KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 21:23
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -52.344 264.763 -1.155.557 -4.870.837 6.528.978 6.528.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.870.837 4.870.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.807 -3.386.470 -3.416.277 -3.416.277
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
86.927 86.927 86.927
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.386.470 3.386.470 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.638 165.348 135.710 135.710
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
1.050.000 -1.050.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-703.500 703.500 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
753.500 753.500 753.500
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 0 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 -9.325.937 165.348 5.088.838 5.088.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.031.542 -3.820.729
Dönem Karı (Zararı)
165.348 -3.386.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.299.325 -2.572.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 -2.865.687 327.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-71.152
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -239.680
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 168.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-166.429 -58.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -144.711 18.095
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.458 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -63.934 -76.645
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 49.674 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.164 -34.368
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -145.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -21.346 111.484
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 78.067
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 15.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 -137.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -5.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -65.621 -2.726.033
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-64.881
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14-15 -721.887 -81.250
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
726.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-897.565 2.138.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.597.786 972.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.262.162 67.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 664.376 904.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.213 10.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -8.213 10.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 57.691 200.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 251.588 -139.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-197.751 450.052
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.723 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -217.474 450.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 357.861 -15.767
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.390.312 -455.733
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.390.312 -455.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -1.001.218 988.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.049 127.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.031.542 -3.820.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.544.281 -73.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.510.579 151.374
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.988.019 151.374
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 522.560 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
33.702 -225.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 7.049 -171.287
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 26.653 -53.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-809.830 4.869.165
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
703.500
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 703.500
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 50.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.339.587 3.869.165
Kredilerden Nakit Girişleri
9 10.339.587 3.869.165
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.925.097 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -11.925.097 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.180 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.297.091 974.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -1.297.091 974.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.875.431 866.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 578.340 1.841.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 578.340 1.875.431
Ticari Alacaklar
12.213.757 10.388.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 2.521.918 259.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.691.839 10.128.768
Diğer Alacaklar
10.700 18.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.700 18.856
Stoklar
12 2.574.815 2.798.595
Peşin Ödenmiş Giderler
82.156 333.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 82.156 333.017
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 51.678 46.370
Diğer Dönen Varlıklar
20 266.444 312.471
ARA TOPLAM
15.777.890 15.773.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.777.890 15.773.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 16.369 0
Maddi Duran Varlıklar
14 74.182 676.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 76.120
Peşin Ödenmiş Giderler
13 251 978
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.067.588 3.001.967
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.158.390 3.755.721
TOPLAM VARLIKLAR
18.936.280 19.528.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.098.521 2.531.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.336.325 2.405.490
Ticari Borçlar
3.608.856 3.791.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,10 19.723 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.589.133 3.791.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 652.146 490.658
Diğer Borçlar
1.495.612 322.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.495.612 322.170
Ertelenmiş Gelirler
13 496.918 1.498.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
243.455 504.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 152.655 196.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 90.800 307.670
ARA TOPLAM
11.931.833 11.543.234
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.931.833 11.543.234
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.602.275 3.684.734
Uzun Vadeli Karşılıklar
313.334 188.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 313.334 188.316
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.915.609 3.873.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.847.442 15.416.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.088.838 4.112.701
Ödenmiş Sermaye
21 7.750.000 6.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.198.232 1.198.232
Sermaye Avansı
21 0 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.177.954 4.474.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.789 -82.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.789 -82.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -111.789 -82.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.763 264.763
Yasal Yedekler
21 264.763 264.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.325.937 -6.026.394
Net Dönem Karı veya Zararı
28 165.348 -3.386.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.088.838 4.112.701
TOPLAM KAYNAKLAR
18.936.280 19.528.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 22.736.014 20.227.153
Satışların Maliyeti
22 -17.647.090 -17.699.948
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.088.924 2.527.205
BRÜT KAR (ZARAR)
5.088.924 2.527.205
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.996.795 -4.704.886
Pazarlama Giderleri
23 -2.237.127 -3.183.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.445.218 879.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.464.407 -704.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
835.813 -5.187.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 766.770 151.623
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -353 -610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.602.230 -5.036.255
Finansman Gelirleri
26 267.907 31.976
Finansman Giderleri
26 -1.783.782 -1.094.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.355 -6.099.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
78.993 2.712.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 78.993 2.712.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
165.348 -3.386.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.348 -3.386.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
165.348 -3.386.970
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.638 -29.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -37.998 -37.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.360 7.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 8.360 7.452
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.638 -29.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.710 -3.416.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.710 -3.416.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744394


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8660 Değişim: 0,44%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8693
Açılış: 7,8314
9,5141 Değişim: 0,62%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,5164
Açılış: 9,4552
462,61 Değişim: 1,27%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 462,75
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.