KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 15:37

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 550.000 -1.540.467 1.119.583 30.129.116 30.129.116
Transferler
1.119.583 -1.119.583 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.511.906 -3.519.465 -3.519.465
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.559
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 0 -7.559 550.000 -420.884 -3.511.906 26.609.651 26.609.651
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.288.621 3.285.880 3.285.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.741
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 0 -2.759 550.000 -3.173.359 3.288.621 30.662.503 30.662.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.050.609 3.757.316
Dönem Karı (Zararı)
3.288.621 -3.511.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.768 62.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 54.686 76.172
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.554 26.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 7.554 26.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -26.472 -40.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-273.780 7.207.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.593.219 4.722.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.593.219 4.722.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.429.956 8.082.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.429.956 8.082.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -131.067 141.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.077.609 -5.629.507
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.077.609 -5.629.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -9.167 -78.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.946 -14.754
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -5.946 -14.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.166 -16.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -73.166 -16.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.050.609 3.757.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -3.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -3.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.050.609 3.754.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.050.609 3.754.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.538.895 15.170.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 24.589.504 18.924.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 24.589.504 21.538.895
Ticari Alacaklar
1.503.909 4.097.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.503.909 4.097.128
Diğer Alacaklar
4.459.363 6.126.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.459.363 6.126.350
Peşin Ödenmiş Giderler
177.465 46.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 177.465 46.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 188.530 115.364
ARA TOPLAM
30.918.771 31.924.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.918.771 31.924.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
697.299 460.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 697.299 460.268
Maddi Duran Varlıklar
205.104 255.144
Mobilya ve Demirbaşlar
15 205.104 255.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
111.909 116.555
Diğer Haklar
16 111.909 116.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.174.023 991.678
TOPLAM VARLIKLAR
32.092.794 32.915.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.361.948 5.439.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.361.948 5.439.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.217 18.384
Diğer Borçlar
17.614 23.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.614 23.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.106 5.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 16.106 5.626
ARA TOPLAM
1.404.885 5.487.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.404.885 5.487.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.508 20.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 20.508 20.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 4.898 31.370
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.406 52.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.430.291 5.539.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.662.503 27.376.623
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.759 -18
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -2.759 -18
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
22 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -3.173.359 -420.884
Net Dönem Karı veya Zararı
3.288.621 -2.752.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.662.503 27.376.623
TOPLAM KAYNAKLAR
32.092.794 32.915.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 -1.730.818 -638.597 -4.455.590 326.167
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.730.818 -638.597 -4.455.590 326.167
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.730.818 -638.597 -4.455.590 326.167
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.149.350 -2.824.778 -486.467 -1.170.667
Pazarlama Giderleri
24 -75.519 -382.592 -33.422 -16.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 4.079 2.188 638 1.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 0 -11.800 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0.966
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.444.480 -3.689.112 -4.676.518 -728.658
Finansman Gelirleri
28 19.492.083 7.977.895 15.565.401 1.104.906
Finansman Giderleri
29 -13.784.769 -7.839.075 -11.021.611 -2.152.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.262.834 -3.550.292 -132.728 -1.776.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.787 38.386 616 120.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 25.787 38.386 616 120.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.288.621 -3.511.906 -132.112 -1.656.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.288.621 -3.511.906 -132.112 -1.656.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.288.621 -3.511.906 -132.112 -1.656.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.741 -7.559 -506 -7.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24-33 -3.426 -9.449 -632 -9.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
685 1.890 126 1.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 685 1.890 126 1.951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.741 -7.559 -506 -7.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.285.880 -3.519.465 -132.618 -1.664.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.285.880 -3.519.465 -132.618 -1.664.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701090


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.220 Değişim: -0,97% Hacim : 3.016 Mio.TL Son veri saati : 15:33
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8932 Değişim: 0,15%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5564 Değişim: 0,57%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,62 Değişim: 0,25%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.