KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 20:12
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -306.032 -142.224 1.853.336 8.028.928 4.787.128 45.416.260 45.416.260
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
454.649 4.332.478 -4.787.127 0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.588 1.653.911 1.597.323 1.597.323
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -306.032 -198.812 2.307.985 9.861.406 1.653.912 44.513.584 44.513.584
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -205.011 -574.825 2.307.986 9.813.157 1.578.333 44.114.764 44.114.764
Transferler
4.049 0 164.526 1.409.757 -1.578.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.918
Dönem Karı (Zararı)
-1.053.845 -1.300.763 -1.300.763
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -200.962 -821.743 2.472.512 11.222.914 -1.053.845 42.814.001 42.814.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.179.499 3.030.303
Dönem Karı (Zararı)
-1.053.845 1.653.911
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.053.845 1.653.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.699.586 8.930.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 -122.903 268.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.210.815 1.236.849
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.210.815 1.236.849
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.042.858 6.483.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4.042.858 6.483.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -431.184 941.887
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.247.515 -9.779.247
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.906.897 -6.737.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.906.897 -6.737.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.558.220 -529.468
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.558.220 -529.468
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.422.094 -1.408.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.422.094 -1.408.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
639.696 -1.104.265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
639.696 -1.104.265
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.601.774 804.884
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
3.422.275 2.225.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10,11 -54.754 -186.196
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.754 -186.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.754 -186.196
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.405.343 -1.956.308
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
95.789.343 39.988.570
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
95.789.343 39.988.570
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.384.000 -39.444.878
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-69.384.000 -39.444.878
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
0 -2.500.000
Ödenen Faiz
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.090 887.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.090 887.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.450.832 15.726.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.621.922 16.613.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.485.009 21.151.733
Finansal Yatırımlar
4 97.581.714 110.624.572
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.169.745 7.218.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
90.411.969 103.406.132
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
90.411.969 103.406.132
Ticari Alacaklar
111.740.296 91.833.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 210.244 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 111.530.052 91.832.669
Peşin Ödenmiş Giderler
2.144.842 586.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.144.842 586.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.038.950 1.514.927
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
233.990.811 225.711.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
233.990.811 225.711.253
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.978 159.978
Diğer Finansal Yatırımlar
159.978 159.978
Diğer Alacaklar
2.917.868 2.035.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.917.868 2.035.358
Maddi Duran Varlıklar
10 20.563.816 20.572.790
Binalar
20.221.234 20.241.861
Mobilya ve Demirbaşlar
342.582 330.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 296.234 290.510
Bilgisayar Yazılımları
296.234 290.510
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
29.238 29.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.967.134 23.087.876
TOPLAM VARLIKLAR
257.957.945 248.799.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.964.089 97.115.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 92.964.089 97.115.767
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
26.720.089 32.615.767
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.244.000 64.500.000
Ticari Borçlar
6 112.365.584 96.943.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 112.365.584 96.943.489
Diğer Borçlar
7 4.407.806 5.047.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.407.806 5.047.501
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 505.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 318.123 641.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 318.123 641.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 489.357 270.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 489.357 270.523
ARA TOPLAM
210.544.959 200.524.291
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.544.959 200.524.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.674.460 2.597.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.674.460 2.597.088
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.924.525 1.562.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.598.985 4.160.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.143.944 204.684.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 42.814.001 44.114.765
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -200.962 -253.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -200.962 -253.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -821.743 -574.825
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -821.743 -574.825
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-821.743 -574.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.472.512 2.307.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 11.222.914 9.861.407
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.053.845 1.578.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.814.001 44.114.765
TOPLAM KAYNAKLAR
257.957.945 248.799.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.438.232.434 3.348.901.973
Satışların Maliyeti
17 -3.429.969.309 -3.338.686.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.263.125 10.214.981
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
18 8.263.125 10.214.981
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.685.737 -8.057.780
Pazarlama Giderleri
-1.398.663 -1.125.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.177.017 2.844.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.251 -11.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.320.491 3.865.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.320.491 3.865.040
Finansman Giderleri
-4.943.152 -1.471.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-622.661 2.393.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-431.184 -740.050
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-651.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-431.184 -88.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.053.845 1.653.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.053.845 1.653.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.053.845 1.653.911
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15 -246.918 -60.144
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-316.562 -77.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.644 16.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-246.918 -60.144
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.300.763 1.593.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.300.763 1.593.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762744


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2962 Değişim: 1,36%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7424 Değişim: 0,86%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
505,05 Değişim: 0,67%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.