KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:16
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.116.733 3.044.366 1.556.724 1.556.708
Satışların Maliyeti
28 0 -125.620 39.498 -94.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.116.733 2.918.746 1.596.222 1.462.517
BRÜT KAR (ZARAR)
3.116.733 2.918.746 1.596.222 1.462.517
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -391.282 -459.682 -200.449 -255.035
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.312.322 1.540.621 678.386 906.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.182.361 -3.026.151 -1.194.607 -2.067.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.855.412 973.534 879.552 46.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 17.785.012 37.488 12.409.674 37.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -10.393.197 -15.805.839 -1.327.593 -15.805.839
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.457.556 -622.337 1.602.149 -1.113.171
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.704.783 -15.417.154 13.563.782 -16.834.956
Finansman Gelirleri
33 14.445 0 13.681 0
Finansman Giderleri
33 -3.651 -2.649 -2.756 -1.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.715.577 -15.419.803 13.574.707 -16.836.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.414.447 687.157 -1.420.427 703.139
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-680.566 0 -184.300 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-733.881 687.157 -1.236.127 703.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.301.130 -14.732.646 12.154.280 -16.133.681
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.301.130 -14.732.646 12.154.280 -16.133.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.301.130 -14.732.646 12.154.280 -16.133.681
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.514.747 5.965.865
Dönem Karı (Zararı)
9.301.130 -14.732.646
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.301.130 -14.732.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.042.515 15.769.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 211.521 422.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -74.594
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 0 -74.594
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
160.459 -1.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 9.890 -2.414
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 150.569 698
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-210.198 -280.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -207.372 -280.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.826 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.161.188 15.768.351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.549.427 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.388.239 15.768.351
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.457.556 622.337
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.457.556 622.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.414.447 -687.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.033.452 4.648.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 267.121 -253.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 -16.074 -2.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 283.195 -250.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 649.715 -84.422
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 649.715 -84.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -5.431 12.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 85.260 292.119
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 -12.829 4.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 98.089 287.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -973 -396
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 43.688 4.419.974
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 43.688 4.419.974
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -5.928 244.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 18.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 0 19.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 -109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.292.067 5.685.776
Alınan Faiz
207.372 280.089
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-984.692 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.145.381 -3.813.366
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -5.002 -3.350.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -377.917 -463.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-383.276 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 -7.267
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.367.571
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.995.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.373.070
Ödenen Temettüler
-4.373.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-630.634 -2.220.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-630.634 -2.220.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.124.322 3.105.765
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
493.688 885.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 493.688 1.124.322
Finansal Yatırımlar
7 40.825 35.823
Ticari Alacaklar
10 273.142 537.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 31.472 15.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 241.670 522.039
Diğer Alacaklar
11 16.557 666.272
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 574.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.557 91.368
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.187 2.624
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.187 2.624
Diğer Dönen Varlıklar
26 692 692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 692 692
ARA TOPLAM
1.303.076 2.832.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.303.076 2.832.155
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.602.934 1.623.602
Diğer Finansal Yatırımlar
7 1.602.934 1.623.602
Diğer Alacaklar
11 232 232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232 232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 10.642.026 12.180.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 193.391.359 1.800.476
Maddi Duran Varlıklar
453.722 2.508.205
Arazi ve Arsalar
0 578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 328.030
Binalar
0 1.062.822
Tesis, Makine ve Cihazlar
159.166 262.406
Taşıtlar
12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
133.356 112.970
Diğer Maddi Duran Varlıklar
148.352 150.574
Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.132
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 5.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.149.899 4.149.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.240.172 22.267.668
TOPLAM VARLIKLAR
211.543.248 25.099.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 320.374 235.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 13.686 26.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 306.688 208.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 43.998 44.971
Diğer Borçlar
11 379.328 335.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 114.000 802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 265.328 334.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.005 24.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 19.005 24.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 652.232 956.358
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.838 11.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 14.195 11.269
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 147.643 0
ARA TOPLAM
1.576.775 1.608.284
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.576.775 1.608.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 71.706 58.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 71.706 58.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 18.376.975 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.448.681 58.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.025.456 1.667.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 191.517.792 23.432.615
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.750.983 -33.064
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 158.750.983 -33.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.052.276 1.052.276
Yasal Yedekler
27 1.052.276 1.052.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -41.374.587 -29.077.347
Net Dönem Karı veya Zararı
27 9.301.130 -12.297.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
191.517.792 23.432.615
TOPLAM KAYNAKLAR
211.543.248 25.099.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 -28.638 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 0 75.083.102
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-34.746.391 -34.746.391 0 -34.746.391
Transferler
473.520 11.291.867 -11.765.387 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.581 -1.080 -14.732.646 -14.722.145 0 -14.722.145
Dönem Karı (Zararı)
-14.732.646 -14.732.646 0 -14.732.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.581 -1.080 10.501 0 10.501
Kar Payları
-4.373.070 -4.373.070 0 -4.373.070
Dönem Sonu Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 -17.057 -3.763 1.052.276 -28.845.304 -14.732.646 21.241.496 0 21.241.496
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Transferler
-12.297.240 -12.297.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.793.570 -2.256 -7.267 9.301.130 168.085.177 0 168.085.177
Dönem Karı (Zararı)
9.301.130 9.301.130 0 9.301.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.793.570 -2.256 -7.267 158.784.047 0 158.784.047
Dönem Sonu Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 158.793.570 -30.484 -12.103 1.052.276 -41.374.587 9.301.130 191.517.792 0 191.517.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 9.301.130 -14.732.646 12.154.280 -16.133.681
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
158.784.047 10.501 158.791.703 16.057
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
176.437.300 176.437.300 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.892 14.848 1.800 15.242
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-7.267 -1.080 -3.271 4.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-7.267 -1.080 -3.271 4.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.643.094 -3.267 -17.644.126 -3.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
636 -3.267 -396 -3.353
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-17.643.730 0 -17.643.730 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.784.047 10.501 158.791.703 16.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.085.177 -14.722.145 170.945.983 -16.117.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
168.085.177 -14.722.145 170.945.983 -16.117.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781895


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9774 Değişim: 0,13%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9819
Açılış: 7,9671
9,4536 Değişim: 0,05%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
487,99 Değişim: 0,16%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.