KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 11:00
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.253 3.420.733 3.418.498 3.418.498
Dönem Sonu Bakiyeler
17 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.420.733 30.795.121 30.795.121
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Dönem Karı (Zararı)
27.925 27.925 27.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.602 -1.602 -1.602
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 5.000.000 -4.435 550.000 682.576 27.925 6.256.066 6.256.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.063.669 161.473
Dönem Karı (Zararı)
27.925 3.420.733
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.925 3.420.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.076 -2.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 49.945 27.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.425 -4.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.425 -4.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.706 -25.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
855.330 -3.256.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.032.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.032.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
958.048 -1.357.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 958.048 -1.357.439
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -82.318 -196.256
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.171 -2.698.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -12.171 -2.698.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -459 -5.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.983 -9.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -9.983 -9.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.213 -23.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 2.213 -23.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
936.331 161.473
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -25.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.063.669 161.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -24.063.669 161.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.048.141 21.538.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.984.472 21.700.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.984.472 26.048.141
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.621.080 3.844.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.621.080 3.844.124
Peşin Ödenmiş Giderler
97.731 47.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 97.731 47.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 186.763 188.976
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
5.890.046 30.128.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.890.046 30.128.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
17.534 752.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 17.534 752.538
Maddi Duran Varlıklar
288.258 155.064
Mobilya ve Demirbaşlar
11 130.044 155.064
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 158.214 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
104.941 107.264
Bilgisayar Yazılımları
12 104.941 107.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.844 7.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
576.288 1.182.127
TOPLAM VARLIKLAR
6.466.334 31.310.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.560 17.770
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.961 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 80.961 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.599 17.770
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.599 17.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.393 8.852
Diğer Borçlar
6.597 16.580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.597 16.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.837 11.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.837 11.720
ARA TOPLAM
111.387 54.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.387 54.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.806 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.806 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 67.806 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.075 26.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 31.075 26.165
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.881 26.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
210.268 81.087
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.256.066 31.229.743
Ödenmiş Sermaye
17 5.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.435 -2.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.435 -2.833
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.435 -2.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
17 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 682.576 -3.173.359
Net Dönem Karı veya Zararı
17 27.925 3.855.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.256.066 31.229.743
TOPLAM KAYNAKLAR
6.466.334 31.310.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 -476.100 2.724.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-476.100 2.724.772
BRÜT KAR (ZARAR)
-476.100 2.724.772
Genel Yönetim Giderleri
19 -380.821 -662.883
Pazarlama Giderleri
19 -2.459 -42.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.452 3.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -118.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-975.309 2.023.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 68.778 208.805
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-906.531 2.232.038
Finansman Gelirleri
23 8.103.076 3.926.682
Finansman Giderleri
24 -7.161.532 -2.763.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.013 3.395.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.088 25.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.106 25.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.925 3.420.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.925 3.420.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.925 3.420.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.602 -2.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.002 -2.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
400 559
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 400 559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.602 -2.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.323 3.418.498
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.323 3.418.498http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757866


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8795 Değişim: -0,10%
Düşük 7,8723 24.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8873
9,3299 Değişim: -0,09%
Düşük 9,3253 24.11.2020 Yüksek 9,3419
Açılış: 9,338
465,77 Değişim: 0,03%
Düşük 465,14 24.11.2020 Yüksek 466,30
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.