KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:17
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -759 29.369.822 132.554 -18.009.672 3.322.281 47.106.451 216.466 47.322.917
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-26 -26 137.111 137.085
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.322.281 -3.322.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-7.611 14.281.978 14.274.367 14.274.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-882 31.998.127 31.997.245 31.997.245
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -1.667 61.367.949 124.943 -14.687.392 14.281.978 93.378.038 353.577 93.731.615
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 48.130.535 124.943 -14.687.392 2.073.588 67.943.952 328.170 68.272.122
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.073.588 -2.073.588 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.906.544 2.906.544 2.906.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.196.247 5.196.247 17.688 5.213.935
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 53.326.782 124.943 -12.613.804 2.906.544 76.046.743 345.858 76.392.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.973.356 11.683.172
Dönem Karı (Zararı)
2.906.544 14.281.978
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.906.544 14.281.978
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.558.097 9.632.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.738.431 4.246.561
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-89.155 252.914
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-89.155 252.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.757 -37.643
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.757 -37.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.920.791 5.599.692
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.920.791 5.599.692
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 9.881
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
998.787 -438.806
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.491.285 -12.327.643
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.495.319 -8.442.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.061.284 30.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-565.965 -8.473.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.807.642 -7.518.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
149.676 -1.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.408.815 5.096.348
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.954 -5.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.415.769 5.101.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-134.284 -981.853
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
396.831 -479.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-151.083 -3.992.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
547.914 3.513.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.973.356 11.586.934
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
96.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.754.550 -23.517.267
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.833.759 -17.917.575
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Ödenen Faiz
-11.920.791 -5.599.692
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.381.117 7.467.445
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.381.117 7.467.445
Kredilerden Nakit Girişleri
-8.381.117 7.467.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.162.311 -4.366.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
866.580 5.891.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.295.731 1.525.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.877.678 1.062.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.581.947 2.587.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.581.947 10.877.678
Ticari Alacaklar
46.699.805 42.860.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
46.699.805 42.860.016
Diğer Alacaklar
1.577.121 2.213.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.577.121 2.213.288
Stoklar
30.632.295 18.669.167
Peşin Ödenmiş Giderler
23.662 199.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.662 199.320
Diğer Dönen Varlıklar
1.267.770 1.328.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.267.770 1.328.657
ARA TOPLAM
84.782.600 76.148.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.782.600 76.148.126
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
91.438.479 88.258.796
Kullanım Hakkı Varlıkları
573.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.330 54.555
Peşin Ödenmiş Giderler
41.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.132.821 88.337.678
TOPLAM VARLIKLAR
176.915.421 164.485.804
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.924.178 13.389.363
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.608.205 20.180.962
Ticari Borçlar
35.911.437 29.093.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.911.437 29.093.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.057.429 1.007.017
Diğer Borçlar
273.250 446.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
273.250 440.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
585.967 461.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
584.288 164.370
Kısa Vadeli Karşılıklar
169.281 124.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.690 68.667
ARA TOPLAM
69.118.725 64.936.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.118.725 64.936.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.773.119 30.283.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
343.147 398.306
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.287.829 595.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.404.095 31.276.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.522.820 96.213.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.046.743 67.943.952
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.040 -131.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.105.998 61.909.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.779.216 13.779.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.683 9.683
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.326.782 48.130.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-12.613.804 -14.687.392
Net Dönem Karı veya Zararı
2.906.544 2.073.588
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
345.858 328.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.392.601 68.272.122
TOPLAM KAYNAKLAR
176.915.421 164.485.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
106.421.358 87.434.838 37.643.070 36.475.435
Satışların Maliyeti
-87.052.697 -65.858.369 -32.811.476 -29.385.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.368.661 21.576.469 4.831.594 7.089.522
BRÜT KAR (ZARAR)
19.368.661 21.576.469 4.831.594 7.089.522
Genel Yönetim Giderleri
-4.318.624 -2.737.219 -1.120.017 -345.147
Pazarlama Giderleri
-3.758.186 -3.003.054 -1.371.734 -1.043.073
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-380.804 -360.721 -115.031 -147.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.697.133 2.117.617 239.127 690.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.773.073 -4.737.649 -2.754.668 -2.375.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.835.107 12.855.443 -290.729 3.868.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
56.095 45.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.835.107 12.911.538 -290.729 3.913.771
Finansman Gelirleri
4.226.316 6.531.326 4.226.316 6.531.326
Finansman Giderleri
-12.156.092 -5.599.692 -2.968.368 1.634.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.905.331 13.843.172 967.219 12.079.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-998.787 438.806 301.174 811.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-316.253 0 118.391 263.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-682.534 438.806 182.783 547.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.906.544 14.281.978 1.268.393 12.890.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.906.544 14.281.978 1.268.393 12.890.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.815 6.238 225 -10.701
Ana Ortaklık Payları
2.911.359 14.275.740 1.268.168 12.901.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -882 0 -1.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.113 -1.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 231 0 274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.196.247 31.990.516 298.299 23.783.970
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.196.247 31.998.127 298.299 23.864.111
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.758 0 -104.892
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.758 -104.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.147 0 24.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.147 24.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.196.247 31.989.634 298.299 23.782.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.102.791 46.271.612 1.566.692 36.673.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.816 6.238 225 -10.701
Ana Ortaklık Payları
8.107.607 46.265.374 1.566.467 36.684.531http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797672


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: 0,00% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3139 Değişim: 0,31%
Düşük 8,2713 30.10.2020 Yüksek 8,3321
Açılış: 8,2883
9,7285 Değişim: 0,49%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7417
Açılış: 9,6809
501,44 Değişim: 0,82%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 502,11
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.