KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2019 - 04:36

***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -12.029 -1.538.847 0 3.449.124 3.449.124
Dönem Karı (Zararı)
-1.601.098 -1.601.098 -1.601.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.071 -10.071 -10.071
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -22.100 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 3.337.955
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 -22.100 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 3.337.955
Transferler
-1.601.098 1.601.098
Dönem Karı (Zararı)
-1.462.974 -1.462.974 -1.462.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.149 -26.149 -26.149
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -48.249 -3.139.945 -1.462.974 1.848.832 1.848.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.464.802 -695.303
Dönem Karı (Zararı)
-1.515.272 -1.601.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-331.648 452.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.305 50.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.459 31.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 62.459 31.662
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-475.286 -4.882
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-475.286 -4.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.874 374.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.623 72.486
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 84.561 -10.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -27.792 19.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.392 62.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.848.543 -1.076.256
Alınan Faiz
463.322 380.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -79.581
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.738
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.464.802 800.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.464.802 800.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.271.920 2.470.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.807.118 3.271.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.828.073 3.280.910
Finansal Yatırımlar
5 75.140 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
75.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
75.140
Ticari Alacaklar
730 85.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 730 85.292
Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.006 28.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 150.483 83.435
ARA TOPLAM
2.077.432 3.478.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.077.432 3.478.099
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 0 38.020
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 27.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 15.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 81.179
TOPLAM VARLIKLAR
2.077.432 3.559.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.888 41.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.888 40.082
Diğer Borçlar
7 74.883 74.722
Kısa Vadeli Karşılıklar
73.384 43.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 73.384 43.868
ARA TOPLAM
160.155 159.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.155 159.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
68.445 61.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 68.445 61.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.445 61.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
228.600 221.323
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.848.832 3.337.955
Ödenmiş Sermaye
13 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.049 -22.100
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
4.049 -22.100
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.139.945 -1.538.847
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.515.272 -1.601.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.848.832 3.337.955
TOPLAM KAYNAKLAR
2.077.432 3.559.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 669.484 942.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
669.484 942.745
BRÜT KAR (ZARAR)
669.484 942.745
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.629.168 -2.530.833
Pazarlama Giderleri
16 -15.000 -17.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.974.684 -1.605.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.974.684 -1.605.481
Finansman Gelirleri
17 475.286 380.953
Finansman Giderleri
17 -1.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.499.398 -1.226.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.874 -374.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -15.874 -374.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.515.272 -1.601.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.515.272 -1.601.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.515.272 -1.601.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.149 -10.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.149 -12.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.149 -10.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.489.123 -1.611.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.489.123 -1.611.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745348


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.