KAP ***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 20:08

***RNHOL*** RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 9.873.013 6.299.485
Satışların Maliyeti
4 -8.121.488 -5.760.549
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.751.525 538.936
BRÜT KAR (ZARAR)
1.751.525 538.936
Genel Yönetim Giderleri
16 -413.965 -304.352
Pazarlama Giderleri
16 -18.818 -12.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.961.151 485.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -500.273 -319.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.779.620 388.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
157.855 12.806
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.696 -8.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 122.843 118.498
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.056.622 511.809
Finansman Gelirleri
18 493.129 145.708
Finansman Giderleri
18 -1.448.749 -388.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.101.002 268.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-272.978 -63.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -59.397 -44.991
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -213.581 -18.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.828.024 204.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.828.024 204.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
264.280 64.556
Ana Ortaklık Payları
1.563.744 140.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.160.950 590.500 -344 65.530 187.845 113.722 -14.032 287.888 3.276.042 366.581 6.034.682 1.299.663 7.334.345
Transferler
76.100 290.481 -366.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.432 -22.479 497 140.308 199.258 55.801 255.059
Dönem Karı (Zararı)
140.308 64.556 204.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.432 -22.479 497 140.308 58.950 -8.755 50.195
Sermaye Arttırımı
2.117 2.117
Kar Payları
-105.000 -105.000 -16.319 -121.319
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
25 757 757 -2.801 -2.044
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.079 -2.079 -2.079
Dönem Sonu Bakiyeler
1.160.950 590.500 -344 65.530 269.277 90.743 -13.535 363.988 3.460.201 140.308 6.127.618 1.338.461 7.466.079
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.160.950 590.500 -506 67.070 557.481 111.404 -55.087 360.274 3.494.673 787.250 7.074.009 1.562.368 8.636.377
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-16.644 -16.644 -16.644
Transferler
45.758 741.492 -787.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 317.448 45.812 -9.404 1.563.744 1.917.621 267.473 2.185.094
Dönem Karı (Zararı)
1.563.744 1.563.744 264.280 1.828.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 317.448 45.812 -9.404 353.877 3.193 357.070
Kar Payları
-1.983 -198.017 -200.000 -9.096 -209.096
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-339 1.088 -50.258 -49.509 -62.668 -112.177
Dönem Sonu Bakiyeler
1.160.950 590.500 -506 66.752 874.929 157.216 -64.491 405.137 3.971.246 1.563.744 8.725.477 1.758.077 10.483.554


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.054.231 199.389
Dönem Karı (Zararı)
1.828.024 204.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.448 12.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
140.319 121.560
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.978 -472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.978 -472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-795 -94.463
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
228.881 145.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17,18 228.881 145.353
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
901.888 63.968
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17,18 -1.220.330 -166.040
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -122.843 -118.498
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -122.843 -118.498
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 272.978 63.987
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
571 4.123
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
571
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -116.891 1.740
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.308 -9.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-785.328 80.697
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.186 27.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
109.559 -283.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130.656 264.863
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.850 -232.873
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-184.085 -345.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.165 748.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.762 15.848
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-413.865 -362.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.193 107.263
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-372.347 141.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.111.144 297.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.855 -5.403
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-48.058 -92.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.657.965 -741.943
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
25 0 20
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-209.038 -89.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.990 16.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.486 -346.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.309.855 -284.469
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.307 0
Alınan Temettüler
12.316 9.316
Alınan Faiz
61.669 26.730
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.254 -73.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.709 127.482
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.992
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.992
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-112.177
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.177
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.754.576 1.798.601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.247.561 -1.363.077
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19.188 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-19.931
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.445 -56
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.629 0
Ödenen Temettüler
-209.096 -121.319
Ödenen Faiz
-360.651 -202.691
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.086 33.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-770.443 -415.072
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
145.453 64.213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.990 -350.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.607.650 2.794.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.982.660 2.443.222


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.828.024 204.864
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.837 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
54.999 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.167 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-9.166 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
311.233 50.195
Yabancı Para Çevrim Farkları
320.840 89.659
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
320.840 89.659
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -54.529
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 -54.529
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.317 621
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 621
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
19 -12.317 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.710 14.444
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 14.568
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.710 -124
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
357.070 50.195
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.185.094 255.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
267.473 55.801
Ana Ortaklık Payları
1.917.621 199.258


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.982.660 3.607.650
Finansal Yatırımlar
265.622 90.087
Ticari Alacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8932 Değişim: -0,40%
Düşük 5,8709 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5307 Değişim: 0,01%
Düşük 6,4922 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
282,09 Değişim: 0,16%
Düşük 280,17 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.