KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 - 18:15

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 283.917.753 233.210.084
Satışların Maliyeti
29 -262.690.335 -208.187.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.227.418 25.023.009
BRÜT KAR (ZARAR)
21.227.418 25.023.009
Genel Yönetim Giderleri
30 -9.809.816 -8.719.268
Pazarlama Giderleri
30 -310.230 -182.544
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -1.627.358 -1.757.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 53.015.861 21.536.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -57.784.527 -15.739.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.711.348 20.160.633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.819.226 898.107
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -74.760 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -36.697 5.085
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.419.117 21.063.825
Finansman Gelirleri
34 3.149.528 1.845.926
Finansman Giderleri
34 -11.702.781 -5.727.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.134.136 17.181.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
128.612 -2.967.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 -3.793.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 128.612 826.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.005.524 14.214.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.005.524 14.214.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -2.005.524 14.214.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,05000000 0,44400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 30.400.000 -917.564 52.503 -221.630 -221.630 -221.630 2.076.863 1.795.756 1.821.580 3.617.336 35.007.508 2.944.686 37.952.194
Transferler
-2.076.863 3.898.443 -1.821.580 2.076.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.899 -85.899 -85.899 14.214.905 14.214.905 14.129.006 14.129.006
Dönem Karı (Zararı)
14.214.905 14.214.905 14.214.905 14.214.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.899 -85.899 -85.899 -85.899 -85.899
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
5.309.422 -2.364.736 -2.364.736 2.944.686 -2.944.686 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Diğer Düzeltmeler
-112.657 -112.657 -112.657 -112.657
Transferler
9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.017 -89.017 -89.017 -2.005.524 -2.005.524 -2.094.541 -2.094.541
Dönem Karı (Zararı)
-2.005.524 -2.005.524 -2.005.524 -2.005.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.017 -89.017 -89.017 -89.017 -89.017
Dönem Sonu Bakiyeler
28 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.683.041 17.409.998
Dönem Karı (Zararı)
-2.005.524 14.214.905
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 -2.005.524 14.214.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.736.152 7.567.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 6.380.687 6.625.041
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
377.744 -20.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 366.744 -114.952
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 11.000 94.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
665.832 759.305
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -1.884.078 -685.763
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 2.549.910 1.445.068
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 53.239 -1.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -741.350 205.742
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.952.413 -4.372.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.872.963 -17.038.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,38 3.532.625 -15.744.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 340.338 -1.294.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.523 -25.513
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 36.523 -25.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.425.289 -3.496.699
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -5.478.423 -1.897.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.572.448 17.233.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,38 1.056.319 838.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.516.129 16.394.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -29.144 180.814
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.448.479 699.696
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.448.479 699.696
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 -40.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.186 11.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-148.186 11.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.683.041 17.409.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.860.927 -9.178.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.860.927 -9.178.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 2.946.367 753.449
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -22.807.294 -9.931.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.175.076 -7.117.556
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 18.175.076 -7.117.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.997.190 1.114.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 9.997.190 1.114.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.169.413 55.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.166.603 1.169.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.005.524 14.214.905
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-110.271 -85.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -106.650 -102.465
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-31.188 -4.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.188 -4.908
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.567 21.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36 21.330 20.493
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
6.237 981
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.271 -85.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.115.795 14.129.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.115.795 14.129.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.166.603 1.169.413
Ticari Alacaklar
40.777.469 47.044.246
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 38.396.111 44.478.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.381.358 2.565.600
Diğer Alacaklar
199.821 236.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 199.821 236.344
Stoklar
12 21.571.324 18.146.035
Peşin Ödenmiş Giderler
8.468.102 2.989.679
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13,38 0 1.924.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.468.102 1.065.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 51.569 0
Diğer Dönen Varlıklar
27 151.686 3.500
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
151.686 3.500
ARA TOPLAM
82.386.574 69.589.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.386.574 69.589.217
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 156.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 156.096
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.964 4.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 11.358 64.597
Maddi Duran Varlıklar
17 55.344.414 42.919.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 2.320.307 1.237.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.447.195 1.265.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.128.238 45.648.096
TOPLAM VARLIKLAR
141.514.812 115.237.313
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.022.537 14.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.821.476 6.545.598
Ticari Borçlar
52.953.896 41.265.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,38 547.413 1.375.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 52.406.483 39.890.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 2.641.385 2.670.529
Diğer Borçlar
1.009.834 2.318.136
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.009.834 2.318.136
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 508.064
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.308.615 1.250.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 840.615 793.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 468.000 457.000
ARA TOPLAM
70.757.743 54.573.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.757.743 54.573.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 19.690.881 7.799.528
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.192.186 783.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 1.192.186 783.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.883.067 8.582.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.640.810 63.156.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.874.002 52.081.200
Ödenmiş Sermaye
28 45.000.000 35.709.422
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-396.546 -307.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-396.546 -307.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -396.546 -307.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 8.141.133 3.329.463
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -2.005.524 14.214.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.874.002 52.081.200
TOPLAM KAYNAKLAR
141.514.812 115.237.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739925


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.