KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:11
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 8.901 4.943.555 967.231 20.493.569 4.157.643 54.170.899 79.135 54.250.034
Diğer Düzeltmeler
617.944 617.944 617.944
Transferler
4.157.643 -4.157.643
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
145.337 36.808 -80.699 -80.699
Dönem Karı (Zararı)
36.808 -83.638 -83.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
145.337 145.337 2.939 2.939
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 154.238 5.561.499 967.231 24.651.212 36.808 54.970.988 -1.564 54.969.424
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Transferler
2.199.306 -2.199.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.131 1.774.441 1.780.572 150.904 1.931.476
Dönem Karı (Zararı)
1.774.441 1.774.441 150.904 1.925.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.131 6.131 6.131
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 57.664 8.109.894 1.399.707 26.374.769 1.774.441 61.316.475 -699.585 60.616.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.856.523 -1.451.478
Dönem Karı (Zararı)
1.925.345 -46.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-603.455 344.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
413.122 339.963
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.603 563.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -18.603 563.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-357.757 134.445
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 501.210 581.907
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -858.967 -447.462
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -640.217 -693.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.178.413 -409.618
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 51.291 -3.678.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -841.409 4.128.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.008.418 188.232
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.140.289 780.889
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.247.568 -1.836.403
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -507.716 -697.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 277.933 325.394
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.203 135.663
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-30.612 -60.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 304.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.856.523 -111.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.339.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-632.627 -267.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-632.627 -267.568
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -563.373 -267.568
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -69.254 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.112 -245.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.243 -245.256
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -97.243 -245.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.2.1 6.131 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.580.262 -1.964.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.580.262 -1.964.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.140.988 15.123.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.560.726 13.159.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.560.726 6.140.988
Finansal Yatırımlar
5 85 51.376
Ticari Alacaklar
8.713.465 8.373.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 846.607 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.866.858 6.993.774
Diğer Alacaklar
13.992.373 10.858.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.922.850 10.074.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.069.523 783.855
Stoklar
1.730.570 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
1.426.522 868.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 237.159 220.814
Diğer Dönen Varlıklar
2.332.917 2.480.560
ARA TOPLAM
31.993.817 32.864.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.993.817 32.864.428
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.925 2.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 18.543.942 18.600.000
Maddi Duran Varlıklar
11 11.444.129 11.166.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.715.703 1.717.613
Şerefiye
1.030.700 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 685.003 686.913
Peşin Ödenmiş Giderler
689.479 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.958.061 1.289.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.359.239 32.775.928
TOPLAM VARLIKLAR
66.353.056 65.640.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 539.310 636.553
Ticari Borçlar
3.893.328 5.260.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.893.328 4.903.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 627.131 349.198
Diğer Borçlar
155.145 167.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.781 64.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.635 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
147.694 147.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 105.584 105.584
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 42.110 42.110
ARA TOPLAM
5.425.024 6.625.197
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.425.024 6.625.197
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
311.142 329.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 311.142 329.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.142 329.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.736.166 6.954.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.316.475 59.535.903
Ödenmiş Sermaye
16 23.600.000 23.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.167.558 8.161.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.167.558 8.161.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.2.1 57.664 51.533
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.2.1 8.109.894 8.109.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.3 1.399.707 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.4 26.374.769 24.175.463
Net Dönem Karı veya Zararı
1.774.441 2.199.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.5 -699.585 -850.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.616.890 58.685.414
TOPLAM KAYNAKLAR
66.353.056 65.640.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.582.557 5.424.025
Satışların Maliyeti
17 -3.746.511 -3.928.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.836.046 1.495.292
BRÜT KAR (ZARAR)
1.836.046 1.495.292
Genel Yönetim Giderleri
-874.159 -997.617
Pazarlama Giderleri
-683.711 -977.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-732.349 -855.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.720.390 1.412.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.971.790 -1.391.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
294.427 -1.314.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.259.969 715.971
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.227.294 -62.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.327.102 -661.432
Finansman Gelirleri
156.131 279.511
Finansman Giderleri
-199.638 -352.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.283.595 -734.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
641.750 687.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -28.635 -84.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 670.385 772.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.925.345 -46.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.925.345 -46.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 150.904 -83.638
Ana Ortaklık Payları
1.774.441 36.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.131 148.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.2.1 7.664 185.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.533 -37.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.533 -37.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.131 148.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.931.476 101.446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 150.895 -80.699
Ana Ortaklık Payları
1.780.581 182.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763001


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2713 Değişim: 1,06%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7049 Değişim: 0,48%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
499,16 Değişim: -0,50%
Düşük 495,80 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.