KAP ***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:15

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-76.173 1.738 773.223 698.788 684.678 1.383.466
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Dönem Karı (Zararı)
-365.818 -365.818 -52.940 -418.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-207.910 378.956 171.046 -3.806 167.240
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -545.982 587.391 1.096.656 -1.189.945 -365.818 32.324.573 146.245 32.470.818
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Transferler
69.574 846.808 -916.382
Dönem Karı (Zararı)
-5.726.708 -5.726.708 -132.312 -5.859.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.941 238.986 255.927 7.462 263.389
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -167.528 967.561 1.119.459 -1.181.022 -5.726.708 27.754.033 -116.894 27.637.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.539.310 13.479.585
Dönem Karı (Zararı)
-5.859.020 -418.758
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.859.020 -418.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.984.839 -4.166.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.322.960 1.349.432
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.166.261 -2.810.235
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-765.297 -2.729.811
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -164.767 -80.424
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
14 3.096.325
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.849.395 -2.303.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
347.421 -2.303.028
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.196.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.368.579 -91.479
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.210.961
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.537.725 39.936
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-91.133 241.468
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
132.948 -372.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -114.347 -103.778
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.781 -207.546
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20.781 -207.546
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10.070.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.940.835 18.077.032
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 177.636 -2.931
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.800.808 17.276.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.680.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.120.444 17.276.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.304.705 -2.125.145
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.347.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.891 -2.125.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.189.334 7.348.911
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.278.154
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.360.329 -2.468.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.865.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
505.368 -2.468.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.532.521
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.939.806 -419.054
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-236.535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.176.341 -419.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-282.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
449.052
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.066.654 13.491.640
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.527.344 -12.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-945.188 10.508.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 406.607 285.108
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 406.607 285.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -2.850.342 -1.610.490
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.265.686 -1.610.490
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -584.656
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.967
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.498.547 11.887.506
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.376.545 -25.893.253
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.469.672
Kredilerden Nakit Girişleri
4.430.757
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
38.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.377.626 -27.276.719
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.377.626 -27.276.719
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.000.000
Ödenen Faiz
-2.533.992
Alınan Faiz
1.065.401
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.383.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
217.577 -1.905.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
323.128 302.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
540.705 -1.602.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 484.163 2.026.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.024.868 423.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.024.868 484.163
Finansal Yatırımlar
6 177.636
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 177.636
Ticari Alacaklar
7-8 9.410.967 17.446.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.285.619 4.194.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.125.348 13.252.334
Diğer Alacaklar
680.045 5.011.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 224.054 4.598.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
455.991 413.100
Stoklar
9 22.531.191 24.555.758
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.004.471 4.726.317
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.348.319
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.656.152 4.726.317
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15-26 1.664 720
Diğer Dönen Varlıklar
2.244.577 2.612.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.244.577 2.612.083
ARA TOPLAM
42.897.783 55.014.905
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 10.070.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.897.783 65.084.905
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.229.592 8.221.655
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.229.592 8.221.655
Maddi Duran Varlıklar
10-11 16.289.419 15.309.128
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 6.032.081 6.032.081
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 10.257.338 9.277.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12-14 2.401.216 5.624.098
Şerefiye
14 3.096.325
Diğer Haklar
12 695.697 909.493
Bilgisayar Yazılımları
12 406.110 443.478
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.299.409 1.174.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 416.991 538.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.337.218 29.693.102
TOPLAM VARLIKLAR
70.235.001 94.778.007
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 7.728.253 6.534.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 7.728.253 6.534.718
Banka Kredileri
16 7.689.338 6.534.718
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 38.915
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.705.704 23.640.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 2.705.704 23.640.465
Banka Kredileri
16 2.705.704 3.131.372
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
16 20.509.093
Ticari Borçlar
7-8 11.823.206 13.183.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 138.206 2.104.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.685.000 11.079.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 763.809 484.033
Diğer Borçlar
309.867 1.337.844
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 31.065 267.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
278.802 1.070.243
Ertelenmiş Gelirler
13 5.900.987 2.088.976
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 4.893.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.007.879 2.088.976
Kısa Vadeli Karşılıklar
17-18 959.458 3.056.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 400.483 330.801
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 558.975 2.726.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.060.372 130.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.060.372 130.882
ARA TOPLAM
31.251.656 50.457.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.251.656 50.457.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 10.398.335 10.402.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 10.398.335 10.402.293
Banka Kredileri
16 10.398.335 10.402.293
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 947.871 685.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 947.871 685.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.346.206 11.087.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.597.862 61.545.237
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 27.754.033 33.224.814
Ödenmiş Sermaye
20 25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -128.060 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -167.528 -184.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -167.528 -184.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -167.528 -184.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 967.561 728.575
Yabancı Para Çevrim Farkları
967.561 728.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.119.459 1.049.885
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -1.181.022 -2.027.830
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -5.726.708 916.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -116.894 7.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.637.139 33.232.770
TOPLAM KAYNAKLAR
70.235.001 94.778.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 12.791.873 22.864.294 5.994.099 6.925.425
Satışların Maliyeti
21 -9.869.965 -14.562.157 -5.591.150 -3.432.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.921.908 8.302.137 402.949 3.492.835
BRÜT KAR (ZARAR)
2.921.908 8.302.137 402.949 3.492.835
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.032.228 -5.610.739 -1.347.382 -2.464.124
Pazarlama Giderleri
22 -1.314.164 -1.978.809 -435.754 -954.956
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -176.421 -270.765 -98.728 -159.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.271.695 2.894.128 2.439.561 338.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.476.577 -1.732.329 -1.091.760 -220.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.213 1.603.623 -131.114 31.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 892.297 289.794 611.158 206.263
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.154.923 -3.154.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.068.413 1.893.417 -2.674.879 238.064
Finansman Gelirleri
24 77.018 274.124 65.972 274.124
Finansman Giderleri
24 -3.753.278 -2.690.077 -2.265.899 -761.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.744.673 -522.536 -4.874.806 -249.307
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-114.347 103.778 110.077 96.170
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.297 49.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -114.347 124.075 110.077 46.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.859.020 -418.758 -4.764.729 -153.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.859.020 -418.758 -4.764.729 -153.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-132.312 -52.940 -66.902 185.475
Ana Ortaklık Payları
-5.726.708 -365.818 -4.697.827 -338.612
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,22240000 -0,01420000 -0,18240000 0,01310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.403 -211.717 31.200 -1.034.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.286 -264.646 39.781 -267.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -6.883 52.929 -8.581 -766.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.883 52.929 -8.581 -766.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
238.986 378.956 121.162 -58.745
Yabancı Para Çevrim Farkları
238.986 378.956 121.162 -58.745
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
238.986 378.956 121.162 -58.745
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
263.389 167.239 152.362 -1.092.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.595.631 -251.519 -4.612.367 -1.246.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-124.851 -56.746 -62.891 -1.075.426
Ana Ortaklık Payları
-5.470.780 -194.773 -4.549.476 -170.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705259


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.430 Değişim: 3,72% Hacim : 4.928 Mio.TL Son veri saati : 16:13
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7775 Değişim: -0,83%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4423 Değişim: -0,71%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,26 Değişim: -0,79%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.