KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.05.2019 - 05:58
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29.807.350 23.657.667
Finansal Yatırımlar
17.511.385 15.837.844
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 7.037.953 6.869.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 7.111.655 5.450.262
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 3.361.777 3.518.557
Ticari Alacaklar
2.054.985 2.010.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.054.985 2.010.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 116.719.933 104.749.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 116.719.933 104.749.857
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
33.635.451 26.433.745
Diğer Alacaklar
8 2.704.536 1.784.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.704.536 1.784.144
Türev Araçlar
21 6.082.197 5.147.767
Stoklar
3.206.890 2.944.845
Peşin Ödenmiş Giderler
1.013.630 900.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.013.630 900.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.911 16.167
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.077.496 1.802.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.077.496 1.802.560
ARA TOPLAM
213.834.764 185.286.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 7.714 14.220
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.842.478 185.300.225
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
53.346.311 47.654.602
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 44.617.528 38.909.591
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 8.728.783 8.745.011
Ticari Alacaklar
95.116 126.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.116 126.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 98.818.169 101.849.702
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 98.818.169 101.849.702
Diğer Alacaklar
8 2.686.942 3.054.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.686.942 3.054.550
Türev Araçlar
21 18.393.249 17.540.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 6.560.272 6.756.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
144.875 136.930
Maddi Duran Varlıklar
10 6.755.077 6.626.678
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 264.145 264.940
Binalar
10 1.891.442 1.897.299
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.536.994 2.491.371
Taşıtlar
10 19.544 19.993
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.078.235 1.089.460
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 964.717 863.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.932.748 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.142.646 2.108.876
Şerefiye
13 861.744 849.215
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.280.902 1.259.661
Peşin Ödenmiş Giderler
22.069 20.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.069 20.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 393.910 372.640
Diğer Duran Varlıklar
16 153.997 137.513
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 153.997 137.513
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.445.381 186.386.046
TOPLAM VARLIKLAR
405.287.859 371.686.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 16.670.507 9.726.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 16.670.507 9.726.191
Banka Kredileri
6 16.670.507 9.726.191
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.642.148 20.815.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.642.148 20.815.668
Banka Kredileri
6 20.343.494 20.815.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 298.654 0
Ticari Borçlar
3.687.818 3.372.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.687.818 3.372.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 222.711.914 205.815.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 222.711.914 205.815.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
124.362 93.671
Diğer Borçlar
8 7.142.749 6.142.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.142.749 6.142.410
Türev Araçlar
21 3.931.677 5.348.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
264.766 291.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
264.766 291.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 91.793 62.396
Kısa Vadeli Karşılıklar
927.324 1.006.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
284.919 327.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 642.405 678.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.220.856 2.764.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.220.856 2.764.894
ARA TOPLAM
277.415.914 255.439.736
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 6.204 4.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
277.422.118 255.444.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 34.717.081 35.222.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.717.081 35.222.289
Banka Kredileri
6 33.030.252 35.222.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.686.829 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 20.616.445 13.818.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 20.616.445 13.818.904
Diğer Borçlar
8 4.422.297 2.372.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.422.297 2.372.596
Türev Araçlar
21 8.016.248 7.583.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.399 116.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.399 116.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
489.026 452.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
482.921 448.045
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.105 4.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
8 11.494 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 693.415 185.504
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 69.547 94.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 69.547 94.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.134.952 59.846.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
346.557.070 315.290.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 29.387.392 29.289.967
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.199 -74.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.199 -74.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.199 -74.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-664.160 -370.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.524.672 1.382.776
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -604.967 -535.681
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.583.865 -1.217.928
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.136.788 1.050.078
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.136.788 1.050.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.639.019 19.556.239
Net Dönem Karı veya Zararı
1.057.012 3.830.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.343.397 27.105.829
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.730.789 56.395.796
TOPLAM KAYNAKLAR
405.287.859 371.686.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 4.288.335 3.407.160
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 10.662.441 7.914.655
Faiz Gelirleri
4 10.662.441 7.914.655
Satışların Maliyeti
4 -3.417.461 -2.704.894
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -6.948.161 -4.325.367
Faiz Giderleri
4 -6.948.161 -4.325.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
870.874 702.266
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.714.280 3.589.288
BRÜT KAR (ZARAR)
4.585.154 4.291.554
Genel Yönetim Giderleri
-1.854.245 -1.480.864
Pazarlama Giderleri
-555.272 -464.465
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.678 -2.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
334.346 242.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-291.982 -167.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
384.638 149.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.599.961 2.569.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.550 181.518
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-439 -352
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.621.072 2.750.534
Finansman Gelirleri
19 27.605 6.712
Finansman Giderleri
19 -275.810 -151.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.372.867 2.605.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-444.902 -514.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -106.877 -351.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -338.025 -163.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.927.965 2.091.074
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -22 25
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.927.943 2.091.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
870.931 1.024.711
Ana Ortaklık Payları
1.057.012 1.066.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 5,18000000 5,23000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.071.522 -5.030.047
Dönem Karı (Zararı)
1.927.921 2.091.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.927.943 2.091.099
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22 25
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
371.604 -811.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 334.362 192.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39.248 -8.669
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.894 430
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.694 -5.339
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.660 -3.760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.449.183 601.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
155.393 34.766
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.293.790 566.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.333.466 -760.009
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.242.321 -800.158
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
91.145 40.149
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.177 196.710
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.802.528 -1.233.563
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.802.528 -1.233.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
444.924 514.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.236 -51.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.236 -51.397
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-384.638 -272.861
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 9.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.907.712 -5.483.976
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-6.647.272 -632.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.933 5.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.933 5.626
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-9.384.024 -9.842.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
340.700 -1.244.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
340.700 -1.244.816
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-248.436 -341.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
315.069 -282.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
315.069 -282.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
23.701.982 5.690.662
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.034.508 1.452.321
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.034.508 1.452.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.882 -288.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-159.882 -288.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.207.237 -4.204.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.510 -22.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -107.205 -802.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.434.725 4.462.706
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 738.168
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -714.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.053 157.283
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.053 157.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -263.215 -291.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-193.995 -239.124
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.220 -52.582
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.178.462
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-7.389.910
Alınan Temettüler
174.347 394.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.895.478 47.429
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.780.902 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.133.543 1.046.471
Kredilerden Nakit Girişleri
4.133.543 1.046.471
Ödenen Temettüler
-18.967 -999.042
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.532.275 -519.912
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.837.539 457.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.694.736 -62.289
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.654.340 9.975.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.349.076 9.913.256


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.927.943 2.091.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -12.394 7.712
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-12.212 8.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-182 -529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-588.151 42.858
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
20 319.920 292.709
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
20 319.920 292.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-806.968 -312.837
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
69.424 147.297
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
69.424 147.297
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-67.068 -88.459
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-67.068 -88.459
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-103.459 4.148
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 -600.545 50.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.327.398 2.141.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
569.128 1.056.073
Ana Ortaklık Payları
758.270 1.085.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 57.591 57.591 -48.749 -48.749 8.842 20.888 29.730
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 57.591 57.591 -48.749 -48.749 8.842 20.888 29.730
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.741.870 3.481.086 20.222.956 26.600.630 25.427.039 52.027.669
Transferler
0 20.845 3.460.241 -3.481.086 -20.845 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.588 3.588 3.588 122.705 17.756 17.756 -124.841 -124.841 15.620 1.066.388 1.066.388 1.085.596 1.056.073 2.141.669
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.066.388 1.066.388 1.066.388 1.024.711 2.091.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.588 3.588 3.588 122.705 17.756 17.756 -124.841 -124.841 15.620 19.208 31.362 50.570
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -639.523 -639.523 -639.523 -999.042 -1.638.565
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
696 696 696 0 -435 -435 -435 -13.919 15.765 15.765 2.107 2.107
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -72.096 0 -72.096 0 0 0 0 0 -72.096 847.365 0 0 -331.952 -331.952 0 0 -378.022 -378.022 0 0 0 0 0 79.800 1.039.842 0 0 0 19.578.353 1.066.388 20.644.741 27.048.810 25.484.070 52.532.880
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Transferler
86.710 3.743.625 -3.830.335 -86.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.415 -5.415 -5.415 141.896 -69.286 -69.286 -365.937 -365.937 -293.327 0 1.057.012 1.057.012 758.270 569.128 1.327.398
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 1.057.012 1.057.012 1.057.012 870.931 1.927.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.415 -5.415 -5.415 141.896 -69.286 -69.286 -365.937 -365.937 -293.327 0 -298.742 -301.803 -600.545
Sermaye Arttırımı
0 1.780.902 1.780.902
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-660.845 -660.845 -660.845 -112.462 -773.307
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -80.199 0 -80.199 0 0 0 0 0 -80.199 1.524.672 0 0 -604.967 -604.967 0 0 -1.583.865 -1.583.865 0 0 0 0 0 -293.327 1.136.788 0 0 0 22.639.019 1.057.012 23.696.031 29.387.392 29.343.397 58.730.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762784


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.