KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2019 - 18:11
KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 14.008.562 9.873.013
Satışların Maliyeti
4 -11.801.581 -8.121.488
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.206.981 1.751.525
BRÜT KAR (ZARAR)
2.206.981 1.751.525
Genel Yönetim Giderleri
16 -512.031 -413.965
Pazarlama Giderleri
16 -30.037 -18.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.654.761 1.961.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.277.331 -500.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.042.343 2.779.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
131.981 157.855
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.170 -3.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 291.726 122.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.459.880 3.056.622
Finansman Gelirleri
18 407.429 493.129
Finansman Giderleri
18 -1.625.931 -1.448.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.241.378 2.101.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-298.930 -272.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -220.122 -59.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -78.808 -213.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
942.448 1.828.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
942.448 1.828.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.688 264.280
Ana Ortaklık Payları
897.760 1.563.744
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
388.075 1.054.231
Dönem Karı (Zararı)
942.448 1.828.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.131.261 68.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
247.994 140.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.741 3.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
279.478 -795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 436.656 243.985
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
400.725 901.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 18 -113.996 -1.220.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -291.726 -122.843
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 298.930 272.978
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -15.104
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.126 571
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-100.086 -116.891
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.329 -19.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.440.334 -785.328
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
95.358 -15.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
119.976 109.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-582.309 130.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.895.445 -413.865
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-364.446 -169.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-233.879 -184.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
392.984 -5.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.040 9.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
383.639 125.193
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
617.748 -372.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
633.375 1.111.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.561 -8.855
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-233.739 -48.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.273.733 -1.770.142
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -209.038
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-70.464 -112.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.327 26.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.050 -119.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -403.500 -1.309.855
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-830.664 -117.307
Alınan Temettüler
16.217 12.316
Alınan Faiz
114.038 61.669
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.637 -3.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.185.447 -54.532
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.056.472 2.754.576
Kredilerden Nakit Girişleri
4.056.472 2.754.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.228.753 -2.259.006
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.064.450 -2.247.561
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-164.303 -11.445
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
141.407 19.188
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-46.738 -1.629
Ödenen Temettüler
-206.575 -209.096
Ödenen Faiz
-530.546 -360.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
180 2.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.789 -770.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.875 145.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
332.664 -624.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.487.366 3.607.650
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.820.030 2.982.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.820.030 4.487.366
Finansal Yatırımlar
23 1.095.192 312.606
Ticari Alacaklar
4.603.581 4.100.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21 307.643 357.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.295.938 3.742.360
Diğer Alacaklar
839.023 593.997
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21 401.394 316.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 437.629 277.124
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 4.680.162 2.512.651
Türev Araçlar
201.195 180.479
Stoklar
8 4.487.163 3.449.872
Peşin Ödenmiş Giderler
2.573.932 1.972.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 105.484 117.811
Diğer Dönen Varlıklar
14 894.318 580.357
ARA TOPLAM
24.300.080 18.307.568
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
120.310 36.204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.420.390 18.343.772
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23 495.853 359.640
Ticari Alacaklar
7.923 4.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.923 4.613
Diğer Alacaklar
697.307 586.068
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21 462.087 460.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 235.220 125.681
Türev Araçlar
3.114 16.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 5.017.114 4.596.066
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.947.540 16.619.501
Maddi Duran Varlıklar
12 3.079.969 2.589.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
384.642 356.161
Şerefiye
24 133.170 122.544
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
251.472 233.617
Peşin Ödenmiş Giderler
23.900 38.693
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.900 38.693
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 549.227 398.300
Diğer Duran Varlıklar
14 733.677 618.093
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
733.677 618.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.940.266 26.184.007
TOPLAM VARLIKLAR
53.360.656 44.527.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.766.259 348.686
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.871.361 2.766.419
Ticari Borçlar
3.736.566 2.782.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 131.972 62.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.604.594 2.719.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
340.883 261.238
Diğer Borçlar
1.012.303 736.890
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 166.052 82.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
846.251 654.625
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 1.823.269 1.847.183
Türev Araçlar
8.637 44.295
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.005.977 6.347.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 51.738 65.863
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.130.395 686.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
110.795 89.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.019.600 597.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 489.946 387.419
ARA TOPLAM
22.237.334 16.274.924
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
129.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.366.488 16.274.924
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 12.041.793 10.492.499
Ticari Borçlar
104.991 153.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
104.991 153.926
Diğer Borçlar
782.536 936.522
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 680.817 558.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
101.719 378.482
Türev Araçlar
73.334 25.942
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
348.950 281.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
90.067 71.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
51.417 44.294
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
38.650 26.788
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.424.289 2.125.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.865.960 14.087.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.232.448 30.362.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.168.135 12.236.863
Ödenmiş Sermaye
15 1.160.950 1.160.950
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 590.500 590.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
558.587 525.800
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
130.991 99.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
427.596 426.151
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
432.146 426.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.550 -715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.062.333 827.511
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.243.431 982.136
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-172.749 -136.119
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-8.349 -18.506
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 391.715 406.399
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.506.290 6.298.378
Net Dönem Karı veya Zararı
897.760 2.427.325
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.960.073 1.928.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.128.208 14.165.410
TOPLAM KAYNAKLAR
53.360.656 44.527.779


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.160.950 590.500 67.070 -506 111.404 557.481 -55.087 360.274 3.494.673 787.250 7.074.009 1.562.368 8.636.377
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-16.644 -16.644 -16.644
Transferler
45.758 741.492 -787.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 45.812 317.448 -9.404 1.563.744 1.917.621 267.473 2.185.094
Dönem Karı (Zararı)
1.563.744 1.563.744 264.280 1.828.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 45.812 317.448 -9.404 353.877 3.193 357.070
Kar Payları
-1.983 -198.017 -200.000 -9.096 -209.096
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-339 1.088 -50.258 -49.509 -62.668 -112.177
Dönem Sonu Bakiyeler
1.160.950 590.500 66.752 -506 157.216 874.929 -64.491 405.137 3.971.246 1.563.744 8.725.477 1.758.077 10.483.554
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.160.950 590.500 426.866 -715 99.649 982.136 -136.119 -18.506 406.399 6.298.378 2.427.325 12.236.863 1.928.547 14.165.410
Transferler
-14.684 2.442.009 -2.427.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.280 -3.835 31.342 261.295 -36.630 10.157 897.760 1.165.369 50.338 1.215.707
Dönem Karı (Zararı)
897.760 897.760 44.688 942.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.280 -3.835 31.342 261.295 -36.630 10.157 267.609 5.650 273.259
Kar Payları
-200.000 -200.000 -6.575 -206.575
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-34.097 -34.097 -12.237 -46.334
Dönem Sonu Bakiyeler
1.160.950 590.500 432.146 -4.550 130.991 1.243.431 -172.749 -8.349 391.715 8.506.290 897.760 13.168.135 1.960.073 15.128.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
942.448 1.828.024
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.787 45.837
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.336 25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.113 5
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38.211 54.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.647 -9.167
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -1.056 -4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 1.278 -1
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -6.869 -9.162
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
240.472 311.233
Yabancı Para Çevrim Farkları
267.908 320.840
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.543 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.919 -12.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.940 2.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -3.386 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 7.326 2.710
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.259 357.070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.215.707 2.185.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.338 267.473
Ana Ortaklık Payları
1.165.369 1.917.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782643


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0935 Değişim: 0,12%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5721 Değişim: 0,21%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5747
Açılış: 9,5522
496,38 Değişim: 0,39%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 496,50
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.