KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.11.2019 - 05:57
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.503.465 23.657.667
Finansal Yatırımlar
24.408.911 15.837.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 6.438.709 6.869.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 14.289.277 5.450.262
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 3.680.925 3.518.557
Ticari Alacaklar
1.662.441 2.010.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.662.441 2.010.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 111.560.919 104.749.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 111.560.919 104.749.857
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
32.482.788 26.433.745
Diğer Alacaklar
8 3.248.210 1.784.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.248.210 1.784.144
Türev Araçlar
21 4.409.105 5.147.767
Stoklar
3.101.792 2.944.845
Peşin Ödenmiş Giderler
832.467 900.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
832.467 900.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.587 16.167
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.342.019 1.802.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.342.019 1.802.560
ARA TOPLAM
206.553.704 185.286.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 6.838 14.220
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.560.542 185.300.225
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
59.132.119 47.654.602
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 48.592.816 38.909.591
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 10.539.303 8.745.011
Ticari Alacaklar
1.934 126.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.934 126.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 94.272.380 101.849.702
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 94.272.380 101.849.702
Diğer Alacaklar
8 3.317.254 3.054.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.317.254 3.054.550
Türev Araçlar
21 14.973.907 17.540.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.191.842 6.756.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
153.341 136.930
Maddi Duran Varlıklar
10 7.156.357 6.626.678
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 248.144 264.940
Binalar
10 2.291.270 1.897.299
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.553.768 2.491.371
Taşıtlar
10 1.800 19.993
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.454.587 1.089.460
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 606.788 863.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.919.465 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.026.620 2.108.876
Şerefiye
13 1.862.044 849.215
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.164.576 1.259.661
Peşin Ödenmiş Giderler
15.797 20.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.797 20.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 345.429 372.640
Diğer Duran Varlıklar
16 112.200 137.513
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 112.200 137.513
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.618.645 186.386.046
TOPLAM VARLIKLAR
398.179.187 371.686.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.011.209 9.726.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.011.209 9.726.191
Banka Kredileri
6 11.011.209 9.726.191
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.816.002 20.815.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.816.002 20.815.668
Banka Kredileri
6 14.570.112 20.815.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 245.890 0
Ticari Borçlar
3.718.840 3.372.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.718.840 3.372.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 230.800.086 205.815.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 230.800.086 205.815.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
110.697 93.671
Diğer Borçlar
8 6.847.736 6.142.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.847.736 6.142.410
Türev Araçlar
21 2.678.348 5.348.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
214.143 291.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
214.143 291.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 421.643 62.396
Kısa Vadeli Karşılıklar
843.812 1.006.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
367.604 327.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 476.208 678.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.786.498 2.764.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.786.498 2.764.894
ARA TOPLAM
274.249.014 255.439.736
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 2.920 4.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.251.934 255.444.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.400.995 35.222.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.400.995 35.222.289
Banka Kredileri
6 31.628.611 35.222.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.772.384 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 14.311.279 13.818.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 14.311.279 13.818.904
Diğer Borçlar
8 3.418.720 2.372.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.418.720 2.372.596
Türev Araçlar
21 8.061.499 7.583.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.747 116.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.747 116.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
509.071 452.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
485.311 448.045
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 23.760 4.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
4.454 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 806.178 185.504
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 3.996 94.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 3.996 94.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.615.939 59.846.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.867.873 315.290.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 31.774.617 29.289.967
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-83.092 -74.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83.092 -74.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-83.092 -74.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-105.589 -370.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.487.884 1.382.776
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.012.543 -535.681
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -580.930 -1.217.928
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.174.568 1.050.078
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.174.568 1.050.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.590.645 19.556.239
Net Dönem Karı veya Zararı
2.899.153 3.830.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.536.697 27.105.829
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.311.314 56.395.796
TOPLAM KAYNAKLAR
398.179.187 371.686.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13.795.004 11.755.194 4.693.456 4.410.668
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31.196.186 26.797.896 9.925.516 9.696.389
Faiz Gelirleri
31.196.186 26.797.896 9.925.516 9.696.389
Satışların Maliyeti
-10.873.364 -9.200.174 -3.695.053 -3.413.296
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-20.959.527 -16.164.952 -6.708.627 -5.948.928
Faiz Giderleri
-20.959.527 -16.164.952 -6.708.627 -5.948.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.921.640 2.555.020 998.403 997.372
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.236.659 10.632.944 3.216.889 3.747.461
BRÜT KAR (ZARAR)
13.158.299 13.187.964 4.215.292 4.744.833
Genel Yönetim Giderleri
-5.658.196 -4.898.831 -1.916.489 -1.591.865
Pazarlama Giderleri
-1.658.905 -1.461.534 -550.190 -512.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-12.305 -10.066 -4.875 -3.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
935.591 1.567.803 331.274 763.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-823.772 -1.064.350 -232.028 -631.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.202.130 535.465 396.463 166.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.142.842 7.856.451 2.239.447 2.935.979
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
112.153 734.748 75.845 4.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-67.517 -8.931 -582 750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.187.478 8.582.268 2.314.710 2.940.769
Finansman Gelirleri
19 74.919 138.101 28.170 130.206
Finansman Giderleri
19 -796.192 -792.860 -209.473 -465.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.466.205 7.927.509 2.133.407 2.605.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.161.421 -1.590.737 -369.895 -532.923
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.285.192 -1.326.369 -721.430 -477.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 123.771 -264.368 351.535 -55.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.304.784 6.336.772 1.763.512 2.072.730
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-84 129 -24 102
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.304.700 6.336.901 1.763.488 2.072.832
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.405.547 2.935.943 810.537 893.560
Ana Ortaklık Payları
2.899.153 3.400.958 952.951 1.179.272
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç- yüz adet adi hisse senedi 1,42000000 1,67000000 0,47000000 0,58000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç- yüz adet adi hisse senedi 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.888.997 9.517.526
Dönem Karı (Zararı)
5.304.700 6.336.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.304.784 6.336.772
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-84 129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.533.731 -8.820.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.040.854 608.895
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.856.913 5.416.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.706 77.378
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.809 2.243
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -4.395 -6.064
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.866.823 5.342.716
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.515 114.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.515 114.579
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.303.135 -5.812.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.519.707 -6.501.515
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.216.572 688.843
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.328 -68.862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-77.555 -9.412.691
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-77.555 -9.412.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.202.130 -535.465
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.202.130 -535.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.161.421 1.590.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.793 -578.564
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.793 -578.564
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-56.525 -144.538
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
66.494 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.660.919 13.378.808
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-4.718.792 2.585.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.205 -632.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.205 -632.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.792.190 -27.009.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.450.627 -4.676.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.450.627 -4.676.243
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-478.015 -1.089.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
496.755 330.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
496.755 330.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
25.833.274 41.568.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.442.286 2.483.116
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.442.286 2.483.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
437.433 -180.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
437.433 -180.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.499.350 10.894.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-66.363 -89.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -543.990 -1.287.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.964.854 60.270
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
182.693 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-998.946 -572.296
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
152.930 738.168
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -714.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.465 965.112
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.465 965.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.243.208 -1.060.072
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.037.199 -832.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-206.009 -228.009
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.003
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-15.678.806
Alınan Temettüler
459.018 453.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.308.256 19.907.868
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.780.902 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.539.276
Kredilerden Nakit Girişleri
21.539.276
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.380.486
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.380.486
Ödenen Temettüler
-708.672 -1.631.408
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-384.113 29.485.664
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.549.965 4.598.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.165.852 34.084.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.654.340 9.975.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.820.192 44.060.193


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.304.700 6.336.901 1.763.488 2.072.832
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.140 9.714 -4.634 3.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
17 -18.825 11.126 -4.423 3.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-1.315 -1.412 -211 -23
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
831.439 -967.292 759.406 -162.540
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
17 235.747 2.183.932 -323.312 1.446.675
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
17 235.747 2.183.932 -323.312 1.446.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
17 1.539.454 -2.399.061 1.607.154 -543.237
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
17 -772.070 165.871 -614.993 -428.827
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
17 -772.070 165.871 -614.993 -428.827
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
17 -30.701 -611.471 95.073 -412.740
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
17 -30.701 -611.471 95.073 -412.740
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-140.991 -306.563 -4.516 -224.411
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
811.299 -957.578 754.772 -158.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.115.999 5.379.323 2.518.260 1.913.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.959.910 2.550.147 1.267.037 958.505
Ana Ortaklık Payları
3.156.089 2.829.176 1.251.223 955.431


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 122.206 1.032.916 0 0 0 16.746.750 3.481.086 20.227.836 26.605.510 25.435.334 52.040.844
Transferler
0 19.837 3.461.249 -3.481.086 -19.837 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.053 3.053 3.053 912.118 -233.163 -233.163 -1.253.790 -1.253.790 -574.835 3.400.958 3.400.958 2.829.176 2.550.147 5.379.323
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 3.400.958 3.400.958 3.400.958 2.935.943 6.336.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.053 3.053 3.053 912.118 -233.163 -233.163 -1.253.790 -1.253.790 -574.835 -571.782 -385.796 -957.578
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -639.523 -639.523 -639.523 -991.885 -1.631.408
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 -16.806 -16.806 -16.806 -71.490 -88.296
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
696 696 696 0 -435 -435 -435 -13.871 15.765 15.765 2.155 2.155
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -72.631 0 -72.631 0 0 0 0 0 -72.631 1.636.778 0 0 -582.871 -582.871 0 0 -1.506.971 -1.506.971 0 0 0 0 0 -453.064 1.038.882 0 0 0 19.567.435 3.400.958 22.968.393 28.780.512 26.922.106 55.702.618
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Transferler
124.490 3.705.845 -3.830.335 -124.490 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.308 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 0 2.899.153 2.899.153 3.156.089 2.959.910 6.115.999
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 2.899.153 2.899.153 2.899.153 2.405.547 5.304.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.308 -8.308 -8.308 105.108 -476.862 -476.862 636.998 636.998 265.244 0 256.936 554.363 811.299
Sermaye Arttırımı
0 1.780.902 1.780.902
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-660.845 -660.845 -660.845 -47.827 -708.672
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-10.594 -10.594 -10.594 -262.117 -272.711
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -83.092 0 -83.092 0 0 0 0 0 -83.092 1.487.884 0 0 -1.012.543 -1.012.543 0 0 -580.930 -580.930 0 0 0 0 0 -105.589 1.174.568 0 0 0 22.590.645 2.899.153 25.489.798 31.774.617 31.536.697 63.311.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796793


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.