KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:58

***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 648.474.297 518.465.627 353.841.205 274.928.144
Satışların Maliyeti
11 -541.184.017 -422.251.727 -286.383.358 -230.603.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
107.290.280 96.213.900 67.457.847 44.324.716
BRÜT KAR (ZARAR)
11 107.290.280 96.213.900 67.457.847 44.324.716
Genel Yönetim Giderleri
12 -25.052.960 -21.154.919 -12.755.552 -11.243.163
Pazarlama Giderleri
12 -11.216.482 -10.280.116 -6.337.687 -5.854.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 99.490.963 98.663.479 77.808.365 64.064.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -108.997.621 -71.671.970 -88.679.886 -35.112.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.514.180 91.770.374 37.493.087 56.178.878
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
904.242 2.777 53.864 2.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.418.422 91.773.151 37.546.951 56.181.655
Finansman Gelirleri
14 7.192.353 48.368 7.164.454 35.934
Finansman Giderleri
14 -56.006.221 -51.344.804 -33.882.172 -35.583.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.604.554 40.476.715 10.829.233 20.634.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-555.262 1.197.122 -4.887.522 -1.038.631
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-299.381 -1.425.896 -168.157 -225.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-255.881 2.623.018 -4.719.365 -813.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.049.292 41.673.837 5.941.711 19.595.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.049.292 41.673.837 5.941.711 19.595.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.049.292 41.673.837 5.941.711 19.595.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.271.967 -41.536.886 46.326.694 34.232.536 -3.313.866 30.918.670 79.586 8.300.050 22.593.989 45.036.109 216.990.179 216.990.179
Transferler
1.964.732 43.071.377 -45.036.109 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.181.106 -1.181.106 -563.883 41.673.837 39.928.848 39.928.848
Sermaye Arttırımı
28.033 28.033 28.033
Kar Payları
-8.614.274 -8.614.274 -8.614.274
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.568.795 3.568.795 3.568.795
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -4.494.972 29.737.564 -484.297 10.264.782 57.051.092 41.673.837 251.901.581 251.901.581
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -10.273.021 23.959.515 553.054 10.264.782 57.051.092 60.290.147 265.777.193 265.777.193
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.487.190 -3.487.190 -3.487.190
Transferler
2.797.572 57.492.575 -60.290.147 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.342.132 -3.342.132 1.676.537 13.049.292 11.383.697 11.383.697
Kar Payları
-11.498.513 -11.498.513 -11.498.513
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -13.615.153 20.617.383 2.229.591 13.062.354 99.557.964 13.049.292 262.175.187 262.175.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.619.925 37.406.200
Dönem Karı (Zararı)
13.049.292 41.673.837
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.049.292 41.673.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.826.373 36.823.189
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 18.847.772 18.730.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.002.362 2.332.714
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5, 13 1.961.319 1.934.081
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.041.043 398.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.793.625 3.278.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.793.625 3.278.154
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.794.437 14.330.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -136.133 -48.368
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 21.648.539 15.189.161
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -1.278.474 -650.335
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 3.560.505 -159.726
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.793.377 -648.679
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.056.220 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -7.056.220 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
555.262 -1.197.122
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-904.242 -2.777
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-904.242 -2.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.327.597 -34.666.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.893.766 50.655.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.289.586 709.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.604.180 49.945.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.567.899 -27.272.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.567.899 -27.272.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-139.967.157 -40.339.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.599.804 17.157.812
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.377.428 -26.305.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.477.839 -14.095.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
159.855.267 -12.210.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
793.770 -420.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.382.008 -345.193
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-537.374 19.538
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-844.634 -364.731
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.036.717 141.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.124.878 -7.938.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.138.281 -3.337.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.403 -4.600.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.451.932 43.830.546
Ödenen Temettüler
-11.498.513 -8.614.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -767.453 -2.157.916
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
97.973 4.347.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.021.710 -55.979.843
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 28.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.246.763 5.555
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.246.763 5.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.268.473 -56.013.431
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.268.473 -56.013.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.247.275 26.813.671
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.568.795
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.568.795
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.210.844 557.232.133
Kredilerden Nakit Girişleri
290.915.644 497.364.139
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
48.295.200 59.867.994
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-206.431.451 -521.609.124
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.487.214 -460.864.839
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-31.944.237 -60.744.285
Ödenen Faiz
-20.593.037 -12.424.486
Alınan Faiz
60.919 46.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.605.640 8.240.028
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
239.241 -572.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.844.881 7.667.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.025.976 5.752.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 63.870.857 13.420.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.049.292 41.673.837 5.941.711 19.595.392
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.342.132 -1.181.106 151.145 244.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -4.177.665 -1.476.383 188.931 305.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
835.533 295.277 -37.786 -61.040
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
835.533 295.277 -37.786 -61.040
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.676.537 -563.883 1.030.722 -910.680
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.676.537 -563.883 1.030.722 -910.680
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.676.537 -563.883 1.030.722 -910.680
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.665.595 -1.744.989 1.181.867 -666.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.383.697 39.928.848 7.123.578 18.928.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.383.697 39.928.848 7.123.578 18.928.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 63.946.702 15.026.607
Finansal Yatırımlar
7.056.220 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7.056.220 0
Ticari Alacaklar
596.698.503 521.615.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 21.111.370 15.821.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 575.587.133 505.793.919
Diğer Alacaklar
5.855.732 2.287.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.855.732 2.287.833
Stoklar
6 340.005.829 202.079.715
Peşin Ödenmiş Giderler
31.055.713 22.953.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.055.713 22.953.859
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 283.642
Diğer Dönen Varlıklar
19.179.868 1.041.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.179.868 1.041.587
ARA TOPLAM
1.063.798.567 765.288.946
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.063.798.567 765.288.946
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Ticari Alacaklar
6.701.875 8.883.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.701.875 8.883.490
Diğer Alacaklar
38.370 38.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.370 38.370
Maddi Duran Varlıklar
337.528.418 324.941.767
Arazi ve Arsalar
7 42.836.082 42.836.082
Binalar
7 56.190.879 57.404.720
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 219.550.073 203.589.918
Taşıtlar
7 1.417.070 1.242.070
Mobilya ve Demirbaşlar
7 15.375.940 13.507.105
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 2.158.374 6.361.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.503.721 2.574.896
Şerefiye
312.754 312.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.190.967 2.262.142
Peşin Ödenmiş Giderler
1.131.097 633.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.131.097 633.147
Ertelenmiş Vergi Varlığı

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: 0,00% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8828 Değişim: -0,03%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8890
Açılış: 5,8843
6,5205 Değişim: 0,02%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5330
Açılış: 6,5191
281,90 Değişim: -0,01%
Düşük 281,18 17.10.2019 Yüksek 282,48
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.