KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 19:36
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 32.541.055 29.836.499 22.112.134 17.272.095
Satışların Maliyeti
30 -28.093.528 -24.434.595 -18.576.034 -13.889.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.447.527 5.401.904 3.536.100 3.382.629
BRÜT KAR (ZARAR)
4.447.527 5.401.904 3.536.100 3.382.629
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -639.237 -725.986 -286.727 -427.033
Pazarlama Giderleri
32,35 -617.882 -594.622 -396.973 -337.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 3.613.287 702.224 1.155.829 588.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -394.004 -454.199 -286.285 -140.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.409.691 4.329.321 3.721.944 3.065.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.409.691 4.329.321 3.721.944 3.065.360
Finansman Gelirleri
36 2.620.948 2.124.824 -1.145.551 964.440
Finansman Giderleri
36 -11.469.067 -6.937.084 -5.134.127 -3.255.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.438.428 -482.939 -2.557.734 774.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.021 506.281 -9.550 506.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 6.021 506.281 -9.550 506.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.432.407 23.342 -2.567.284 1.280.900
DÖNEM KARI (ZARARI)
40 -2.432.407 23.342 -2.567.284 1.280.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.432.407 23.342 -2.567.284 1.280.900
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.682.521 5.433.703
Dönem Karı (Zararı)
-2.432.407 23.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
876.201 6.820.385
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
876.201 687.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 163.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 506.281
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 60.818
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 5.401.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.238.727 -1.410.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
791.500 585.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.138.261 727.722
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.428.288 -2.554.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.267.641 -4.611.505
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.110.441 5.763.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.320.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.682.521 5.433.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 67
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-281.263 -814.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.263 -814.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.307.177 -4.595.359
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.135.826 2.747.313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.561.137 -2.475.478
Ödenen Faiz
0 -6.937.084
Alınan Faiz
0 2.124.824
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
118.134 -54.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.081 24.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.081 24.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 55.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.794 80.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 151.794 57.713
Ticari Alacaklar
7,8 3.644.886 4.436.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.644.886 4.436.386
Diğer Alacaklar
7,9 25.966 799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.966 799
Stoklar
10 58.595.415 66.023.703
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.041.623 2.182.278
Diğer Dönen Varlıklar
28 314.382 53.333
ARA TOPLAM
65.774.066 72.754.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.774.066 72.754.212
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 20.335 20.335
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
14 16.701.969 16.760.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 14.551.456 15.087.601
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.260 38.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 858.206 830.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.136.226 32.738.464
TOPLAM VARLIKLAR
97.910.292 105.492.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 7.365.477 2.229.651
Ticari Borçlar
7,8 21.759.212 20.491.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.759.212 20.491.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 597.370 467.496
Diğer Borçlar
7,9 16.820.601 16.874.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 16.713.040 16.540.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 107.561 334.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.594.874 13.688.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 524.306 902.870
ARA TOPLAM
57.667.451 54.660.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.667.451 54.660.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 15.995.674 23.556.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
25,27 800.971 773.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 800.971 773.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 331.885 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.128.530 25.403.516
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.795.981 80.064.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.114.311 25.428.585
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 7.193.115 7.074.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.193.115 7.074.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
187.185 69.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.507.566 2.507.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -3.741.478 -3.322.803
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -2.432.407 -418.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.114.311 25.428.585
TOPLAM KAYNAKLAR
97.910.292 105.492.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Transferler
2.053.348 854.457 -2.907.805 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 -418.675 -290.305 0 -290.305
Dönem Karı (Zararı)
0 -418.675 -418.675 0 -418.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 0 128.370 0 128.370
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 2.507.566 -3.322.803 -418.675 25.428.585 0 25.428.585
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 2.507.566 -3.322.803 -418.675 25.428.585 0 25.428.585
Transferler
-418.675 418.675 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
118.133 -2.432.407 -2.314.274 0 -2.314.274
Dönem Karı (Zararı)
0 -2.432.407 -2.432.407 0 -2.432.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
118.133 0 118.133 0 118.133
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 187.185 2.507.566 -3.741.478 -2.432.407 23.114.311 0 23.114.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40 -2.432.407 23.342 -2.567.284 1.280.900
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
187.185 -54.935 210.038 576.730
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 645.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 282.438 -70.429 311.737 -108.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.253 15.494 -101.699 40.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -95.253 15.494 -101.699 40.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.185 -54.935 210.038 576.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.245.222 -31.593 -2.357.246 1.857.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.245.222 -31.593 -2.357.246 1.857.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782147


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.011 Değişim: -0,71% Hacim : 9.446 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.618 10.12.2019 Yüksek 109.378
Açılış: 108.912
5,8052 Değişim: -0,01%
Düşük 5,8026 11.12.2019 Yüksek 5,8077
Açılış: 5,8058
6,4411 Değişim: -0,05%
Düşük 6,4379 11.12.2019 Yüksek 6,4464
Açılış: 6,4442
273,35 Değişim: -0,03%
Düşük 273,16 11.12.2019 Yüksek 273,54
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.