523 6.796.555 11.629.747
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.321.727 19.653.523 6.796.555 11.629.747
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.352.066 19.643.505 6.824.444 11.616.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.671.221 28.899.322 5.431.652 14.942.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-348.283 8.287.055 -63.346 7.338.768
Ana Ortaklık Payları
8.019.504 20.612.267 5.494.998 7.603.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8132 Değişim: -0,67%
Düşük 7,7885 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2693 Değişim: -0,33%
Düşük 9,2460 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
483,03 Değişim: 0,16%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 486,07
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.