KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:19
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 -5.664.156 62.419.923 -7.397.851 -754.504 35.261.185 155.384.797 -54.846.914 997.291.344 997.291.344
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-54.846.914 54.846.914 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.354 -53.543.015 -53.604.369 -53.604.369
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628 71.608.628
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.397.851 7.397.851 7.397.851
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 71.608.628 0 0 -5.664.156 0 62.419.923 0 0 0 0 0 0 -815.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.261.185 0 0 0 100.537.883 -53.543.015 0 1.022.693.454 1.022.693.454
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 846.382.669
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-242.615.040 242.615.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.369.713 -142.353.754 -115.984.041 -115.984.041
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 1.296.360.518 -437.822.069 -10.543.992 10.543.993 1.131.731.882 1.131.731.882
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-75.626.303 -75.626.303 -75.626.303
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 1.548.922.439 -366.213.441 0 0 -81.290.459 0 62.419.923 0 0 0 0 0 0 25.990.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.855.373 0 0 0 -243.019.404 -142.353.754 0 1.786.504.207 1.786.504.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.332.313 61.520.248
Dönem Karı (Zararı)
-142.353.754 -53.543.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-142.353.754 -53.543.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.431.641.091 62.136.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.250.385 564.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-92.329.809 -131.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-95.394.801 -131.605
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.064.992 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-268.144 7.397.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.359.320 5.138.665
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
445.145.853 36.519.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.667.114 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-26.667.114 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.082.475.291 10.109.495
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.324.691 2.538.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-917.686.161 53.101.042
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
524.123.305 24.407.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.380.472.983 -1.604.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-57.381.574 -2.133.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.124.585 -28.009.066
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-129.013.922 69.110.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
934.428 -8.669.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
371.601.176 61.694.618
Alınan Faiz
268.144 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-537.007 -174.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-621.820.307 41.649.338
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 42.427.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.237.719 -747.872
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-614.907.279 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -29.803
Alınan Temettüler
2.324.691 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
242.101.778 2.681.284
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
483.764.265 58.301.782
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-225.303.167 -53.950.576
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 2.654.350
Ödenen Faiz
-16.359.320 -4.324.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.386.216 105.850.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.386.216 105.850.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.020.205 20.521.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.633.989 126.372.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28.633.989 37.020.205
Ticari Alacaklar
220.248.701 542.667.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
147.182.685 243.031.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.066.016 299.636.138
Diğer Alacaklar
14.945.312 46.344.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.945.312 46.344.111
Stoklar
4 1.777.791.921 1.474.300.212
Peşin Ödenmiş Giderler
4 187.609.418 130.304.381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 187.609.418 130.304.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 1.479.027
Diğer Dönen Varlıklar
85.243.563 120.211.544
ARA TOPLAM
2.314.514.128 2.352.327.415
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.314.514.128 2.352.327.415
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.494.075 72.492.885
Ticari Alacaklar
64.416.971 269.186.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
52.406.727 266.890.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.010.244 2.295.265
Diğer Alacaklar
24.985.098 25.530.790
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24.029.417 24.729.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
955.681 801.373
Stoklar
4 2.243.320.286 1.166.339.012
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16.000.000 16.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 736.198.796 121.292.707
Maddi Duran Varlıklar
13.838.219 14.798.387
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.030.232 82.730
Peşin Ödenmiş Giderler
2.424.708 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
45.000.000 13.650.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.219.708.385 1.701.721.070
TOPLAM VARLIKLAR
5.534.222.513 4.054.048.485
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 941.594.932 765.463.069
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 70.258.766 18.910.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 871.336.166 746.552.405
Ticari Borçlar
262.987.632 138.863.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.081.504 811.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
261.906.128 138.051.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.566.243 1.441.143
Diğer Borçlar
9.640.301 18.259.741
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
60.217 60.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.580.084 18.199.524
Türev Araçlar
5.498.465 29.450.359
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.498.465 29.450.359
Ertelenmiş Gelirler
0 977.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.776.870 98.342.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.776.870 98.342.358
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.240.488 5.436.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.240.488 5.436.871
ARA TOPLAM
1.231.304.931 1.058.233.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.231.304.931 1.058.233.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.865.662.894 1.338.187.806
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 199.533.618 2.586.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.666.129.276 1.335.601.659
Diğer Borçlar
0 25.717.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 25.717.058
Türev Araçlar
3.823.071 6.538.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.823.071 6.538.291
Ertelenmiş Gelirler
4 644.025.100 772.061.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.902.310 6.927.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.902.310 6.927.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.516.413.375 2.149.431.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.747.718.306 3.207.665.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.786.504.207 846.382.669
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.548.922.439 252.561.921
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-437.822.069
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -5.664.156
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.990.098 -379.615
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.990.098 -379.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.990.098 -379.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 119.399.365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-243.019.404 -10.948.357
Net Dönem Karı veya Zararı
-142.353.754 -242.615.040
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.786.504.207 846.382.669
TOPLAM KAYNAKLAR
5.534.222.513 4.054.048.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
72.861.386 218.783.745 26.518.239 127.714.677
Satışların Maliyeti
-41.487.430 -191.805.740 -22.616.076 -110.633.728
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.373.956 26.978.005 3.902.163 17.080.949
BRÜT KAR (ZARAR)
31.373.956 26.978.005 3.902.163 17.080.949
Genel Yönetim Giderleri
-28.343.338 -15.286.148 -16.487.762 -8.621.296
Pazarlama Giderleri
-43.606.979 -19.146.231 -17.324.737 -9.421.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
81.629.202 25.085.847 60.540.769 13.542.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-57.549.568 -10.022.576 -45.880.871 -4.918.127
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
162.158.944 0 14.888.276 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.662.217 7.608.897 -362.162 7.662.595
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.324.691 0 2.324.691 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
375.000 -10.109.495 375.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 250.041 0 -190.418
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
148.361.908 -2.250.557 2.337.529 7.472.177
Finansman Gelirleri
26.935.258 5.165.063 11.722.124 3.048.465
Finansman Giderleri
-317.650.920 -56.457.521 -228.886.417 -16.978.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-142.353.754 -53.543.015 -214.826.764 -6.457.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.353.754 -53.543.015 -214.826.764 -6.457.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
-142.353.754 -53.543.015 -214.826.764 -6.457.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-142.353.754 -53.543.015 -214.826.764 -6.457.376
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,16300000 -0,08370000 -0,24600000 -0,01010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.369.713 -61.354 28.187.353 -66.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.369.713 -61.354 28.187.353 -66.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.397.851 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.397.851 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.369.713 7.336.497 28.187.353 -66.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.984.041 -46.206.518 -186.639.411 -6.523.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-115.984.041 -46.206.518 -186.639.411 -6.523.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7769 Değişim: -0,21%
Düşük 5,7699 13.12.2019 Yüksek 5,7922
Açılış: 5,7892
6,4565 Değişim: 0,11%
Düşük 6,4332 13.12.2019 Yüksek 6,4845
Açılış: 6,4496
272,18 Değişim: -0,52%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 273,81
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.