KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

05.03.2019 - 22:16

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.119
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
72.858
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-71.875
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.077
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 595
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.760
Diğer
-35.776
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.949
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-19.665
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.041
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.870
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.925
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.457
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.253
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8 -31.582
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 6.704
Diğer
9 -16
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-24.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
396.163
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-387.534
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.571
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
13.200
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
196
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.570
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.212
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 78.331
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
78.331
Finansal Kiralama Gelirleri
57.919
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
20.412
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -79.911
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-30.579
Finansal Kiralama Giderleri
-2.376
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-43.532
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.424
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.580
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -21.657
Personel Giderleri
-7.417
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-120
Genel İşletme Giderleri
-14.120
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.237
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 99
Kambiyo İşlemleri Karı
290.003
Diğer
11.007
KARŞILIKLAR
32 -7.970
Özel Karşılıklar
-5.227
Genel Karşılıklar
-2.400
Diğer
-343
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -262.233
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-9.379
Kambiyo İşlemleri Zararı
-252.290
Diğer
-564
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.522
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -4.408
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12 -4.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.114
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2
Ana Ortaklık Payları
4.116
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 35 0,08700000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,08700000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.114
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
12.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.700
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 8.033 12.330 20.363
Nakit ve Nakit Benzerleri
452 12.330 12.782
Türev Finansal Varlıklar
7.581 0 7.581
KREDİLER (Net)
159.309 314.794 474.103
Kiralama İşlemleri
5 139.755 314.794 454.549
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
137.396 311.293 448.689
Finansal Kiralama Alacakları
202.914 358.100 561.014
Faaliyet Kiralaması Alacakları
517 892 1.409
Kazanılmamış Gelirler (-)
-66.035 -47.699 -113.734
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
322 975 1.297
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
1.002 2.470 3.472
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
1.035 56 1.091
Takipteki Alacaklar (Net)
5 19.554 0 19.554
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
61.389 0 61.389
Özel Karşılıklar (-)
-41.835 0 -41.835
ORTAKLIK YATIRIMLARI
245 1 246
İştirakler (Net)
7 245 1 246
Konsolide Edilmeyenler
245 1 246
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 102.300 0 102.300
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 27 0 27
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
10 15.000 0 15.000
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 5.065 0 5.065
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 10.141 0 10.141
DİĞER AKTİFLER
13 2.842 277 3.119
ARA TOPLAM
302.962 327.402 630.364
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 642 0 642
Satış Amaçlı
642 0 642
AKTİF TOPLAMI
303.604 327.402 631.006
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
15 143.277 136.090 279.367
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
16 19.805 0 19.805
Finansal Kiralama Borçları
26.801 0 26.801
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-6.996 0 -6.996
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 207.753 0 207.753
Bonolar
190.866 0 190.866
Tahviller
16.887 0 16.887
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
18 0 1.883 1.883
KARŞILIKLAR
19 4.272 0 4.272
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.173 0 1.173
Genel Karşılıklar
3.000 0 3.000
Diğer Karşılıklar
99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
20 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 3.266 0 3.266
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
21 11.022 19.452 30.474
ARA TOPLAM
389.395 157.425 546.820
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
84.186 0 84.186
Ödenmiş Sermaye
22 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
22 13.666 0 13.666
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130
Diğer Sermaye Yedekleri
12.536 0 12.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.730 0 12.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
151 0 151
Kar Yedekleri
23 13.681 0 13.681
Yasal Yedekler
7.563 0 7.563
Olağanüstü Yedekler
6.118 0 6.118
Kar veya Zarar
-6.129 0 -6.129
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 -10.245 0 -10.245
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.116 0 4.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 87 0 87
PASİF TOPLAMI
473.581 157.425 631.006


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
22 45.000 1.129 0 13.054 0 51 0 0 151 0 7.757 -9.157 6.860 67 64.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
22 45.000 1.129 0 13.054 0 51 0 0 151 0 7.757 -9.157 6.860 67 64.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 0 0 0 -252 0 -20 0 0 0 0 0 52 0 8 -212
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.253 12 5.265
Kar Dağıtımı
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 1.044 -6.860 0 -4.981
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0 -5.200 0 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.573 0 -1.660 0 -87
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.044 1.044 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87 64.984
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
22 45.000 1.129 0 12.802 0 31 0 0 151 0 8.592 -8.061 5.253 87
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7455 Değişim: 0,47%
Düşük 5,6815 20.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3326 Değişim: 0,20%
Düşük 6,2827 20.09.2019 Yüksek 6,3354
Açılış: 6,3197
280,13 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.