KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:16

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -23.250 59.426 -19.483.387 -1.033.402 12.195.775 36.943 12.232.718
Transferler
-1.033.402 1.033.402 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.957 -138.462 -124.505 -60 -124.565
Dönem Karı (Zararı)
-138.462 -138.462 -60 -138.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.957 13.957 0 13.957
Dönem Sonu Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -9.293 59.426 -20.516.789 -138.462 12.071.270 36.883 12.108.153
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 -10.546 59.426 -20.516.789 421.335 12.629.814 37.066 12.666.880
Transferler
421.335 -421.335 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4.2-19.7 24.639 -27.227 -2.588 -165 -2.753
Dönem Karı (Zararı)
-27.227 -27.227 -165 -27.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.639 0 24.639 0 24.639
Dönem Sonu Bakiyeler
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 14.093 59.426 -20.095.454 -27.227 12.627.226 36.901 12.664.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.884 -272.709
Dönem Karı (Zararı)
-27.392 -138.522
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-27.392 -138.522
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.940 32.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 69.227 72.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.773 -46.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 28.773 -46.913
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-46.050 -15.208
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 24.726 17.840
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -70.776 -33.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -6.010 22.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.432 -166.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -172.358 -52.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.157 -298.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-161.201 246.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 1.719.760 -1.286.512
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.954.477 -1.506.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.674.237 219.622
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.498.114 1.457.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -307.741 171.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-307.741 171.582
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 184.021 -457.309
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-100 -1.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
184.121 -455.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.884 -272.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.612 304.542
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 50.612 304.542
Kredilerden Nakit Girişleri
25.978 -134.158
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
24.634 438.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.272 25.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.272 25.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 162.775 150.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 157.503 176.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 157.503 162.775
Finansal Yatırımlar
8 24.747 23.357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.747 23.357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
24.747 23.357
Ticari Alacaklar
7 2.505.815 2.358.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 15.457 4.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.490.358 2.353.883
Diğer Alacaklar
10 3.121.841 3.639.236
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 2.291.200 336.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 830.641 3.302.513
Stoklar
11 3.840.707 2.342.593
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.284.512 4.518.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.284.512 4.518.947
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.318.267 1.287.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.318.267 1.287.591
ARA TOPLAM
14.253.392 14.332.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.253.392 14.332.682
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 31.391 31.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.391 31.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.070.000 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar
14 4.062.678 4.131.905
Arazi ve Arsalar
920.000 920.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
2.910.246 2.961.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
135.452 149.630
Taşıtlar
11.783 12.970
Mobilya ve Demirbaşlar
79.018 81.998
Özel Maliyetler
6.179 6.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12 50 50
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 70.812 74.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.234.931 6.308.323
TOPLAM VARLIKLAR
20.488.323 20.641.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 706.028 592.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
706.028 592.060
Banka Kredileri
590.676 501.342
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.352 90.718
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.191.081 936.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.191.081 936.105
Banka Kredileri
1.191.081 936.105
Ticari Borçlar
7 1.107.587 1.486.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.107.587 1.486.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 51.892 142.600
Diğer Borçlar
10 1.095.964 1.173.659
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.095.964 1.173.559
Ertelenmiş Gelirler
12 32.923 26.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
32.923 26.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.931 9.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 890.216 1.028.597
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
890.216 1.028.597
ARA TOPLAM
5.081.622 5.395.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.081.622 5.395.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.178.619 1.496.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.178.619 1.496.951
Banka Kredileri
1.178.619 1.496.951
Diğer Borçlar
10 892.006 470.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
892.006 470.778
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 224.932 163.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 91.131 93.157
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 133.801 70.616
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 447.017 447.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.742.574 2.578.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.824.196 7.974.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.627.226 12.629.814
Ödenmiş Sermaye
19.1 21.317.786 21.317.786
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 572.773 572.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.952.890 1.928.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.952.890 1.928.251
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 1.938.797 1.938.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 14.093 -10.546
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -20.095.454 -20.516.789
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.227 421.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 36.901 37.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.664.127 12.666.880
TOPLAM KAYNAKLAR
20.488.323 20.641.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 2.588.004 4.214.463
Satışların Maliyeti
20.2 -2.160.794 -3.907.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
427.210 306.603
BRÜT KAR (ZARAR)
427.210 306.603
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -376.852 -361.524
Pazarlama Giderleri
21.2 -128.332 -171.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 791.588 531.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -195.636 -128.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
517.978 175.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 73.720 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
591.698 175.567
Finansman Gelirleri
25.1 6.884 71.660
Finansman Giderleri
25.2 -622.048 -363.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.466 -115.824
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.926 -22.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.931 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.005 -22.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.392 -138.522
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.392 -138.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 -165 -60
Ana Ortaklık Payları
27 -27.227 -138.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.639 13.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 30.799 13.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.160 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.160 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.639 13.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.753 -124.565
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 -165 -60
Ana Ortaklık Payları
-2.588 -124.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704747


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.060 Değişim: -0,18% Hacim : 2.757 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7264 Değişim: -0,29%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2841 Değişim: -0,73%
Düşük 6,2825 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,84 Değişim: -0,10%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.