KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2019 - 20:07
KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 21 23.825.682 15.379.851
Satışların Maliyeti
5 21 -20.067.095 -13.595.883
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.758.587 1.783.968
BRÜT KAR (ZARAR)
3.758.587 1.783.968
Genel Yönetim Giderleri
23 -805.069 -641.091
Pazarlama Giderleri
23 -49.957 -30.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.272.879 1.450.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -869.776 -689.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.306.664 1.872.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 208.923 105.376
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -17.252 -158.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 576.362 256.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.074.697 2.075.938
Finansman Gelirleri
1.590.999 265.181
Finansman Giderleri
25 -4.195.286 -996.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.470.410 1.344.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-685.856 -295.826
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -216.552 -132.190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -469.304 -163.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.784.554 1.048.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.784.554 1.048.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
357.229 261.070
Ana Ortaklık Payları
2.427.325 787.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.160.950 590.500 -344 65.530 187.845 113.722 -14.032 287.888 3.276.042 366.581 6.034.682 1.299.663 7.334.345
Transferler
72.352 294.229 -366.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162 1.540 1.114.891 264.271 1.379.162
Dönem Karı (Zararı)
787.250 261.070 1.048.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162 1.540 369.636 -2.318 -41.055 787.250 327.641 3.201 330.842
Kar Payları
-105.000 -105.000 -16.560 -121.560
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.473 1.473 1.473
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
27.963 14.994 42.957
Dönem Sonu Bakiyeler
1.160.950 590.500 -506 67.070 557.481 111.404 -55.087 360.274 3.494.673 787.250 7.074.009 1.562.368 8.636.377
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.160.950 590.500 -506 67.070 0 557.481 0 -55.087 111.404 360.274 3.494.673 787.250 7.074.009 1.562.368 8.636.377
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
111.404 -24.012 -111.404 2.359.786 2.335.774 72.788 2.408.562
Transferler
44.419 742.831 -787.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-209 356.198 3.120.688 355.938 3.476.626
Dönem Karı (Zararı)
2.427.325 2.427.325 357.229 2.784.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-209 356.198 424.655 -11.755 -57.020 -18.506 693.363 -1.291 692.072
Kar Payları
-200.000 -200.000 -10.129 -210.129
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.598
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.706 -94.338 -89.034 -52.418 -141.452
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.574 -4.574 0 -4.574
Dönem Sonu Bakiyeler
1.160.950 590.500 -715 426.866 982.136 99.649 -136.119 -18.506 406.399 6.298.378 2.427.325 12.236.863 1.928.547 14.165.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.432.760 1.597.044
Dönem Karı (Zararı)
2.784.554 1.048.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.029.137 387.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 313.737 245.901
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
62.629 70.574
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 62.629 1.976
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 390
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 68.208
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.454 51.395
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
4 -576.362 -256.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
542.705 379.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 25 542.705 379.798
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.109.742 336.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.952.402 -822.460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.819.434 -796.627
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-21.420
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -132.968 -4.413
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 685.856 295.826
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -3.039 21.722
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -114.629 -42.562
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-83.554 107.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.247 321.170
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-83.370 22.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-793.286 -297.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.823 -160.107
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.033.708 -243.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-530.987 -354.312
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
358.586 -399.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.227.104 1.153.897
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
545.675 343.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
498.708 255.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
498.708 255.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.694.444 1.757.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-37.713 -13.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-223.971 -146.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.480.305 -1.847.084
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
36 708 12.564
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-6.098 -257.760
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
36 0 66.103
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-155.560 -111.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 13 67.576 48.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 13 -511.854 -440.197
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.967.053 -1.079.975
Alınan Temettüler
23.254 11.754
Alınan Faiz
178.565 101.021
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-109.843 -197.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-477.274 829.737
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.381 -2.894
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 4.643.861 5.544.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -3.799.569 -4.210.955
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
95.286 111.907
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -28.051 -9.877
Ödenen Temettüler
20 -210.129 -121.560
Ödenen Faiz
-794.542 -398.925
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-263.749 -82.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
475.181 579.697
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
404.535 233.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
879.716 813.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 3.607.650 2.794.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 4.487.366 3.607.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.784.554 1.048.320
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
340.662 -218
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
440.802 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -281 -273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-22.246 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
32 -22.246 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.613 55
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -88.160 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 56 55
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
29 10.491 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
351.410 331.060
Yabancı Para Çevrim Farkları
428.546 390.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.726 -28.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-23.726 -28.426
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.446 -52.924
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-59.446 -52.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.036 22.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
5.220 11.518
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
816 10.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
692.072 330.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.476.626 1.379.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
355.938 264.271
Ana Ortaklık Payları
3.120.688 1.114.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
38 4.487.366 3.607.650
Finansal Yatırımlar
32 312.606 90.087
Ticari Alacaklar
4.100.186 2.718.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7 357.826 261.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.742.360 2.456.995
Diğer Alacaklar
593.997 514.805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8 316.873 186.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 277.124 327.893
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
22 2.512.651 2.602.482
Türev Araçlar
31 180.479 221
Stoklar
9 3.449.872 2.362.124
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.972.243 2.014.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 117.811 41.999
Diğer Dönen Varlıklar
19 580.357 701.820
ARA TOPLAM
18.307.568 14.654.208
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
28 36.204 75.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.343.772 14.729.698
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
32 359.640 349.641
Ticari Alacaklar
4.613 3.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.613 3.995
Diğer Alacaklar
586.068 279.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8 460.387 219.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 125.681 59.480
Türev Araçlar
31 16.953 11.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.596.066 2.134.533
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 16.619.501 10.339.077
Maddi Duran Varlıklar
12 2.589.919 1.739.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
356.161 260.003
Şerefiye
14 122.544 87.649
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 233.617 172.354
Peşin Ödenmiş Giderler
10 38.693 6.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 398.300 155.703
Diğer Duran Varlıklar
19 618.093 433.292
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.184.007 15.713.462
TOPLAM VARLIKLAR
44.527.779 30.443.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32 348.686 1.081.354
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32 2.766.419 1.711.719
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 799
Ticari Borçlar
2.782.914 2.785.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7 62.919 261.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.719.995 2.524.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 261.238 172.764
Diğer Borçlar
653.606 450.399
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8 82.265 100.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 571.341 350.118
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
22 1.847.183 1.339.159
Türev Araçlar
31 44.295 12.687
Ertelenmiş Gelirler
10 6.347.044 5.379.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 65.863 33.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
770.257 426.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 89.235 79.155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 681.022 347.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 387.419 230.471
ARA TOPLAM
16.274.924 13.625.115
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
28 0 55.035
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.274.924 13.680.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32 10.492.499 6.102.893
Ticari Borçlar
153.926 148.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 153.926 148.500
Diğer Borçlar
936.522 458.106
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8 558.040 324.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 378.482 134.072
Türev Araçlar
31 25.942 7.101
Ertelenmiş Gelirler
10 281.747 227.175
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.082 48.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 44.294 38.188
Genel Karşılıklar
15 26.788 10.697
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 2.125.727 1.133.973
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.087.445 8.126.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.362.369 21.806.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.236.863 7.074.009
Ödenmiş Sermaye
20 1.160.950 1.160.950
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 590.500 590.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
525.800 66.564
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
426.151 66.564
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 426.866 67.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -715 -506
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
99.649 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
827.511 613.798
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 982.136 557.481
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-136.119 -55.087
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-18.506 111.404
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 -18.506 111.404
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 406.399 360.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.298.378 3.494.673
Net Dönem Karı veya Zararı
2.427.325 787.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.928.547 1.562.368
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.165.410 8.636.377
TOPLAM KAYNAKLAR
44.527.779 30.443.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746040


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.