KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

15.08.2018 - 06:07

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.149.671 -414.552
Dönem Karı (Zararı)
4.264.069 3.336.509
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.264.042 3.340.262
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 -3.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.242.990 1.198.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 394.659 314.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.119 -14.873
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.998 -1.111
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.811 -15.300
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 -5.068 1.538
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.346.963 920.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
79.821 42.561
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.267.142 878.239
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.345.555 -999.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.576.338 -1.085.569
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
230.783 85.666
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
499.363 165.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.145.123 99.627
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.145.123 99.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-369.220 -71.181
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-369.220 -71.181
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.057.814 818.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-584.361 -31.271
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-584.361 -31.271
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-144.538 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.111 -2.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.841.530 -4.139.532
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-8.971.071 -3.133.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.391 -262.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-245.391 -262.551
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-12.407.479 -11.815.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-882.866 -1.054.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-882.866 -1.054.744
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-678.486 -275.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.718 -156.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.718 -156.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8.253.099 10.850.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.433.765 1.739.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.433.765 1.739.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.383 -30.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-307.383 -30.872
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.820.451 395.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-59.775 -33.410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.269.445 -776.724
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.308.091 -3.047.324
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
17.976
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-88.297
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
738.168 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-714.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
958.948 70.590
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
958.948 70.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -636.140 -498.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-497.580 -432.945
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.560 -65.451
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.634.675
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-2.937.173
Alınan Temettüler
414.737 299.679
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.765.138 1.988.810
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.396.546 3.051.468
Kredilerden Nakit Girişleri
12.396.546 3.051.468
Ödenen Temettüler
-1.631.408 -1.062.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
923.558 -1.473.066
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.083.712 457.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.007.270 -1.015.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.975.545 7.235.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.982.815 6.220.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18.033.223 14.519.064
Finansal Yatırımlar
9.843.224 8.832.334
Vadeli Mevduatlar
4.d 8.736 8.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.a 153.910 39.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.b 6.206.574 4.190.446
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.c 3.474.004 4.593.808
Ticari Alacaklar
2.061.290 1.881.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.061.290 1.881.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 103.105.694 97.520.756
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 103.105.694 97.520.756
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
40.531.922 33.055.479
Diğer Alacaklar
6 3.061.597 2.464.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.061.597 2.464.026
Türev Araçlar
18 4.080.918 1.812.017
Stoklar
2.997.669 2.312.094
Peşin Ödenmiş Giderler
1.034.433 749.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.034.433 749.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.403 9.093
Diğer Dönen Varlıklar
13 399.308 370.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 399.308 370.559
ARA TOPLAM
185.152.681 163.526.524
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 24.051 21.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.176.732 163.547.705
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47.416.618 52.944.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.b 39.640.010 38.655.381
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.c 7.776.608 14.289.345
Ticari Alacaklar
126.669 121.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.669 121.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 120.092.395 114.186.246
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 120.092.395 114.186.246
Diğer Alacaklar
974.456 998.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
974.456 998.184
Türev Araçlar
18 15.102.639 7.698.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 6.420.671 6.439.214
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
118.592 282.506
Maddi Duran Varlıklar
8 5.747.661 5.529.745
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 256.598 314.355
Binalar
8 1.675.248 1.711.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 2.166.390 1.916.655
Taşıtlar
8 16.918 15.500
Mobilya ve Demirbaşlar
8 927.225 926.672
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 705.282 644.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.732.276 1.690.195
Şerefiye
10 873.097 873.097
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 859.179 817.098
Peşin Ödenmiş Giderler
20.601 23.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.601 23.098
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 899.289 552.671
Diğer Duran Varlıklar
13 123.054 119.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 123.054 119.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.774.921 190.587.046
TOPLAM VARLIKLAR
383.951.653 354.134.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.789.807 13.917.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.789.807 13.917.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.988.580 16.018.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.988.580 16.018.279
Ticari Borçlar
2.846.631 2.882.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.846.631 2.882.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
212.847.398 204.692.399
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 212.847.398 204.692.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
128.071 75.997
Diğer Borçlar
6 6.976.583 5.401.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.976.583 5.401.108
Türev Araçlar
18 5.101.759 2.138.123
Ertelenmiş Gelirler
207.832 217.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
207.832 217.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 503.805 802.451
Kısa Vadeli Karşılıklar
686.341 651.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
271.615 318.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 414.726 332.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 632.478 665.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 632.478 665.662
ARA TOPLAM
263.709.285 247.462.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
15 5.656 5.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.714.941 247.467.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 34.183.873 25.322.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 34.183.873 25.322.315
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 23.940.628 23.664.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 23.940.628 23.664.909
Diğer Borçlar
6 1.235.841 1.541.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.235.841 1.541.534
Türev Araçlar
18 6.263.409 3.375.454
Ertelenmiş Gelirler
161.188 143.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
161.188 143.793
Uzun Vadeli Karşılıklar
434.232 416.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
428.971 412.364
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.261 4.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 165.123 149.352
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 63.783 55.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 63.783 55.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.448.077 54.669.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
330.163.018 302.136.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.825.034 26.591.788
Ödenmiş Sermaye
14 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -73.313 -76.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -73.313 -76.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -73.313 -76.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.541 64.615
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 1.057.062 724.660
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -262.963 -349.708
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -262.963 -349.708
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -1.022.640 -310.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 -1.022.640 -310.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.038.960 1.032.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.567.310 16.790.619
Net Dönem Karı veya Zararı
2.221.686 3.481.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.963.601 25.406.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.788.635 51.997.939
TOPLAM KAYNAKLAR
383.951.653 354.134.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 7.344.526 6.361.439 3.937.366 3.409.680
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3 17.101.507 12.811.552 9.186.852 6.663.284
Faiz Gelirleri
3 17.101.507 12.811.552 9.186.852 6.663.284
Satışların Maliyeti
3 -5.786.878 -5.015.492 -3.081.984 -2.708.670
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
3 -10.216.024 -6.693.457 -5.890.657 -3.534.016
Faiz Giderleri
3 -10.216.024 -6.693.457 -5.890.657 -3.534.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.557.648 1.345.947 855.382 701.010
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.885.483 6.118.095 3.296.195 3.129.268
BRÜT KAR (ZARAR)
8.443.131 7.464.042 4.151.577 3.830.278
Genel Yönetim Giderleri
-3.306.966 -2.535.497 -1.826.102 -1.283.659
Pazarlama Giderleri
-949.387 -821.531 -484.922 -413.401
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.985 -4.596 -4.556 -3.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
804.097 418.700 561.313 146.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-432.638 -278.743 -265.553 -114.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 369.220 71.181 219.347 117.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.920.472 4.313.556 2.351.104 2.279.065
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
730.708 36.985 549.190 9.317
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.681 -646 -9.329 -249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.641.499 4.349.895 2.890.965 2.288.133
Finansman Gelirleri
16 7.895 113.739 1.183 57.924
Finansman Giderleri
16 -327.538 -304.974 -176.135 -157.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.321.856 4.158.660 2.716.013 2.188.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.057.814 -818.398 -543.045 -420.652
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-848.845 -800.887 -497.162 -330.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-208.969 -17.511 -45.883 -90.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.264.042 3.340.262 2.172.968 1.767.552
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -3.753 2 -3.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.264.069 3.336.509 2.172.970 1.763.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.042.383 1.876.939 1.017.672 973.631
Ana Ortaklık Payları
2.221.686 1.459.570 1.155.298 790.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 10,90000000 7,16000000 5,67000000 3,89000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,02000000 0,00000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.264.069 3.336.509 2.172.970 1.763.799
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 6.070 -1.454 -1.642 -2.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
7.459 -3.180 -782 -1.843
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-1.389 1.726 -860 -158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-804.752 861.786 -847.610 210.017
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
17 737.257 160.744 444.548 20.532
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
17 737.257 160.744 444.548 20.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-1.855.824 746.345 -1.542.987 176.731
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
594.698 -22.029 447.401 -29.782
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
594.698 -22.029 447.401 -29.782
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-198.731 -77.747 -110.272 -37.633
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-198.731 -77.747 -110.272 -37.633
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-82.152 54.473 -86.300 80.169
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 -798.682 860.332 -849.252 208.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.465.387 4.196.841 1.323.718 1.971.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.591.642 2.353.875 535.569 1.046.074
Ana Ortaklık Payları
1.873.745 1.842.966 788.149 925.741


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -59.814 0 -59.814 0 0 0 0 0 -59.814 499.438 0 0 -323.312 -323.312 0 0 -444.676 -444.676 0 0 0 0 0 -268.550 929.750 0 0 0 14.585.848 2.660.131 17.245.979 23.146.297 21.661.046 44.807.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 102.140 2.557.991 -2.660.131 -102.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179 -179 -179 67.757 7.390 7.390 308.428 308.428 383.575 1.459.570 1.459.570 1.842.966 2.353.875 4.196.841
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.459.570 1.459.570 1.459.570 1.876.939 3.336.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-179 -179 -179 67.757 7.390 7.390 308.428 308.428 383.575 383.396 476.936 860.332
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -424.918 -424.918 -424.918 -637.740 -1.062.658
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -59.993 0 -59.993 0 0 0 0 0 -59.993 567.195 0 0 -315.922 -315.922 0 0 -136.248 -136.248 0 0 0 0 0 115.025 1.031.890 0 0 0 16.718.921 1.459.570 18.178.491 24.564.345 23.377.181 47.941.526
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 122.206 1.032.916 0 0 0 16.746.750 3.481.086 20.227.836 26.605.510 25.435.334 52.040.844
Transferler
19.962 3.461.124 -3.481.086 -19.962
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71 2.371 2.371 332.402 86.745 86.745 -769.459 -769.459 -350.312 0 2.221.686 2.221.686 1.873.745 1.591.642 3.465.387
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 2.221.686 2.221.686 2.221.686 2.042.383 4.264.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.371 2.371 2.371 332.402 86.745 86.745 -769.459 -769.459 -350.312 0 -347.941 -450.741 -798.682
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-639.523 -639.523 -639.523 -991.885 -1.631.408
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -16.806 -16.806 -16.806 -71.490 -88.296
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
696 696 696 -435 -435 -435 -13.918 15.765 15.765 2.108 2.108
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -73.313 0 -73.313 0 0 0 0 0 -73.313 1.057.062 0 0 -262.963 -262.963 0 0 -1.022.640 -1.022.640 0 0 0 0 0 -228.541 1.038.960 0 0 0 19.567.310 2.221.686 21.788.996 27.825.034 25.963.601 53.788.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703763


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.