***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.08.2018 - 23:23

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.577 1.730
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.577 1.730


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 45.000 14.183 1.129 13.054 51 151 7.757 6.023 1.734 -2.297 -9.157 6.860 67 64.912
Yeni Bakiye
24 45.000 14.183 1.129 13.054 51 151 7.757 6.023 1.734 -2.297 -9.517 6.860 67 64.912
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 -52 0 -52 0 0 -5 40 -45 52 52 -5
Dönem Net Karı (Zararı)
1.724 1.724 6 1.730
Kar Dağıtımı
24 1.879 880 999 -6.860 -6.860 -4.981
Dağıtılan Temettü
306 306 -5.200 -5.200 -4.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.573 880 693 -1.660 -1.660 -87
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 14.131 1.129 13.002 51 151 9.631 6.943 2.688 -7.381 -9.105 1.724 73 61.656
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 45.000 13.931 1.129 12.802 31 151 8.592 7.043 1.549 -2.808 -8.061 5.253 87 64.984
Yeni Bakiye
24 45.000 13.931 1.129 12.802 31 151 8.592 7.043 1.549 -2.808 -8.061 5.253 87 64.984
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 164 164 -164 164 -744 -580 -164 18 -562
Dönem Net Karı (Zararı)
4.572 4.572 5 4.577
Kar Dağıtımı
24 5.089 254 4.835 -5.089 -5.089
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.089 254 4.835 -5.089 -5.089
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 14.095 1.129 12.966 31 151 13.681 7.133 6.548 -4.069 -8.641 4.572 110 68.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
2.344 4.087
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
23.275 20.046
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-23.347 -14.023
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34.519 7.491
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 421 1.845
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.847 -2.992
Diğer
-28.677 -8.280
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-38.512 32.521
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-24.410 7.640
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-6.782 1.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.230 -1.597
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-25.341 34.642
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.610 -2.490
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
14.401 -7.278
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-36.168 36.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -23.467 -18.623
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.018 2.819
Diğer
4.198 -78
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.251 -15.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
194.394 14.425
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-137.585 0
Temettü Ödemeleri
24 -4.894
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
56.809 9.531
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
17 -290
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.407 29.967
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.212 9.292
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.619 39.259


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30 32.686 24.196 16.582 13.698
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
32.686 24.196 16.582 13.698
Finansal Kiralama Gelirleri
24.756 20.623 12.087 11.758
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
7.930 3.573 4.495 1.940
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -29.858 -19.797 -15.664 -10.186
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.181 -7.617 -5.920 -3.919
Finansal Kiralama Giderleri
-1.287 -826 -615 -396
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.733 -9.803 -8.342 -5.142
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.657 -1.551 -787 -729
BRÜT KAR (ZARAR)
2.828 4.399 918 3.512
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -16.209 -9.646 -8.107 -4.890
Personel Giderleri
-3.847 -3.323 -2.044 -1.481
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-55 -67 -28 -45
Genel İşletme Giderleri
-12.307 -6.256 -6.035 -3.364
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.381 -5.247 -7.189 -1.378
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 85.036 88.113 54.778 16.981
Bankalardan Alınan Faizler
372 99 280 73
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
1.057 688 918 688
Türev Finansal İşlemlerden
1.057 688 918 688
Kambiyo İşlemleri Karı
72.353 78.058 48.736 12.094
Diğer
11.254 9.268 4.844 4.126
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
34 -11.651 -2.029 -9.801 -732
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
35 -54.561 -79.716 -35.424 -16.470
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-4.322 -84 -4.217 136
Kambiyo İşlemleri Zararı
-50.096 -79.618 -31.100 -16.599
Diğer
-143 -14 -107 -7
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.443 1.121 2.364 -1.599
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.443 1.121 2.364 -1.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36 -866 609 -860 267
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 74
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-866 0 -860 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 609 0 193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.577 1.730 1.504 -1.332
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.577 1.730 1.504 -1.332
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
27 -5 -6 -1 -3
DÖNEM KARI/ZARARI
4.572 1.724 1.503 -1.335
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,10200000 0,03800000 0,03300000 -0,03000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,10200000 0,03800000 0,03300000 -0,03000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 958 958 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 958 958 0 0 0
BANKALAR
5 13.746 964 14.710 2.938 6.275 9.213
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
7 151.899 317.894 469.793 148.941 280.840 429.781
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
148.301 309.565 457.866 148.771 279.464 428.235
Finansal Kiralama Alacakları
196.673 354.792 551.465 206.314 325.892 532.206
Faaliyet Kiralaması Alacakları
5.680 616 6.296 1.958 0 1.958
Kazanılmamış Gelirler (-)
-54.052 -45.843 -99.895 -59.501 -46.428 -105.929
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.844 5.071 7.915 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
754 3.258 4.012 170 1.376 1.546
DİĞER ALACAKLAR
15 1.072 130 1.202 1.127 46 1.173
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 18.105 0 18.105 18.093 0 18.093
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
57.038 0 57.038 55.296 0 55.296
Özel Karşılıklar (-)
-38.933 0 -38.933 -37.203 0 -37.203
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
6 245 0 245 220 0 220
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 94.208 0 94.208 77.399 0 77.399
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 52 0 52 60 0 60
Diğer
52 0 52 60 0 60
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 3.149 352 3.501 2.180 377 2.557
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 5.697 0 5.697 5.072 0 5.072
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 15.600 0 15.600 15.559 0 15.559
DİĞER AKTİFLER
15 131 0 131 125 0 125
ARA TOPLAM
303.904 320.298 624.202 271.714 287.538 559.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
15 392 0 392 6.595 0 6.595
Satış Amaçlı
392 0 392 6.595 0 6.595
AKTİF TOPLAMI
304.296 320.298 624.594 278.309 287.538 565.847
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 3.412 3.412 0 0 0
ALINAN KREDİLER
17 112.892 145.534 258.426 158.117 119.139 277.256
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 23.165 0 23.165 17.935 0 17.935
Finansal Kiralama Borçları
32.630 0 32.630 24.543 0 24.543
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-9.465 0 -9.465 -6.608 0 -6.608
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 247.927 0 247.927 194.680 0 194.680
Bonolar
227.213 0 227.213 169.091 0 169.091
Tahviller
20.714 0 20.714 25.589 0 25.589
DİĞER BORÇLAR
20 4.622 332 4.954 4.473 1.360 5.833
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
20 1.785 2.196 3.981 1.153 432 1.585
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
21 556 0 556 754 0 754
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
11.165 0 11.165 1.718 0 1.718
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
22 966 0 966 1.019 0 1.019
Diğer Karşılıklar
23 10.199 0 10.199 699 0 699
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
21 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 2.009 0 2.009 1.102 0 1.102
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
404.121 151.474 555.595 379.932 120.931 500.863
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
68.999 0 68.999 64.984 0 64.984
Ödenmiş Sermaye
24 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000
Sermaye Yedekleri
24 14.095 0 14.095 13.931 0 13.931
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.129 0 1.129 1.129 0 1.129
Diğer Sermaye Yedekleri
12.966 0 12.966 12.802 0 12.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31 0 31 31 0 31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
25 13.681 0 13.681 8.592 0 8.592
Yasal Yedekler
7.133 0 7.133 7.043 0 7.043
Olağanüstü Yedekler
6.548 0 6.548 1.549 0 1.549
Kar veya Zarar
-4.069 0 -4.069 -2.808 0 -2.808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -8.641 0 -8.641 -8.061 0 -8.061
Net Dönem Karı veya Zararı
4.572 0 4.572 5.253 0 5.253
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 110 0 110 87 0 87
PASİF TOPLAMI
473.120 151.474 624.594 444.916 120.931 565.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 713.754 1.339.965 2.053.719 677.744 1.131.592 1.809.336
VERİLEN TEMİNATLAR
28 31.437 447 31.884 18.563 0 18.563
TAAHHÜTLER
28 1.972 9.053 11.025 1.558 5.122 6.680
Cayılabilir Taahhütler
1.972 9.053 11.025 1.558 5.122 6.680
Kiralama Taahhütleri
1.972 9.053 11.025 1.558 5.122 6.680
Finansal Kiralama Taahhütleri
1.972 9.053 11.025 1.558 5.122 6.680
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 57.091 58.228 115.319
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 57.091 58.228 115.319
Vadeli Alım Satım İşlemleri
20.585 22.804 43.389
Swap Alım Satım İşlemleri
36.506 35.424 71.930
EMANET KIYMETLER
26.309 3.582 29.891 20.786 3.579 24.365
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
830.563 1.411.275 2.241.838 718.651 1.140.293 1.858.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704121


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.