KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2019 - 00:55
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 106.133.050 67.058.606
Satışların Maliyeti
30 -91.826.957 -53.147.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.306.093 13.910.651
BRÜT KAR (ZARAR)
14.306.093 13.910.651
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -2.580.829 -2.541.400
Pazarlama Giderleri
32,35 -2.298.245 -1.677.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 2.120.489 5.019.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -2.466.237 -1.235.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.081.271 13.475.489
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.081.271 13.475.489
Finansman Gelirleri
36 7.241.788 2.472.907
Finansman Giderleri
36 -16.963.060 -12.960.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-640.001 2.987.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
221.326 -79.764
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -5.611 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 226.937 -79.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-418.675 2.907.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
-418.675 2.907.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-418.675 2.907.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 0 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288
Transferler
-2.585.288 2.585.288
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 2.907.805
Dönem Karı (Zararı)
0 0 2.907.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.400
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Transferler
2.053.348 854.457 -2.907.805 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 -418.675 -290.305 0 -290.305
Dönem Karı (Zararı)
0 -418.675 -418.675 0 -418.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 0 128.370 0 128.370
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 2.507.566 -3.322.803 -418.675 25.428.585 0 25.428.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.136.687 -1.625.963
Dönem Karı (Zararı)
-418.675 2.907.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.498.505 5.787.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.959.507 942.307
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.968 1.246.339
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 404.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
226.937 410.027
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.689.122
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -329.556
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.306.093 -574.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.552.150 -10.225.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.667.295 3.123.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.064.043 -5.439.717
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.062.907 -14.525.977
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.601.844 12.900.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.260.337 4.408.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.879.074 -10.692.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.527.680 -1.529.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-45.245 -95.964
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-345.748 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-553.376 -3.331.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-547.765 -3.331.012
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.832 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-983.597 -3.331.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.611 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.581.403 4.673.064
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.429.055 74.360.956
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.417.556 -58.596.467
Ödenen Faiz
-16.963.060 -11.091.425
Alınan Faiz
7.241.788 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
128.370 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.908 -283.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.908 -283.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 339.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 55.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-418.675 2.907.805
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
128.370 -631.662
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 0 -645.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 164.577 38.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.207 -24.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -36.207 -24.577
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.370 -631.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-290.305 2.276.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-290.305 2.276.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 57.713 55.805
Ticari Alacaklar
7,8 4.436.386 7.103.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.436.386 7.103.681
Diğer Alacaklar
7,9 799 20.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 799 20.243
Stoklar
10 66.023.703 50.960.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.182.278 6.457.703
Diğer Dönen Varlıklar
28 53.333 17.913
ARA TOPLAM
72.754.212 64.616.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.754.212 64.616.141
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 20.335 19.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.335 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 16.760.762 17.042.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.087.601 15.789.591
Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.883 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 830.883 640.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.738.464 33.491.237
TOPLAM VARLIKLAR
105.492.676 98.107.378
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 2.229.651 10.647.207
Ticari Borçlar
7,8 20.491.571 28.093.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.491.571 28.092.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
580.854
Diğer Borçlar
7,9 16.874.916 814.629
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 16.540.737 168.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 334.179 646.390
Ertelenmiş Gelirler
12 13.688.460 10.871.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 5.611 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 902.870 1.412.812
ARA TOPLAM
54.660.575 52.419.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.660.575 52.419.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 23.556.811 18.127.756
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 773.605 767.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 1.073.100 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.403.516 19.968.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.064.091 72.388.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.428.585 25.718.890
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 7.074.982 6.946.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 7.074.982 6.946.612
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 69.052 -59.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.507.566 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -3.322.803 -4.177.260
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -418.675 2.907.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.428.585 25.718.890
TOPLAM KAYNAKLAR
105.492.676 98.107.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744470


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.