KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 00:02
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 0 -5.664.156 62.419.923 -754.504 -7.397.851 35.261.185 155.384.797 -54.846.914 997.291.344 0 997.291.344
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -54.846.914 54.846.914 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -242.915.898 -242.915.898 0 -242.915.898
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 39.673.057 71.608.628 0 0 374.889 0 84.138.180 -109.647.409 0 86.147.345 0 86.147.345
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 7.397.851 0 0 0 7.397.851 0 7.397.851
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.618 -5.664.156 62.419.923 -379.615 0 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 0 847.920.642
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 0 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 847.920.642
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -242.915.898 242.915.898 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -757.221 0 0 0 -196.882.437 -197.639.658 0 -197.639.658
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -39.673.057 -417.611.352 0 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -184.090.975 0 -184.090.975
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 0 108.855.373 -281.481.431 -196.882.437 350.563.705 0 350.563.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.303.718 -39.466.619
Dönem Karı (Zararı)
-196.882.439 -242.915.898
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-196.882.439 -242.915.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-550.167.183 330.284.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.876.717 2.242.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-95.310.565 2.530.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-95.310.565 525.911
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.004.597
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-268.144 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26,27 43.527.827 24.372.799
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
426.320.446 129.814.882
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-671.203.943 -1.994.679
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-641.273.191 -1.994.679
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-29.930.752 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 123.896
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-257.109.521 8.583.106
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 164.611.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
613.282.911 -126.536.433
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.141.195 -107.935.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
228.599.710 310.807.122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-108.912.224 -13.445.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.829.762 -54.380.828
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
396.225.659 -242.440.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.398.809 -19.140.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44.739.244 -14.509.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.659.565 -4.631.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-133.766.711 -39.167.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -537.007 -298.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-537.775.071 52.552.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.483.948 1.340.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 0 -3.751.211
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-528.615.814 276.275
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 54.687.584
Alınan Temettüler
2.324.691 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
642.877.720 3.567.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.165.883.705 259.378.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.228.213 -248.771.986
Ödenen Temettüler
-40.000.000 0
Ödenen Faiz
-34.045.916 -17.414.242
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
268.144 10.376.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.201.069 16.654.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.201.069 16.654.065
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.667.985 21.013.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.466.916 37.667.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.466.916 37.667.985
Ticari Alacaklar
6,29 737.958.154 542.499.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,29 561.240.330 243.031.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 176.717.824 299.468.199
Diğer Alacaklar
7 19.879.767 46.289.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.879.767 46.289.508
Stoklar
9 1.527.630.775 1.474.300.212
Peşin Ödenmiş Giderler
15 239.216.597 130.304.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 239.216.597 130.304.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 1.479.027
Diğer Dönen Varlıklar
16 126.296.539 120.219.414
ARA TOPLAM
2.659.489.972 2.352.760.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.659.489.972 2.352.760.515
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6,29 57.586.681 269.186.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,29 53.297.454 266.890.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.289.227 2.295.265
Diğer Alacaklar
7,29 982.715 25.531.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,29 0 24.729.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 982.715 801.769
Stoklar
9 958.264.151 1.240.194.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12.635.020 16.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.291.181.712 121.292.707
Maddi Duran Varlıklar
11 21.513.690 14.767.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 943.399 82.730
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.348.171 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
16 15.230.000 13.650.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.360.685.539 1.703.052.734
TOPLAM VARLIKLAR
5.020.175.511 4.055.813.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.125.843.568 765.463.069
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.288.765 18.910.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.012.554.803 746.552.405
Ticari Borçlar
6,29 159.703.547 138.873.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,29 6.312.940 811.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 153.390.607 138.062.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.688.126 1.464.314
Diğer Borçlar
7,29 32.945.063 18.259.741
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,29 32.881.200 60.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 63.863 18.199.524
Türev Araçlar
3.544.958 29.450.359
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.544.958 29.450.359
Ertelenmiş Gelirler
17 67.470.553 977.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.657.131 98.342.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.657.131 98.342.358
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.621.805 5.629.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.621.805 5.629.753
ARA TOPLAM
1.398.474.751 1.058.460.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.398.474.751 1.058.460.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.130.265.153 1.338.187.806
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
195.485.995 2.586.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.934.779.158 1.335.601.659
Diğer Borçlar
7,29 35.302.492 25.717.058
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 35.302.492 25.717.058
Türev Araçlar
8 2.512.940 6.538.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 2.512.940 6.538.291
Ertelenmiş Gelirler
17 1.101.794.128 772.061.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.262.342 6.927.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.262.342 6.927.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.271.137.055 2.149.431.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.669.611.806 3.207.892.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
350.563.705 847.920.642
Ödenmiş Sermaye
18 873.193.432 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 252.561.921
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -5.664.156
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.136.836 -379.615
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.136.836 -379.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.136.836 -379.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 119.399.365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-281.481.431 -9.109.526
Net Dönem Karı veya Zararı
-196.882.437 -242.915.898
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
350.563.705 847.920.642
TOPLAM KAYNAKLAR
5.020.175.511 4.055.813.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 432.330.129 904.279.440
Satışların Maliyeti
19 -351.143.122 -732.087.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.187.007 172.191.768
BRÜT KAR (ZARAR)
81.187.007 172.191.768
Genel Yönetim Giderleri
20 -59.799.777 -65.856.110
Pazarlama Giderleri
20 -75.894.004 -73.388.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10-22 923.625.098 223.706.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -36.869.214 -23.810.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
832.249.110 232.843.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.699.691 1.533.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -12.296.995
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -123.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
834.948.801 221.956.415
Finansman Gelirleri
25 30.198.896 10.219.326
Finansman Giderleri
26 -1.062.030.136 -475.091.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-196.882.439 -242.915.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.882.439 -242.915.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
-196.882.439 -242.915.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-196.882.439 -242.915.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,22550000 -0,40490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-757.221 374.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.221 374.889
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.397.851
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.397.851
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 7.397.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-757.221 7.772.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-197.639.660 -235.143.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-197.639.660 -235.143.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747286


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.337 Değişim: 1,24% Hacim : 17.836 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 1.328 25.11.2020 Yüksek 1.340
Açılış: 1.330
7,9535 Değişim: -0,65%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4676 Değişim: -0,60%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
463,69 Değişim: -0,33%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.