KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:13
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
86.927 86.927 86.927
Transferler
1.263.142 -4.649.612 3.386.470
Dönem Karı (Zararı)
165.348 165.348 165.348
Sermaye Arttırımı
1.050.000 -1.050.000 -29.638 -29.638 -29.638
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-703.500 703.500
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
753.500 753.500 753.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838
Transferler
165.348 -165.348
Dönem Karı (Zararı)
-2.892.204 -2.892.204 -2.892.204
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-883.447 -4.031.542
Dönem Karı (Zararı)
-2.892.204 165.348
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.892.204 165.348
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.878.534 -3.299.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
110.000 -2.865.687
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-168.528 -71.152
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -239.680
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 168.528
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-168.528 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.911.249 -166.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.468.226 -144.711
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.458
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-443.023 -63.934
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 49.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-757.503 72.164
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-646.903 -21.346
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
47.616 78.067
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-158.216 15.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -137.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-151.254 -65.621
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -64.881
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -721.887
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 726.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.170.777 -897.565
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.808.063 -1.597.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.521.918 -2.262.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.286.145 664.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.926.390 -8.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.926.390 -8.213
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
48.321 57.691
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-982.230 251.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.512.041 -197.751
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.000 19.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.529.041 -217.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-369.600 357.861
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.612 1.390.312
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
75.612 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.390.312
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
383.566 -1.001.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.524 -150.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-354.524 -150.049
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.599.961 -4.031.542
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.716.514 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.750 3.544.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.510.579
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.988.019
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 522.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.750 33.702
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.750 7.049
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 26.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
688.565 -809.830
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 703.500
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 703.500
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 50.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.937.366 10.339.587
Kredilerden Nakit Girişleri
5.937.366 10.339.587
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.248.801 -11.925.097
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.248.801 -11.925.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 22.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.632 -1.297.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.632 -1.297.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
578.340 1.875.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.708 578.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 336.708 578.340
Ticari Alacaklar
6 4.094.978 12.213.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.521.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.094.978 9.691.839
Diğer Alacaklar
10 2.954.553 10.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.954.553 10.700
Stoklar
8 3.308.213 2.574.815
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.285.509 82.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.285.509 82.156
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 55.933 51.678
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.337.160 266.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.337.160 266.444
ARA TOPLAM
13.373.054 15.777.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.373.054 15.777.890
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 3.814 16.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.814 16.369
Maddi Duran Varlıklar
11 914.116 74.182
Mobilya ve Demirbaşlar
747.641 28.666
Özel Maliyetler
166.475 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 45.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.793.672 0
Şerefiye
1.546.338 0
Bilgisayar Yazılımları
245.798 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.536 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 251
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.718.383 3.067.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.429.985 3.158.390
TOPLAM VARLIKLAR
19.803.039 18.936.280
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.945.875 2.098.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.945.875 2.098.521
Banka Kredileri
2.945.875 2.098.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.813.103 3.336.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.813.103 3.336.325
Banka Kredileri
3.813.103 3.336.325
Ticari Borçlar
6 5.331.050 3.608.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.723 19.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.294.327 3.589.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.518.272 652.146
Diğer Borçlar
10 98.504 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
98.504 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 881.122 496.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
881.122 496.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.175 243.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 37.375 152.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.480.973 1.495.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.480.973 1.495.612
ARA TOPLAM
18.197.074 11.931.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.197.074 11.931.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 164.715 1.602.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.715 1.602.275
Banka Kredileri
164.715 1.602.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 65.284 313.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
65.284 313.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.999 1.915.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.427.073 13.847.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.375.966 5.088.838
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -932.457 -111.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-932.457 -111.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-932.457 -111.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.423.731 -10.589.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.892.204 165.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.375.966 5.088.838
TOPLAM KAYNAKLAR
19.803.039 18.936.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 8.536.041 22.736.014
Satışların Maliyeti
19 -8.599.913 -17.647.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-63.872 5.088.924
BRÜT KAR (ZARAR)
-63.872 5.088.924
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.817.164 -3.996.795
Pazarlama Giderleri
20 -457.391 -2.237.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.358.458 4.445.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -218.285 -2.464.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.198.254 835.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 96.971 948.072
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -353
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.101.283 1.783.532
Finansman Gelirleri
22 116.372 86.605
Finansman Giderleri
22 -2.058.547 -1.783.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.043.458 86.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
151.254 78.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 151.254 78.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.892.204 165.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.892.204 165.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.892.204 165.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -820.668 -29.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.011.715 -58.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.047 28.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
191.047 28.897
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-820.668 -29.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.712.872 135.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.712.872 135.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826385


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.319 Değişim: 0,38% Hacim : 18.416 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 1.311 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9495 Değişim: 0,79%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,4471 Değişim: 1,17%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
466,63 Değişim: 0,21%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.