KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 21:06
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 847.920.642
Transferler
-242.915.898 242.915.898 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.369.713 -142.443.928 -116.074.215 -116.074.215
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -38.695.560 -437.822.069 -10.543.992 10.543.993 -203.324.196 -203.324.196
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-75.626.303 -75.626.303 -75.626.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 213.866.361 -366.213.441 -81.290.459 62.419.923 25.990.098 108.855.373 -241.481.431 -142.443.928 452.895.928 452.895.928
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.716 350.563.716
Transferler
-196.868.749 196.882.437 13.688 13.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.055 -34.438.614 -34.710.669 -34.710.669
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.408.891 108.855.373 478.350.173 -34.438.614 315.866.731 315.866.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.027.114 370.514.399
Dönem Karı (Zararı)
-34.438.614 -142.443.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.438.614 -142.443.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.877.049 96.585.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.589.827 9.250.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
467.364 -92.329.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
467.364 -95.394.801
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.064.992
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -268.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
752.694 16.359.320
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
752.694 16.359.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
221.982.444 445.145.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-235.188.042 -26.667.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-237.426.783 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.238.741 -26.667.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.336 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.481.336 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -252.580.787
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.324.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.319.019 416.642.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
287.215.465 524.123.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
287.215.465 524.123.305
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -171.132.165 -61.936.519
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.067.576 -57.381.574
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
2.775.458 139.948.634
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-101.434.720 -126.199.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.172.595 -1.912.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-19.172.595 -1.912.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.996.644 370.783.262
Alınan Temettüler
0 268.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.030.470 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
374.433 -621.050.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
143.109 -8.469.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
143.109 -8.469.235
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
231.324 -614.906.089
Alınan Temettüler
0 2.324.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.772.804 242.101.778
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.628.452 483.764.265
Kredilerden Nakit Girişleri
459.628.452 483.764.265
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-366.797.750 -225.303.167
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-366.797.750 -225.303.167
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.057.898 0
Ödenen Faiz
0 -16.359.320
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.120.123 -8.434.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.120.123 -8.434.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.466.916 37.667.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.587.039 29.233.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
49.587.039 8.466.916
Ticari Alacaklar
451.760.608 737.958.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
330.168.903 561.240.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
121.591.705 176.717.824
Diğer Alacaklar
19.287.242 19.879.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.287.242 19.879.767
Stoklar
3 1.960.530.632 1.527.630.775
Peşin Ödenmiş Giderler
235.631.606 239.216.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 235.631.606 239.216.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
153.192.837 126.296.539
ARA TOPLAM
2.870.031.188 2.659.489.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.870.031.188 2.659.489.972
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
56.350.544 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
51.734.925 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.615.619 4.289.227
Diğer Alacaklar
982.841 982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
982.841 982.715
Stoklar
3 609.563.843 958.264.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.116.356 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.614.779.433 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
4 19.836.822 21.513.690
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.052.496 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 887.331 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
80.938 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
0 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.335.650.604 2.360.685.539
TOPLAM VARLIKLAR
5.205.681.792 5.020.175.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.489.025.484 1.125.843.568
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 111.141.574 113.288.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.377.883.910 1.012.554.803
Ticari Borçlar
162.950.308 159.703.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.076.649 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
156.873.659 153.390.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.339.689 3.688.126
Diğer Borçlar
17.881.071 32.945.063
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 32.881.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.881.071 63.863
Türev Araçlar
2.238.741 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.238.741 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 581.728.017 67.470.553
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.921.305 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.921.305 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.395.553 2.621.805
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.395.553 2.621.805
ARA TOPLAM
2.263.480.168 1.398.474.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.263.480.168 1.398.474.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.099.507.415 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 178.791.172 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.920.716.243 1.934.779.158
Diğer Borçlar
38.220.572 35.302.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.220.572 35.302.492
Türev Araçlar
0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 487.275.700 1.101.794.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.331.206 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.331.206 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.626.334.893 3.271.137.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.889.815.061 4.669.611.806
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.866.731 350.563.705
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.408.891 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.408.891 -1.136.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.408.891 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-478.350.173 -281.481.431
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.438.614 -196.882.437
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
315.866.731 350.563.705
TOPLAM KAYNAKLAR
5.205.681.792 5.020.175.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
582.941.494 72.861.386 126.946.173 26.518.239
Satışların Maliyeti
-293.061.801 -41.487.430 -98.990.103 -22.616.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
289.879.693 31.373.956 27.956.070 3.902.163
BRÜT KAR (ZARAR)
289.879.693 31.373.956 27.956.070 3.902.163
Genel Yönetim Giderleri
-21.449.135 -28.625.942 -10.400.402 -16.535.724
Pazarlama Giderleri
-27.733.596 -43.621.031 -10.727.915 -17.324.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
112.888.757 81.900.889 85.158.118 60.829.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-82.064.568 -57.614.773 -75.404.963 -45.910.717
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 162.158.944 0 14.888.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
271.521.151 145.572.043 16.580.908 -151.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.699.691 0 2.699.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.481.336 0 1.481.336 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
273.002.487 148.271.734 18.062.244 2.548.213
Finansman Gelirleri
3.819.154 26.935.258 -556.285 11.722.124
Finansman Giderleri
-311.260.258 -317.650.920 -43.367.045 -228.886.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.438.617 -142.443.928 -25.861.086 -214.616.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.438.617 -142.443.928 -25.861.086 -214.616.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.438.617 -142.443.928 -25.861.086 -214.616.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.438.617 -142.443.928 -25.861.086 -214.616.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,03940000 0,16310000 0,02960000 0,24580000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-272.055 26.369.713 -236.698 28.187.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-272.055 26.369.713 -236.698 28.187.353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-272.055 26.369.713 -236.698 28.187.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.710.672 -116.074.215 -26.097.784 -186.428.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.710.672 -116.074.215 -26.097.784 -186.428.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783100


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9358 Değişim: 1,58%
Düşük 7,7810 22.10.2020 Yüksek 7,9799
Açılış: 7,8127
9,3877 Değişim: 1,33%
Düşük 9,2087 22.10.2020 Yüksek 9,4453
Açılış: 9,2641
484,92 Değişim: 0,30%
Düşük 479,37 22.10.2020 Yüksek 491,61
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.