KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:07

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
309 309
GARANTİ VE KEFALETLER
309 309
Teminat Mektupları
309 309
Diğer Teminat Mektupları
5.3 309 309
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
30.984 30.984 31.076 31.076
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
30.984 30.984 31.076 31.076
Menkul Kıymetler
20.291 20.291 20.383 20.383
Gayrimenkul
10.693 10.693 10.693 10.693
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
31.293 31.293 31.076 31.076


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 2.540 2.540 1.538 1.538
Nakit ve Nakit Benzerleri
(2) 2.540 2.540 1.538 1.538
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
7 7 6 6
Bankalar
2.533 2.533 1.532 1.532
KREDİLER (Net)
(4) 142.844 142.844 131.260 131.260
Donuk Alacaklar
156.513 156.513 139.845 139.845
Özel Karşılıklar (-)
-13.669 -13.669 -8.585 -8.585
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 532 532 927 927
Satış Amaçlı
532 532
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 2.140 2.140 2.081 2.081
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
565 565 326 326
Diğer
(6) 565 565 326 326
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(8) 74 74
DİĞER AKTİFLER
(8) 1.314 1.314 672 672
VARLIKLAR TOPLAMI
150.009 150.009 136.804 136.804
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
(1) 100.109 100.109 101.576 101.576
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12.170 12.170
Bonolar
(1) 12.170 12.170
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
199 199 116 116
Çalışan Hakları Karşılığı
(3) 199 199 116 116
CARİ VERGİ BORCU
(4) 375 375 442 442
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(4) 1.499 1.499 1.421 1.421
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 848 848 1.147 1.147
ÖZKAYNAKLAR
(5) 34.809 34.809 32.102 32.102
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
-3 -3 7 7
Diğer Sermaye Yedekleri
-3 -3 7 7
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
756 756 162 162
Yasal Yedekler
756 756 162 162
Kar veya Zarar
14.056 14.056 11.933 11.933
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.959 9.959 55 55
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.097 4.097 11.878 11.878
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
150.009 150.009 136.804 136.804


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 13 246 2.983 13.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.268 4.268
Kar Dağıtımı
5,5 149 2.509 -2.983 -325
Dağıtılan Temettü
-325 -325
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
149 -149
Diğer
2.509 -2.509
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 162 2.755 4.268 17.185
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 7 162 55 11.878 32.102
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-380 -380
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-380 -380
Yeni Bakiye
20.000 7 162 -325 11.878 31.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.097 4.097
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10 -10
Kar Dağıtımı
594 10.284 -11.878 -1.000
Dağıtılan Temettü
-1.000 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
594 11.284 -11.878
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 -3 756 9.959 4.097 34.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.097 4.268
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.097 4.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.936 5.962
Alınan Faizler
32.181 17.001
Ödenen Faizler
-9.943 -5.597
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-3.744
Elde Edilen Diğer Kazançlar
475
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
5.208
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
4.798 -4.628
Ödenen Vergiler
(5.2.4) -1.251 449
Diğer
-23.788 -1.263
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-13.833 -42.844
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.708 -45.194
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
223 -1.357
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.582
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-766 3.707
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.897 -36.882
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-478 -264
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
(5.1.5-5.1.6) -59 -264
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-395
Diğer
-24
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.370 37.977
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
200 168.200
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
12.170 -129.898
Temettü Ödemeleri
(5.5) -1.000 -325
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
995 831
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.538 1.247
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 2.533 2.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
32.181 17.298
Kredilerden Alınan Faizler
(1) 31.885 17.221
Bankalardan Alınan Faizler
(1) 296 77
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -9.857 -5.874
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.160 -5.874
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-693
Diğer Faiz Giderleri
-4
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.324 11.424
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-3.744 -828
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.744 -837
Diğer
-3.744 -837
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.715
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-113
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-113
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
476 126
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.228 10.722
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-5.208
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.750 -5.276
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.270 5.446
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.270 5.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.173 -1.178
Cari Vergi Karşılığı
-1.095 -1.231
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-78 53
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.097 4.268
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.097 4.268
Grubun Karı (Zararı)
4.097 4.268
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8216 Değişim: -0,07%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4809 Değişim: -0,11%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,33 Değişim: -0,05%
Düşük 278,92 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.