KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 21:26

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -100.220 -163.537 1.547.263 6.565.617 3.969.384 43.013.632 43.013.632
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
306.074 3.663.310 -3.969.384 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.909 3.865 2.485.293 2.478.249 2.478.249
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.200.000 -2.200.000 -2.200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -111.129 -159.672 1.853.337 8.028.927 2.485.293 43.291.881 43.291.881
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -142.224 -306.032 1.853.337 8.028.928 4.787.128 45.416.261 45.416.261
Transferler
454.649 4.332.478 -4.787.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.962 -17.478 826.099 664.658 664.658
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -286.186 -323.510 2.307.985 9.861.406 826.099 0 43.580.919 43.580.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.785.378 19.429.004
Dönem Karı (Zararı)
826.099 2.485.293
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
826.099 2.485.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.571.911 -7.826.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 444.875 557.090
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.160.344 567.004
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.160.344 567.004
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.605.156 -4.501.595
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.605.156 -4.501.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.063.754 -4.673.103
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3.063.754 -4.673.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
618.470 539.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -315.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.531.757 20.455.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.320.287 2.568.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.320.287 2.568.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-925.924 -329.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-925.924 -329.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.848.396 15.503.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.848.396 15.503.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
866.058 2.712.621
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
866.058 2.712.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.866.253 15.113.933
Ödenen Temettüler
0
Alınan Temettüler
0 315.374
Alınan Faiz
865.480 4.501.595
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-180.941
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.327.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-438.414 -301.114
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -200.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.218.334 -6.697.409
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -10.958.195
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-48.017.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 -200.912 4.260.786
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-200.912 4.260.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.045.400 -13.200.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.545.400 -11.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-2.500.000 -2.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.612.444 -468.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.612.444 -468.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.726.067 14.356.473
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.338.511 13.888.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.730.290 17.032.332
Finansal Yatırımlar
4 119.064.359 80.581.327
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.532.966 1.746.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
117.531.393 78.834.427
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
117.531.393 78.834.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 75.735.722 56.415.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 68.331 90.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 75.667.391 56.325.192
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.071.149 203.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.071.149 203.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 777.609 414.414
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
217.379.129 154.647.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.379.129 154.647.037
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 159.977 159.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
159.977 159.976
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 1.065.518 1.007.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.065.518 1.007.214
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 20.676.364 20.865.059
Binalar
20.283.115 20.324.370
Mobilya ve Demirbaşlar
393.249 540.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 411.660 466.928
Bilgisayar Yazılımları
411.660 466.928
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 38.006 15.874
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.351.525 22.515.051
TOPLAM VARLIKLAR
239.730.654 177.162.088
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 100.454.267 53.908.867
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.454.267 53.908.867
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
56.454.267 14.908.867
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.000.000 39.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 87.528.528 69.680.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
87.528.528 69.680.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 3.027.556 2.130.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.027.556 2.130.314
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 438.414 581.544
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 758.055 493.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
758.055 493.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 209.893 1.473.160
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
209.893
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.473.160
ARA TOPLAM
192.416.713 128.267.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.416.713 128.267.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.663.261 2.560.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.663.261 2.560.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 1.069.761 917.665
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.733.022 3.478.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
196.149.735 131.745.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.580.919 45.416.261
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -323.510 -306.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-323.510 -306.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-286.186 -142.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -286.186 -142.224
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-286.186 -142.224
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.307.985 1.853.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 9.861.406 8.028.928
Net Dönem Karı veya Zararı
826.099 4.787.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.580.919 45.416.261
TOPLAM KAYNAKLAR
239.730.654 177.162.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.579.312.931 4.745.707.493 3.230.410.958 2.278.603.547
Satışların Maliyeti
17 -6.560.524.787 -4.730.387.222 -3.221.837.795 -2.271.007.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.788.144 15.320.271 8.573.163 7.596.415
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.788.144 15.320.271 8.573.163 7.596.415
Genel Yönetim Giderleri
-15.563.203 -13.623.826 -7.527.830 -6.637.606
Pazarlama Giderleri
-2.293.299 -1.736.842 -1.167.543 -988.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.996.196 6.049.805 4.151.198 3.083.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.634 -340.122 -1.232 -331.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.915.204 5.669.286 4.027.756 2.722.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.915.204 5.669.286 4.027.756 2.722.209
Finansman Giderleri
-6.470.635 -2.643.717 -4.999.557 -1.362.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.444.569 3.025.569 -971.801 1.359.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-618.470 -540.276 126.509 -193.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -438.414 -151.050 213.083 23.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -180.056 -389.226 -86.574 -217.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
826.099 2.485.293 -845.292 1.166.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
826.099 2.485.293 -845.292 1.166.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
826.099 2.485.293 -845.292 1.166.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.478 3.865 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-22.408 4.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.930 -966 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-143.963 -10.909 -83.819 -14.438
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-184.567 -13.636 -107.460 -18.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.604 2.727 23.641 3.610
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
40.604 2.727 23.641 3.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.441 -7.044 -83.819 -14.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
664.658 2.478.249 -929.111 1.151.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
664.658 2.478.249 -929.111 1.151.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703735


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.617 Değişim: 3,92% Hacim : 3.731 Mio.TL Son veri saati : 13:49
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.657
Açılış: 98.406
5,7875 Değişim: -0,66%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4472 Değişim: -0,63%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,21 Değişim: -0,81%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.