KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:29
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 6.413.085 5.457.668
Satışların Maliyeti
28 -259.813 -243.945
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.153.272 5.213.723
BRÜT KAR (ZARAR)
6.153.272 5.213.723
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.002.865 -664.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.541.141 2.722.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.312.561 -4.441.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.378.987 2.830.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 205.852 7.585.941
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -16.614.649 -5.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 992.943 1.201.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.036.867 11.612.831
Finansman Gelirleri
33 304.974 0
Finansman Giderleri
33 -143.919 -4.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.875.812 11.608.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -421.428 157.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-956.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
534.930 157.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.297.240 11.765.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.297.240 11.765.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.297.240 11.765.387
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -27.188 -19.176 578.756 -5.579.288 4.561.578 63.302.672 63.302.672
Transferler
27 4.561.578 -4.561.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.450 16.493 11.765.387 11.780.430 11.780.430
Dönem Karı (Zararı)
27 11.765.387 11.765.387 11.765.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.450 16.493 15.043 15.043
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.638 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 75.083.102
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.638 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 75.083.102
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -34.978.434 -34.978.434 -34.978.434
Transferler
27 473.520 11.291.867 -11.765.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
410 -2.153 -12.297.240 -12.298.983 -12.298.983
Dönem Karı (Zararı)
27 -12.297.240 -12.297.240 -12.297.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
410 -2.153 -1.743 -1.743
Kar Payları
-4.373.070 -4.373.070 -4.373.070
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 23.432.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.872.215 11.726.163
Dönem Karı (Zararı)
-12.297.240 11.765.387
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.297.240 11.765.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.886.210 -701.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 862.364 840.085
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.253
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 0 266.665
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -283.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.274 -24.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.676 -28.801
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -402 4.493
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-873.361 -140.853
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -876.187 -140.761
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 2.826 -92
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.465.448 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.465.448 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-992.943 -1.201.968
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-992.943 -1.201.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 421.428 -157.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-592.942 521.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -79.420 138.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 -2.702 164.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 -76.718 -25.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -650.800 -7.981
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 4.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 -655.000 -7.981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 508.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 59.984 84.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 54.148 -320.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-11 3.497 1.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-11 50.651 -322.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -18.447 4.349
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 45.544 127.532
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-11 45.544 127.532
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -22.866 -30.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 18.915 17.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 19.024 16.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -109 110
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.996.028 11.585.402
Alınan Faiz
876.187 140.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.480.588 -11.742.182
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 3.476 -15.122.100
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
16 0 3.531.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.261 150.551
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 298.261 150.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-967.290 -203.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -967.290 -203.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -115.505
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -815.035 16.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.373.070 0
Ödenen Temettüler
-4.373.070 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.981.443 -16.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.981.443 -16.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.105.765 3.121.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.124.322 3.105.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -12.297.240 11.765.387
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.743 15.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
526 -1.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.153 16.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-116 409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-116 409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.743 15.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.298.983 11.780.430
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.298.983 11.780.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.124.322 3.105.765
Finansal Yatırımlar
7 35.823 39.299
Ticari Alacaklar
10 537.437 460.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 15.398 12.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 522.039 448.147
Diğer Alacaklar
11 666.272 11.069
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 574.904 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 91.368 11.069
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
2.624 39.584
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.624 39.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 19.716
Diğer Dönen Varlıklar
692 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 692 0
ARA TOPLAM
2.832.155 4.141.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.832.155 4.141.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 13.803.724 65.282.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16 12.180.122 15.297.062
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
16 12.180.122 15.297.062
Diğer Finansal Yatırımlar
7 1.623.602 49.985.690
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 232 4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232 435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.800.476 1.667.740
Maddi Duran Varlıklar
18 2.508.205 2.834.276
Arazi ve Arsalar
18 578.555 578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 328.031 109.117
Binalar
18 1.062.822 1.131.589
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 262.407 639.707
Taşıtlar
18 12.848 51.540
Mobilya ve Demirbaşlar
18 112.968 69.407
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 99.050
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 150.574 155.311
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.132 28.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.132 28.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.149.899 1.774.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.267.668 71.591.673
TOPLAM VARLIKLAR
25.099.823 75.732.934
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 235.114 180.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 26.515 23.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 208.599 157.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 44.971 63.418
Diğer Borçlar
11 335.640 290.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 802 639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 334.838 289.457
Ertelenmiş Gelirler
15 24.932 47.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 24.932 47.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 956.358 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.269 11.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.269 11.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 109
ARA TOPLAM
1.608.284 594.058
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.608.284 594.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 58.924 55.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 58.924 55.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.924 55.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.667.208 649.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 23.432.615 75.083.102
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -33.064 -31.321
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -33.064 -31.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.052.276 578.756
Yasal Yedekler
27 1.052.276 578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -29.077.347 -1.017.710
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -12.297.240 11.765.387
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.432.615 75.083.102
TOPLAM KAYNAKLAR
25.099.823 75.732.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744271


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.