KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 20:25
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Transferler
0 0 0 0 277.779 39.824.552 -40.102.331 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.993 6.991.917 0 0 70.335.221 77.324.145 14.591.022 91.915.167
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 2.918.802 0 2.918.802 -2.918.802 0
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Transferler
0 0 0 0 0 70.335.221 -70.335.221 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.567 27.544.578 0 0 49.045.866 76.588.877 18.608.194 95.197.071
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 -20.171.253 0 -20.171.523 -5.671.132 -25.842.655
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.980 494.732.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.307.911 22.888.400
Dönem Karı (Zararı)
56.734.080 75.379.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.734.080 75.379.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.308.893 -34.829.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 282.852 421.213
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
496.333 51.253
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.803.143 7.646.693
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -14.973
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 20.803.143 7.661.666
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.660.124 250.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.171.432 -37.977.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -46.171.432 -40.667.931
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
25 0 2.690.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.167.096 1.781.210
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 773.239 -7.000.136
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.882.724 -17.662.112
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.697.852 -41.362.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.720.557 -995.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.714.892 -7.655.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.565.303 -11.022.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.263.825 -2.388.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.280.326 6.751.249
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
55.037.177 39.011.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.307.911 22.888.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.480.414 8.649.697
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-25.842.655 10.530.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5.660.055 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.858 -5.135
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.216.956 -1.875.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.974.181 -28.304.636
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.785.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.171.039 -57.993.825
Ödenen Faiz
-20.803.142 -9.110.875
Alınan Faiz
0 14.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.146.684 3.233.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.146.684 3.233.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.283.483 20.050.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.136.799 23.283.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.136.799 23.283.483
Finansal Yatırımlar
5 0 6.433.293
Ticari Alacaklar
7 41.441.410 23.969.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 1.847.498 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39.593.912 22.754.911
Diğer Alacaklar
8 2.468.684 435.171
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.058.970 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 2.525
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.714.527 1.024.958
ARA TOPLAM
81.820.390 57.721.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.820.390 57.721.881
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 23.876.862 21.102.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.876.862 21.102.419
Stoklar
11 39.210.164 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 836.237.664 657.084.276
Maddi Duran Varlıklar
12 221.554 352.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 32.654 35.482
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.487.249 17.408.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 50.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
901.162.147 707.625.380
TOPLAM VARLIKLAR
982.982.537 765.347.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 72.249.265 50.525.521
Ticari Borçlar
7 19.079.539 14.025.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 6.424.375 6.093.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.655.164 7.931.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 91.544 87.200
Diğer Borçlar
8 60.681.787 10.934.363
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.753.545 1.755.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 226.029 104.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.527.516 1.650.903
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 9.660.331 5.684.894
ARA TOPLAM
164.516.011 83.012.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.516.011 83.012.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.164.843 173.957.045
Diğer Borçlar
8 803.776 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
17 94.078.294 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 158.013 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 158.013 109.645
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 64.529.030 39.807.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
323.733.956 256.956.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
488.249.967 339.969.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
447.794.590 391.377.236
Ödenmiş Sermaye
19 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.423 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.423 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -24.423 -22.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.189.987 18.645.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.189.987 18.645.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
293.291.207 243.127.509
Net Dönem Karı veya Zararı
49.045.866 70.335.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.937.980 34.000.918
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
494.732.570 425.378.154
TOPLAM KAYNAKLAR
982.982.537 765.347.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 100.495.771 77.099.029
Satışların Maliyeti
20 -38.537.911 -22.824.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.957.860 54.274.824
BRÜT KAR (ZARAR)
61.957.860 54.274.824
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.183.761 -11.617.713
Pazarlama Giderleri
21 -2.286.987 -1.391.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 50.917.673 44.863.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -451.580 -1.471.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.953.205 84.657.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.953.205 84.657.833
Finansman Gelirleri
24 0 7.015.109
Finansman Giderleri
24 -31.052.029 -14.512.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.901.176 77.160.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.167.096 -1.781.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -11.167.096 -1.781.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.734.080 75.379.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.734.080 75.379.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.688.214 5.044.316
Ana Ortaklık Payları
49.045.866 70.335.221
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 0,94320000 1,35260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.567 -2.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567 -2.993
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.464.558 16.538.623
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.464.558 16.538.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.462.991 16.535.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.197.071 91.915.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.608.194 14.591.022
Ana Ortaklık Payları
76.588.877 77.324.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747039


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: -0,73% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.299 23.11.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.329
7,8786 Değişim: 3,41%
Düşük 7,6149 23.11.2020 Yüksek 7,9540
Açılış: 7,619
9,3373 Değişim: 3,27%
Düşük 9,0241 23.11.2020 Yüksek 9,4632
Açılış: 9,0417
466,00 Değişim: 1,56%
Düşük 457,94 23.11.2020 Yüksek 477,72
Açılış: 458,85
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.