KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.11.2019 - 19:04
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87 64.984
Yeni Bakiye
23 45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87 64.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.431 11 9.442
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000 1 -430 4.571
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 -1.098 -164 13 -1.085
Kar Dağıtımı
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.089 0 -5.089 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.089 0 -5.089 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 12.536 0 31 0 0 151 0 13.681 -9.159 9.431 111 77.912
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.431 11 -8.420
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50 50
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.296 -180 -4.116 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.296 -180 -4.116 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 17.977 -10.425 -8.431 148 75.816


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 60.796 18.984
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
60.796 18.984
Finansal Kiralama Gelirleri
38.326 10.848
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
22.470 8.136
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -73.209 -25.123
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-37.246 -12.855
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.187 -334
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-31.293 -10.811
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.483 -1.123
BRÜT KAR (ZARAR)
-12.413 -6.139
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -20.894 -6.987
Personel Giderleri
-6.393 -2.150
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-143 -37
Genel İşletme Giderleri
-14.358 -4.800
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.307 -13.126
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 111.795 38.061
Bankalardan Alınan Faizler
162 62
Türev Finansal İşlemler Karı
403 0
Kambiyo İşlemleri Karı
98.047 33.989
Diğer
13.183 4.010
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -3.806 -2.064
Özel Karşılıklar
-3.806 -2.141
Diğer
0 77
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -86.582 -35.146
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-153 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-85.886 -35.358
Diğer
-543 212
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.900 -12.275
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.900 -12.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 3.480 2.399
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 3.480 2.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-8.420 -9.876
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-8.420 -9.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 11 17
Ana Ortaklık Payları
-8.431 -9.893
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,16900000 -0,19800000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) -0,16900000 -0,19800000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-24.056
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
49.372
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-78.132
Elde Edilen Diğer Kazançlar
25.245
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 664
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.393
Diğer
-14.812
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
27.327
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
25.493
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-732
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.449
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
36.257
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.716
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-26.526
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-12.505
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.952
Diğer
-20
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
604.720
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-606.047
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.327
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
38
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.591
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.782
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 8.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.420
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.420


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 852 7.339 8.191
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 8.228 0 8.228
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 180.739 277.035 457.774
Kiralama İşlemleri (Net)
131.353 277.035 408.388
Finansal Kiralama Alacakları
183.285 315.905 499.190
Faaliyet Kiralaması Alacakları
888 747 1.635
Kazanılmamış Gelirler (-)
-52.820 -39.617 -92.437
Takipteki Alacaklar
94.363 0 94.363
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-44.977 0 -44.977
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 245 1 246
İştirakler (Net)
245 1 246
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 109.116 0 109.116
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 24 0 24
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 15.000 0 15.000
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 2.628 0 2.628
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 15.701 0 15.701
DİĞER AKTİFLER
14 5.051 858 5.909
ARA TOPLAM
337.584 285.233 622.817
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 790 0 790
Satış Amaçlı
790 0 790
VARLIKLAR TOPLAMI
338.374 285.233 623.607
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 161.728 148.973 310.701
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 16.356 0 16.356
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 206.470 0 206.470
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 1.021 0 1.021
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
922 0 922
Diğer Karşılıklar
99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
21 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 5.346 0 5.346
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22 6.988 909 7.897
ARA TOPLAM
397.909 149.882 547.791
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
75.816 0 75.816
Ödenmiş Sermaye
23 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
23 13.666 0 13.666
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130
Diğer Sermaye Yedekleri
12.536 0 12.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.730 0 12.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
151 0 151
Kar Yedekleri
24 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
7.778 7.778
Olağanüstü Yedekler
10.199 0 10.199
Kar veya Zarar
-18.856 0 -18.856
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -10.425 0 -10.425
Dönem Net Kâr veya Zararı
-8.431 0 -8.431
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 148 148
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
473.725 149.882 623.607


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 831.337 1.439.958 2.271.295
VERİLEN TEMİNATLAR
27 89.048 1.080 90.128
TAAHHÜTLER
27 615 1.200 1.815
Cayılabilir Taahhütler
615 1.200 1.815
Kiralama Taahhütleri
615 1.200 1.815
Finansal Kiralama Taahhütleri
615 1.200 1.815
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 0 0 0
EMANET KIYMETLER
17.820 22.252
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
938.820 1.446.670 2.385.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797065


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2913 Değişim: 0,42%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2946
Açılış: 8,2566
9,7565 Değişim: 1,03%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7617
Açılış: 9,6588
500,86 Değişim: 0,47%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 501,40
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.