***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.09.2018 - 18:16

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
19.1 -407.837 -1.074.104 -162.643 -896.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.848 318.135 6.548 20.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -30.328 -79.757 -26.703 -25.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-427.317 -835.726 -182.798 -901.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 415.668
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-427.317 -420.058 -182.798 -901.939
Finansman Gelirleri
22 607.140 607.129
Finansman Giderleri
22 -3.938 -647.377 -3.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-427.317 183.144 -830.175 -298.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
603.926 0 678.251 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 603.926 678.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
176.609 183.144 -151.924 -298.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
176.609 183.144 -151.924 -298.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
176.609 183.144 -151.924 -298.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -51.343 294.296 -1.128.651 5.456.530 -72.212.777 16.588.259 11.519.047 11.519.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-60.753 -60.753 -60.753
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16.588.259 -16.588.259 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
183.144 183.144 183.144
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-42.340 42.340 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.128.651 5.498.870 -55.685.271 183.144 11.641.438 11.641.438
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
176.609 176.609 176.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.383.870 -2.383.870 -2.383.870
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 -2.383.870 69.852 -48.468.808 176.609 11.018.711 11.018.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
575.430 -1.305
Dönem Karı (Zararı)
176.609 183.144
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
176.609 183.144
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.824.137 99.193
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 6.577 8.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.226.788 697.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
157.082 697.752
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
-2.383.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -607.127
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -607.127
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -603.926
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.222.958 -283.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.682.439 1.149.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.682.439 1.149.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.689.132 -6.762.319
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.689.132 -6.762.319
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.717.651 29
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.396.799 6.069.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.228.757 -82.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.228.757 -82.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-473.074
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.177.156 -124.473
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.177.156 -124.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.198 -60.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-75.198 -60.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
575.430 -1.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-505.116 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-505.116 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-505.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.335 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.335 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.649 -1.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.649 -1.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.383 5.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 84.032 4.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
176.609 183.144
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -60.753
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-60.753
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -60.753 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.609 122.391 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
176.609 122.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 84.704 3.383
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 6.525.357 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.525.357
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 2.912.838 676.427
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.9 176.343 674.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacak 9 406 10.925.949
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.9 10.925.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
406 406
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
493.501 2.301
Mobilya ve Demirbaşlar
12 493.501 2.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.055 51.716
Diğer Haklar
13 59.055 51.716
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.244.288 1.049.455
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.797.250 12.029.421
TOPLAM VARLIKLAR
16.659.765 14.744.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.335 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.335 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.335
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
3.243.750 14.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.8 1.815.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.428.466 14.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
229.932 12.558
Diğer Borçlar
9 1.683.668 723.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.9 114.332 679.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.569.336 44.459
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 431.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.837 357.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
41.837 357.906
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
5.641.054 1.109.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.641.054 1.109.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 409.093
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 409.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.641.054 1.518.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.018.711 13.225.972
Ödenmiş Sermaye
17.1 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-93.683 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.2 294.296 294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.148.418 -1.148.418
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.418 -1.148.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.383.870 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17.3 -2.383.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.4 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.5 -48.468.808 -50.237.840
Net Dönem Karı veya Zararı
176.609 1.769.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.018.711 13.225.972
TOPLAM KAYNAKLAR
16.659.765 14.744.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8090 Değişim: 0,13%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5436 Değişim: 0,18%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.