KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:18
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Transferler
16 55.342.931 -55.342.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 3.188 2.327.873 2.331.061 0 2.331.061
Dönem Sonu Bakiyeler
16 52.000.000 2.092.708 -19.668 5.199.245 273.300.222 2.327.873 334.900.380 0 334.900.380
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Transferler
16 28.402.476 -28.402.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 2.450 -5.383.957 -5.381.507 0 -5.381.507
Dönem Sonu Bakiyeler
16 52.000.000 2.092.708 -21.973 5.199.245 301.702.698 -5.383.957 355.588.721 0 355.588.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.121.053 55.120
Dönem Karı (Zararı)
-5.383.957 2.327.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.383.957 2.327.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.210.023 1.998.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 698 64.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.465 -582.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.428.510 239.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3.428.510 239.334
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.784.280 1.983.161
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 174.197
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 174.197
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 120.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.294.987 -4.271.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.945.220 -24.432.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.126.406 289.786
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.487.095 -6.308.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.763.812 260.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.036.905 1.897.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.859.574 -3.923.546
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.187.377 27.944.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.121.053 55.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.090.576 63.312
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 2.960.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.020.141 -2.896.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-70.435 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.060.644 -1.147.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.489.154 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -908.250
Ödenen Faiz
-3.428.510 -239.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.091.121 -1.029.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.091.121 -1.029.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.747.778 1.630.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.838.899 601.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.838.899 2.747.778
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
6 28.480.742 32.458.365
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 6.923.954 2.291.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.556.788 30.166.434
Diğer Alacaklar
7 70.240 2.295.987
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,24 62.000 329.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.240 1.966.679
Peşin Ödenmiş Giderler
8 31.968.664 29.867.219
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.610.560 3.511.219
ARA TOPLAM
73.969.105 70.880.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.969.105 70.880.568
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 49.310.693 49.310.693
Ticari Alacaklar
6 38.677.792 23.876.862
Stoklar
11 45.697.258 39.210.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 351.387.005 347.366.864
Maddi Duran Varlıklar
98.152 27.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.597 30.294
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
485.200.497 459.822.594
TOPLAM VARLIKLAR
559.169.602 530.703.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.630.356 10.080.220
Ticari Borçlar
6 30.428.632 8.391.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 11.417.697 6.256.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 19.010.935 2.135.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 116.674 91.544
Diğer Borçlar
7 24.769.680 34.952.480
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 147.991 226.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 147.991 226.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 600.932 636.008
ARA TOPLAM
66.694.265 54.378.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.694.265 54.378.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 28.253.861 20.314.843
Diğer Borçlar
7 1.136.948 803.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 107.265.671 94.078.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 230.136 158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 230.136 158.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.886.616 115.354.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.580.881 169.732.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
355.588.721 360.970.228
Ödenmiş Sermaye
16 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.973 -24.423
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.973 -24.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -21.973 -24.423
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
301.702.698 273.300.222
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.383.957 28.402.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.588.721 360.970.228
TOPLAM KAYNAKLAR
559.169.602 530.703.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.626.255 5.957.020
Satışların Maliyeti
17 -1.006.443 -360.570
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.619.812 5.596.450
BRÜT KAR (ZARAR)
5.619.812 5.596.450
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.084.413 -1.007.548
Pazarlama Giderleri
19 -4.067.091 -166.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.062.826 124.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.721.650 -369.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.190.516 4.176.399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.190.516 4.176.399
Finansman Gelirleri
21 0 0
Finansman Giderleri
21 -4.193.441 -1.848.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.383.957 2.327.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.383.957 2.327.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.383.957 2.327.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.383.957 2.327.873
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,10350000 0,04480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.450 3.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.450 3.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.450 3.188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.381.507 2.331.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.381.507 2.331.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763098


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,00% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,2001 Değişim: 0,19%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1848
9,6588 Değişim: 0,00%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6699
Açılış: 9,6589
502,21 Değişim: 0,11%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.