KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 20:06
KAP ***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor

***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.285.111 5.472.538 18.923.821 18.923.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-66.724
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 1.472.000 277.659 416.513 1.218.387 5.472.538 18.857.097 18.857.097
Transferler
237.376 5.235.162 -5.472.538
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.107 3.891.253 3.992.360 3.992.360
Dönem Karı (Zararı)
3.891.253 3.891.253 3.891.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
101.107 101.107 101.107
Sermaye Arttırımı
11.250.000 -1.472.000 -7.028.000 2.750.000 2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.250.000 378.766 653.889 -574.451 3.891.253 25.599.457 25.599.457
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.250.000 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410
Transferler
303.436 5.765.282 -6.068.718
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.776 4.308.103 4.094.327 4.094.327
Dönem Karı (Zararı)
4.308.103 4.308.103 4.308.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.776 -213.776 -213.776
Sermaye Arttırımı
9.750.000 9.750.000 9.750.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13.971.975 13.971.975 13.971.975
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-42.237 24.000 1.010.829 992.592 992.592
Dönem Sonu Bakiyeler
31.000.000 13.971.975 -43.759 981.324 6.201.661 4.308.103 56.419.304 56.419.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.773.584 5.875.191
Dönem Karı (Zararı)
4.308.103 3.891.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.308.103 3.891.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.116.501 5.556.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 6.282.606 3.832.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
366.468 134.566
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
366.468 134.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
580.441 122.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
580.441 121.651
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.000
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.032
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 950.019 1.180.643
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -776.152 -167.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.726.171 1.290.912
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 105.020
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -47.731
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 213.776 -101.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 213.776 -101.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-82.679 386.773
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-72.563
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.878.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.651.020 -3.572.290
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 1.248.696 -3.988.656
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -347.614 -1.699.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.596.310 -2.289.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -62.003 -250.982
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -22.493 102.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -39.510 -353.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.581.316
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.581.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.184.433 -1.492.889
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 172.859 826.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.014.247 937.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.014.247 937.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
88.856 -161.283
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 358.131
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
8 358.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -274.830 -35.627
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 -19.234
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -274.830 -16.393
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-19.767 -30.117
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 623.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-382.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-382.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.773.584 5.875.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.523.423 -9.808.486
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.940.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -12.583.423 -9.808.486
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -125.107 -243.513
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.458.316 -9.564.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.249.323 3.866.226
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.721.975 2.750.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.721.975 2.750.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 9.704.371 2.608.137
Kredilerden Nakit Girişleri
5 9.704.371 2.608.137
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -18.016.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -18.016.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-217.500
Ödenen Faiz
17 -1.719.220 -1.282.160
Alınan Faiz
16 776.152 163.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-214.788
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-158.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.516 -67.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.516 -67.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.739.834 1.410.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.239.318 1.342.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.239.318 1.739.834
Ticari Alacaklar
3-6 8.238.086 9.486.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.090.245 1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.147.841 7.744.151
Diğer Alacaklar
3-7 486.690 424.687
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 397.046 374.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 89.644 50.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.474.008 892.692
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
2.474.008 892.692
Türev Araçlar
2.365.365 1.180.932
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.365.365 1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 610.480 783.339
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 114.271 137.573
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 496.209 645.766
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.560 0
Diğer Dönen Varlıklar
391.642 8.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
391.642 8.676
ARA TOPLAM
15.810.149 14.516.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.810.149 14.516.942
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 650.296 637.800
Taşıtlar
9 224.557 246.348
Mobilya ve Demirbaşlar
9 404.976 351.759
Özel Maliyetler
9 20.763 39.693
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 971.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 47.546.964 28.533.484
Şerefiye
10 10.940.000
Bilgisayar Yazılımları
10 19.364 14.174
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 36.586.424 28.517.847
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.176 1.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
235.746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.404.600 29.171.284
TOPLAM VARLIKLAR
65.214.749 43.688.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 6.704.633
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 6.704.633
Banka Kredileri
5 250.000 6.704.633
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.526.677 1.648.670
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.526.677 1.648.670
Banka Kredileri
5 1.302.532 1.648.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 224.145
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 26.994 187.929
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 26.994 187.929
Ticari Borçlar
6 1.037.420 2.051.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.037.420 2.051.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.304.573 1.215.717
Diğer Borçlar
7 102.878 377.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 102.878 377.708
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
533.604 175.473
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
533.604 175.473
Devlet Teşvik ve Yardımları
87.605 67.322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.163 136.830
Kısa Vadeli Karşılıklar
562.097 459.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
538.097 435.472
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.000 24.000
ARA TOPLAM
5.462.011 13.025.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.462.011 13.025.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.738.256 1.843.198
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.738.256 1.843.198
Banka Kredileri
5 1.063.370 1.843.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 674.886
Devlet Teşvik ve Yardımları
379.343 419.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.215.835 738.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.215.835 738.019
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
51.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.333.434 3.052.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.795.445 16.077.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.419.304 27.610.410
Ödenmiş Sermaye
12 31.000.000 21.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.971.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -43.759 212.254
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -43.759 212.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -43.759 212.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 981.324 653.888
Yasal Yedekler
12 981.324 653.888
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 6.201.661 -574.450
Net Dönem Karı veya Zararı
4.308.103 6.068.718
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.419.304 27.610.410
TOPLAM KAYNAKLAR
65.214.749 43.688.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 16.115.034 15.140.070 5.789.800 5.773.929
Satışların Maliyeti
13 -4.090.464 -4.009.948 -1.512.261 -1.040.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.024.570 11.130.122 4.277.539 4.733.332
BRÜT KAR (ZARAR)
12.024.570 11.130.122 4.277.539 4.733.332
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.708.459 -1.346.555 -562.043 -507.413
Pazarlama Giderleri
14 -298.634 -524.642 -98.804 -183.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -5.476.671 -4.106.161 -1.730.581 -1.652.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.629.666 2.280.143 105.444 1.631.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.032.867 -2.031.527 -118.020 -1.264.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.137.605 5.401.380 1.873.535 2.756.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37.838 37.838
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.175.443 5.401.380 1.911.373 2.756.558
Finansman Gelirleri
16 776.152 167.558 465.999 30.635
Finansman Giderleri
17 -1.726.171 -1.290.912 -281.056 -463.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.225.424 4.278.026 2.096.316 2.324.125
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
82.679 -386.773 -67.211 -285.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-106.276 -323.783 -106.276 -153.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
188.955 -62.990 39.065 -132.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.308.103 3.891.253 2.029.105 2.038.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.308.103 3.891.253 2.029.105 2.038.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.308.103 3.891.253 2.029.105 2.038.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,14000000 0,18000000 0,07000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -213.776 101.107 -68.410 26.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -213.776 101.107 -68.410 26.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 -213.776 101.107 -68.410 26.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-213.776 101.107 -68.410 26.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.094.327 3.992.360 1.960.695 2.064.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.094.327 3.992.360 1.960.695 2.064.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797380


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.