KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.11.2019 - 18:28
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Transferler
-3.386.470 3.386.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.955 -487.643 -513.598 -513.598
Sermaye Arttırımı
1.050.000 -1.050.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-703.500 703.500
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
753.500 753.500 753.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -108.106 264.763 -9.412.864 -487.643 4.352.603 4.352.603
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838
Transferler
165.348 -165.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-880.471
Dönem Karı (Zararı)
-2.088.928 -2.919.399 -2.919.399
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -992.260 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.038.928 2.169.439 2.169.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-840.361 -1.930.841
Dönem Karı (Zararı)
-2.038.928 -487.643
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.038.928 -487.643
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.609.256 -1.540.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.711 187.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-168.528 -6.126
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -172.079
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-168.528 165.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.004.937 -99.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.561.914 316.612
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -166.522
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-443.023 -200.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.060.092 19.674
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-949.492 24.908
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
47.616 136.295
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-158.216 -141.529
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 403.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
590.590 -337.106
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.626.477
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.311
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -75.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.375.076 97.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.500.557 3.982.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.521.918 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.978.639 3.982.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.000 2.487
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.487
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-793.281 -3.222.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-857.404 -1.422.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.206.538 285.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.000 20.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.223.538 264.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
125.995 155.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.340 -115.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
108.340 -115.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
604.873 689.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.466 -258.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.466 -258.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.273.108 -1.930.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
432.747 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.750 -957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.750 20.968
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.750 20.968
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -21.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 1.049
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -22.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
533.475 237.495
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 753.500
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 753.500
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.937.366 6.714.780
Kredilerden Nakit Girişleri
5.937.366 6.714.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.403.891 -7.210.273
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.403.891 -7.210.273
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -20.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.136 -1.694.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-260.136 -1.694.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
578.340 1.875.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.204 181.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 318.204 578.340
Ticari Alacaklar
6 5.402.484 12.213.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.521.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.402.484 9.691.839
Diğer Alacaklar
7 1.128.163 10.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.163 10.700
Stoklar
9 4.149.815 2.574.815
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.161.221 82.156
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.941 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.115.280 82.156
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 55.933 51.678
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.119.828 266.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.119.828 266.444
ARA TOPLAM
13.335.648 15.777.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.335.648 15.777.890
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 7.279 16.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.279 16.369
Maddi Duran Varlıklar
11 939.202 74.182
Mobilya ve Demirbaşlar
765.178 28.666
Özel Maliyetler
174.024 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 45.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.798.125 0
Şerefiye
1.546.338 0
Bilgisayar Yazılımları
251.787 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 251
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.036.463 3.067.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.781.069 3.158.390
TOPLAM VARLIKLAR
19.116.717 18.936.280
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.816.199 2.098.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.816.199 2.098.521
Banka Kredileri
2.816.199 2.098.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.564.870 3.336.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.564.870 3.336.325
Banka Kredileri
3.564.870 3.336.325
Ticari Borçlar
6 4.637.091 3.608.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.723 19.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.600.368 3.589.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.013.867 652.146
Diğer Borçlar
7 22.892 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.892 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.102.429 496.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.102.429 496.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.157 243.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 31.357 152.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.330.397 1.495.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.330.397 1.495.612
ARA TOPLAM
16.609.902 11.931.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.609.902 11.931.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 240.035 1.602.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
240.035 1.602.275
Banka Kredileri
240.035 1.602.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 97.341 313.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
97.341 313.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.376 1.915.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.947.278 13.847.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.169.439 5.088.838
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -992.260 -111.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-992.260 -111.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-992.260 -111.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.423.731 -10.589.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.038.928 165.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.169.439 5.088.838
TOPLAM KAYNAKLAR
19.116.717 18.936.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.291.557 16.328.326 764.016 4.868.296
Satışların Maliyeti
19 -6.107.512 -12.126.952 -504.158 -3.614.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.184.045 4.201.374 259.858 1.253.742
BRÜT KAR (ZARAR)
1.184.045 4.201.374 259.858 1.253.742
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.168.075 -3.165.062 -303.364 -1.029.730
Pazarlama Giderleri
20 -353.209 -1.546.874 -25.156 -489.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 545.195 2.739.927 -342.413 1.532.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -179.132 -1.887.490 1.548 -1.210.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.824 341.875 -409.527 56.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 96.972 34.988 96.972 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.796 376.863 -312.555 56.638
Finansman Gelirleri
23 -1.654.889 -1.280.895 -1.219.913 -481.635
Finansman Giderleri
23 80.755 86.604 80.434 68.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.448.338 -817.428 -1.452.034 -356.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-590.590 329.785 -84.534 255.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -590.590 329.785 -84.534 255.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -939.916 -25.955 -61.996 -15.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.219.784 -33.276 -91.612 -19.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
279.868 7.321 29.616 4.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
279.868 7.321 29.616 4.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-939.916 -25.955 -61.996 -15.285
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.978.844 -513.598 -1.598.564 -116.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.978.844 -513.598 -1.598.564 -116.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798530


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.